Pres-konferencija na kandidatot za pretsedatel \o|ija - Xorx Atanasoski

OP[TINSKITE KANCELARII SE ZATVORENI ZA GRA\ANITE

Pi{uva: Lidija ZORBA

  • Op{tinskite kancelarii se zatvoreni vo vremeto koga treba da rabotat. Vlasta pravi opstrukcii i po pra{aweto na listite i spisocite.

Izrazuvaj}i go zadovolstvoto za sobranite 4.986 potpisi, pretsedatelskiot kandidat \or|ija Xorx Atanasoski na poslednata pres-konferencija najmnogu se osvrna na nepravilnostite vo procedurata za sobirawe na potpisi niz Republikava.

"Vlasta pravi opstrukcija so {to se gubi demokratijata, a nefer borbata prodol`uva i pokraj istaknuvaweto na svoi kandidati od strana na vladeja~kata koalicija", re~e Atanasoski.

Spored soznanijata na Atanasoski, "op{tinskite kancelarii se zatvoreni vo vremeto koga treba da rabotat, a takvi slu~ai se registrirani vo op{tinite Karpo{, Dolni Manastirec, Rankovci i Negorci. Vo Struga, Kriva Palanka i Radovi{, gra|anite ne se vo mo`nost da go dadat svojot potpis za mene, bidej}i me nema vo spisokot na kandidatite", veli kandidatot Atanasoski.

Za vakvata sostojba toj gi obvini ~lenovite na Demokratskata alternativa koi gi ubeduvale gra|anite za kogo treba da se potpi{at.

Vo vrska so nenadejnata odluka za smenata na pretsedatelkata na Dr`avnata izborna komisija, g-|a Ingilizova, Atanasoski go izrazi svoeto nezadovolstvo objasnuvaj}i go so partiskata pripadnost na novoimenuvaniot pretsedatel, "iako", veli Atanasoski,"i za raboteweto na Ingilizova imame mnogu zabele{ki".