Na{ komentar

LAGI, LAGI... "LIE DETECTOR" I!

Pi{uva: Dragi IVANOVSKI

  • Makedonskiot narod e staven na sudni maki vo razotkrivaweto na vistinata okolu proda`bata na Rafinerijata "Okta" i naftovodot so Grcija. I za da dojde do nea izgleda deka }e mu bidat potrebni "lie detectori"i na amerikanskata FBI.

Nepotpi{uvaweto na Kiro Gligorov na Zakonot za rati-fikacija na dogo-vorot me|u Makedonija i Grcija za izgradba na naftovodot Solun-Skopje, odnosno celosniot aran`man za proda`ba na Rafinerijata "Okta" na "HelenikPetroleum", vo makedonskiot Parlament povtorno po kojznae kojpat ja vrati demagogijata ili lagite kako osnoven princip na me|upartiskata politi~ka borba.

Po `estokite diskusii i konfrontacii, argumenti i kontraargumenti izneseni na prethodnata sednica na Parlamentot na videlina izlegoa nekolku raboti:

SDSM kone~no sozna, {to e toa nacionalen interes na Republika Makedonija, no deka za nego se seti mo{ne docna otkako ve}e gi zagubi lanskite parlamentarni izbori! Dotoga{ se bore{e za nekakvi multinacionalni, multikulturni i multireligiozni opredelbi i celi!

Krieweto na originalniot tekst od dogovorot pome|u dvete zemji, pri odr`uvaweto na sednicata na Parlamentot koga be{e usvoen Zakonot {to ne go potpi{a Kiro Gligorov, bidej}i toj sodr`el i bezbednosni implikacii sprema na{ata zemja ili davaweto na lo{ i nesoodveten prevod na Dogovorot bez mo`nost da se yirne vo originalniot tekst, sepak pretstavuva nedostojna rabota zad {to se krie ne~ij interes partiski, profiterski ili li~en.

Aktuelnata garnitura na vlasta ne znae ili ne saka da znae deka EU vo princip e protiv postoeweto na monopoli ili privatizacija na edna dr`avna kompanija "Okta" od strana na druga "Helenik-petroleum", kako {to re~e gospodinot Kirijakos Mamidakis vo dnevniot pe~at.

Neuva`uvaweto na baraweto na direktorot na Svetskata banka, gospodinot Volferson, makedonskata Vlada i premierot Qub~o Georgievski da go preispita Dogovorot so gr~kata strana zna~i neprincipielnost i demagogija, bidej}i Vladata i samiot premier sekojdnevno n# ubeduvaat deka firmite-zagubari se likvidiraat po strogite kriteriumi na Svetskata banka i MMF i deka sevkupnata ekonomska aktivnost ni e vrzana so reformite {to tokmu od nas gi baraat ovie svetski monetarni institucii.

Sosedna Grcija, so koja "srbokomunistite" od SDSM ja potpi{aa privremenata spogodba vo koja na{ata dr`ava figurira edinstveno kako "vtora strana" i koja gi prisili da se soglasat so "privremenoto" ime BJRM, eve trae mnogu godini, a ne samo dva meseca. So nea pak Koalicijata za promeni vleguva vo milionski dilovi, iako Grcija ima strategiski geopoliti~ki interesi kon Republika Makedonija, kupuvaj}i ja "Cementarnicata Usje", "Pivarnicata"Skopje, "Tutunskiot kombinat" vo Strumica, "Okta", a vo tek se pregovori za kupuvawe na "Stopanska banka", (povtorno od nacionalna kompanija Gr~kata nacionalna banka), MHK "Zletovo" od Veles, koi redum pretstavuvaat sigurni profitabilni firmi!

Rafinerijata "Okta", po uni{tuvaweto na energetskite kapaciteti na sosedna Jugoslavija, kako rezultat na vojnata so NATO, stana re~isi edinstveniot kapaciteti koj so nafteni derivati mo`e da snabduva nekolku dr`avi od Ju`niot Balkan. Samo nekolku meseci po vojnata na Kosovo od proda`ba na naftenite derivati e ostvaren profit od 45 milioni dolari, so {to zna~itelno se menuvaat uslovite i sostojbite vo koi sega se nao|a "Okta".

Grcija pred nekolku dena vo Moskva so Rusija i Bugarija potpi{a nov Memorandum vo vrska so zaedni~kiot proekt za izgradba na naftovodot Burgas-Aleksondropolis so {to vsu{nost go prenaso~uva prirodniot i pokratkiot pat za doa|aweto na ruskata nafta na Balkanot i Evropa preku Bugarija-Makedonija-Albanija-Italija, odnosno deka }e ima pomal interes za naftovodot Solun Skopje.

Grcija go poddr`a akreditiraweto na izgradbata na ostatokot od avtopatot Kumanovo Gevgelija od strana na EU i EBRD, ne od altruisti~ki, tuku od isklu~ivo nacionalni interesi zaradi odr`uvaweto na Olimpijadata vo Atina vo 2002 godina.

I, kone~no sekoja dr`ava treba da ima dr`avna strategija ili nacionalna programa za sopstveniot razvoj i idnina odnosno deka partiite na vlast ili vo opozicija tokmu zaradi toa {to treba da gi {titat nacionalnite (~itaj dr`avnite) interesi mo`at da se nadevaat na podolgoro~en opstanok na kormiloto na vlasta. Vladite navistina pa|aat koga ne gi {titat nacionalnite interesi i za toa ne se potrebni detektori za otkrivawe na lagite ili politi~kata demagogija.