KOJ SE PLA[I OD GOSPODINOT ATANASOSKI?

Pi{uva: Slobodan DON^EVSKI

  • O~igledno e deka gospodata od VMRO i DA, koi si voobrazuvaat deka se golemi politi~ari, ne mo`at da se pomirat so faktot na izbornata lista da se najdat zad ~ovek koj ne praktikuva prazna politi~ka frazeologija, tuku e prakti~ar so konkretni postapki i dela

Vremeto opredeleno za sobirawe na potpisi za pret-sedatelskite kan-didati be{e i zamina. Se nadevame deka na najdemokratski na~in, bez pritisoci, strav ili popre~uvawe, }e mo`eme da ja izrazime svojata volja, svojot potpis (glas) }e go dademe za ~ovekot vo kogo najmnogu veruvame. Za `al i ovoj pat se poka`a deka kade {to ima sila nema pravdina, a silata e vo vlasta koja ni{to drugo ne prifa}a osven toa {to taa go naumila i isplanirala. S# ona {to se slu~uva{e za vreme na sobiraweto na potpisite zaslu`uva ne samo novinarski komentar, tuku podlaboka pravno-sociolo{ka analiza.

Od praven aspekt treba da se dokumentiraat i razjasnat site nepravilnosti, prekr{uvawa na pravilata pri sobiraweto na potpisite.

Od sociolo{ki aspekt treba da se ispita i elaborira stravot na vladeja~kite partii, samo po edna godina od golemata pobeda za promeni, da se onevozmo`i nezavisnite kandidati da gi soberat potrebnite glasovi za istaknuvawe na svojata kandidatura. So ovaa analiza }e se odgovori na pra{aweto dali VMRO i DA se pla{at od silnite li~nosti na nezavisnite kandidati, a najmnogu od gospodinot \or|ija Xorx Atanasoski, ili pak od slabosta na sopstvenite kandidati koi o~igledno me|u narodot nemaat nikakov rejting,

Za brojnite nepravilnosti, }e navedeme dva karakteristi~ni primeri. Eden moj prijatel (imeto ne mu go objavuvame od razbirlivi pri~ini), koga oti{ol vo op{tinata Kisela Voda za da se potpi{e za \or|ija Xorx Atanasoski, komisijata mu rekla deka toj kandidat gi povlekol spisocite, odnosno se otka`al od ponatamo{nata pretsedatelska trka. Prijatelot insistiral i rekol deka vo toj moment doa|a od [tabot na gospodinot Atansoski, i deka toa ne e to~no Komisijata zateknata vo laga, ja prona{la listata na spomnatiot kandidat. Taka mojot prijatel (bidej}i bil uporen), uspeal da go dade svojot potpis za kandidatot vo koj veruva, odnosno za gospodinot Atanasoski.

Vtoriot primer e li~no moj. Jas, Slobodan Don~evski so stan na ul. "Du{an Taskovi}" br. 4/5 naselba @elezarnica, mati~en broj 2406948450015 i broj na l.k. 1417386, na 3.9. 1999 godina (petok), vo 15,30 ~asot otidov vo op{tinata Gazi Baba vo barakata br. 5 i se potpi{av za gospodinot Atanasoski. Koga otidov vo kancelarijata na krajot od hodnikot osven komisijata (edna `ena i eden ma`), drug nema{e. @enata, ma`ot go oslovuva{e so "{efe". Toj {ef gi vnese moite celosni podatoci vo listata, a jas samo se potpi{av vo grafata opredelena za toa. Po potpi{uvaweto {efot ironi~no re~e: "Neka mu e airlija, eve eden glas i za nego".Bev sre}en {to mo`ev bez problemi da go ostvaram moeto pravo na izbor i zadovolen otidov doma. Sledniot den popladne mojata sopruga, mojot sin i dvajca sosedi otidoa da se potpi{at za istiot kandidat, no se vratija bidej}i kancelarijata (okolu 17 ~asot) bila zatvorena.

So netrpenie gi o~ekuvav rezultatite. Bidej}i rabotam vo blizinata na Izborniot {tab na gospodinot Atansoski otidov tamu, me interesira{e rezultatot od potpisite, no me interesira{e i dali ima i drugi potpisnici na listata na koja jas se potpi{av. Na moe iznenaduvawe listata na koja se potpi{av ja nema{e, no gi nema{e nitu praznite listovi od op{tinata Gazi Baba.

Sproed Zakonot, komisijata za sobirawe na potpisi e dol`na da gi vrati site listi (potpi{anite i praznite) na {tabot na pretsedatelskiot kandidat, no taa i ovoj pat go prekr{ila zakonot

Ova poka`uva deka Republi~kata komisija vodela smetka samo za partiskite kandidati, dodeka nezavisnite voop{to ne gi stavile vo "esap". Gospodinot \or|ija Xorx Atanasoski i pokraj vakvite nepravilnosti ima sobrano 9.264 potpisi, a ako se dostaveni site listi i ako ne se praveni raznorazni popre~uvawa i kr{ewe na zakonot za izbori, toga{ o~igledno e deka toj broj bi bil daleku pogolem od potrebniot.

Se postavuva pra{aweto: Koj se pla{i od gospodinot \or|ija Xorx Atanasoski? Odgovorot i ne e mnogu nejasen. Javnosta znae deka gospodinot Tupurkovski so potplatuvawe vo posleden moment edvaj go sobra potrebniot cenzus, a toa govori deka na izborite nema {to da bara. Gospodinot Trajkovski od VMRO go obvinuvaat (posebno od redovite na MPC) kako "otpadnik" od sopstvnata vera i pravoslavniot makedonski narod s# pove}e se distancira od nego, {to zna~i deka i toj na pretstojnite izbori nema {to da bara. Se nametnuva zaklu~okot deka se svesni deka }e zagubat na izborite, no bi im bilo sram da zagubat od eden ~ovek koj ne e dolgo vo politikata, no e so ~isto makedonsko srce i realna vizija za vistinski ekonomski prosperitet na Makedonija. O~igledno e deka gospodata od VMRO i DA koi se voobrazuvaat deka se golemi politi~ari, ne mo`at da se pomirat so faktot na izbornata lista da se najdat zad ~ovek koj ne praktikuva prazna politi~ka frazelogija, tuku e prakti~ar so konkretni postapki i dela.

Gospodinot Atanasoski e svesen so kakvi ne~esni "lavovi" vleguva vo pretsedatelskata trka, no se nadeva deka narodot vo Makedonija barem do slednite pretsedatelski izbori celosno }e se otrezni od tesnoparitskata za{emetenost i }e znae da reagira vo vistinski moment i na vistinski na~in.