Pres-konferencija na pretsedatelskiot kandidat \or|ija Xorx Atanasoski

ATANASOSKI ]E PRODOL@I DA SE BORI ZA DEMOKRATIJATA

Pi{uva: Jasmina MARKOVSKA

  • Site zabele{ki za vakvite i red drugi vidovi kr{ewa na propisite se dostaveni do Dr`avnata izborna komisija iako od nea ne o~ekuvame mnogu, bidej}i taa vo momentov e bez pretsedatel i tuka se vodat golemi igri, posebno od partiite {to se na vlast, koi{to sakaat preku svojot pretsedatel na Komisijata da gi "na{timaat" i samite izbori

Pretsedatelskiot kandidat \or|ija Xorx Atanasoski (za kogo do 2 septemvri se potpi{aa 9.264 gra|ani), ne uspea da go sobere dovolniot broj na glasovi za pretsedatelskata trka. Na pres-konferencijata be{e istaknato deka spored soznanijata na Izborniot {tab, brojkata od 10.000 potpisi bila nadminata, no poradi brojnite nepravilnosti pri sobiraweto na potpisite vo mesnite zaednici i drugite podra~ni edinici, ne e potvrdena potrebnata brojka (cenzusot). Poradi storenite nepravilnosti Izborniot {tab na ovoj pretsedatelski kandidat ima golem broj zabele{ki do Dr`avnata izborna komisija, koja vo momentov e bez pretsedatel.

 

KR[EWE NA PROPISITE

"Se vr{e{e kr{ewe na propisite. Mnogu mesni kancelarii, posebno vo nedelata, bea zatvoreni i poradi neraboteweto ne mo`ea da gi prifatat onie gra|ani koi sakaa da go dadat svojot potpis, na primer vo: Vequsa, Kukli{, Murtino (stru{ko) i drugi", izjavi {efot na Izborniot {tab, g. Spiro Hristov. "Vo golem broj mesni kancelarii i podra~ni edinici ima{e nedoslednosti, a od nekoi partii, posebno od ~lenovite na Demokratskata alternativa, se vr{ea pritisoci vrz gra|anite koi sakaa svojot potpis da go dadat za drugite kandidati. I povtorno se pra{uvam, dali be{e la`na informacijata na potpretsedatelot na DA, Radmila Kiprijanova, deka u{te vtoriot den kandidatot na ovaa Partija, Vasil Tupurkovski imal sobrano deset iljadi potpisi, bidej}i do posledniot den, do posleden moment se vr{ea pritisoci vrz gra|anite, za tie da go dadat potpisot za nego. Od nekoi op{tini ne bea dostaveni listite do na{iot Izboren {tab. Site zabele{ki za vakvite i red drugi vidovi kr{ewa na propisite se dostaveni do Dr`avnata izborna komisija iako od nea ne o~ekuvame mnogu, bidej}i taa vo momentov e bez pretsedatel i tuka se vodat golemi igri, posebno od partiite {to se na vlast, koi{to sakaat preku svojot pretsedatel na Komisijata da gi "na{timaat" i samite izbori", re~e Hristov.

Na konferencijata za pe~atot, pretsedatelskiot kandidat \or|ija Xorx Atanasoski istakna deka "demokratijata vo Makedonija s# u{te ne postoi i Makedonskata alijansa }e prodol`i da se anga`ira kon podobruvawe na ekonomskiot razvoj na Makedonija, razvojot na demokratijata i voop{to, kon seop{tiot razvoj na ovaa dr`ava". Istovremeno, be{e ka`ano deka kandidatot \or|ija Xorx Atanasoski }e ja obnovi svojata pretsedatelska kandidatura, dokolku izborite bidat bojkotirani od izbira~koto telo.