VERATA NA[A RISJANSKA

SPOMEN NA ^UDATA NA SVETI ARHANGEL MIHAIL

Pi{uva: axika @ivanka FILIPOVSKA

Se pribli`uva denot, koga vo svetata crkva, site pravoslavni Makedonci }e se pogri`at zaedno da go proslavat praznikot na svetiot, bezgre{niot, pre~istiot Ro`estven Arhangel Mihail, vrhoven vojskovodec na nebesnite i zemni Hristovi vojski. Dojdete da mu odadademe po~it na golemiot Arhangel Bo`ji, negovite ~uda i javuvawa niz site vekovi. Arhangelite se golemi blagovesnici.Tie se vo slu`ba na Domostrojot na ~ove~koto spasenie. Za na~alnik i vojvoda na site devet angelski ~inovi, e postaven od Boga, Sveti Arhistratig Mihail. Koga satanata Lucifer, otstapil i otpadnal od Boga i so sebe povlekol vo propast eden del od angelite toga{ Mihail, zastanuvaj}i na ~elo na site nebesni ~inovi i angelski vojski, izvikal: "Da vnimavame! Da zastaneme dobro, da zastaneme so strah. Da stoime smerno pred na{iot Tvorec, i da ne pomislime na toa {to e sprotivno na boga!". I site nebesni vojski od vernite angeli, gromovito zapeale: svet,svet, svet e Gospod Savaot, ispolneto e neboto i zemjata so slavata Tvoja!. I denes crkvata prodol`uva da pee: svet, svet, e gospod Savaot...

Vo Svetoto pismo, vo knigata na prorokot Danial, sv.Arhangel Mihail e opi{an kako za{titnik na evrejskiot narod, a vo otkrovenieto na sv. Jovan Bogoslov, sv. Arhangel Mihail e opi{an kako za{titnik na hristijanite, koj go isfrla |avolot od negovite crni angeli. Nastana vojna na neboto: Mihail i negovite angeli vojuvale protiv zmevot, a zmevot i negovite angeli vojuvale protiv niv... i bil isfrlen golemiot zmev-starata zmija, nare~ena |avol i satana, koja ja mami celata vselena. "Hrabriot vojvoda na nebesnite sili, so svojata neizmerna qubov kon Boga i vernost, go is~istil neboto od satanata i negovite crni angeli. Bezbroj se negovite ~uda niz vekovite, so koi se proslavuva imeto na Gospoda, a se vozveli~uva silata na Arhangelot, negovata Bo`estvena qubov za pomo{ kon lu|eto. ]e spomneme samo nekoi od niv: Mestoto Honi, vo Frigija, kako {to prorekol sv. apostol Filip, go posetil sv. Arhangel Mihail, i na toa mesto se pojavil lekovit izvor so ~udotvorna voda. Neznabo`ec od Laodikija, po upaststvo na sv.Arhangel Mihail, ja dovel nemata svoja }erka na izvorot i taa prozborela. Neznabo`ecot so celiot svoj dom se krstel i izgradil Crkva posvetena na imeto na sv. Arhangel Mihail. Ovde se podvizuval idniot svetitel Arhip, koj upatil silni molitvi kon Arhistratig Mihail i Bo`jiot Arhangel ja spasil Crkvata od potopuvawe od rekite, koe go podgotvile mnogubo{cite. Arhangelot otvoril procep vo karpa, niz koja vo provalija prodol`ila da te~e vodata. I od toa vreme, se praznuva ovoj den, vo koj napravil preslavno ~udo so svoeto javuvawe na zemjata, presvetiot Arhangel Mihial. Poznato e i ~udoto koga nezabo`nite neapolci, re{ile da go prezemat i razorat gradot Sipont, izvojuvale pobeda. Preslavno e i ~udoto koga dvajca crnorisci so "skameneto srce i zlatoqubiva du{a, ne pla{ej}i se od Boga", go frlile vo more ~ovekot, vrzuvaj}i mu kamen na vrat, za da potone. No ~ovekoqubiviot bog, go "isprati ~uvarot na ~ove~kiot rod, sv.Arhistratig Mihail, da go zema utopeniot od dnoto na moreto da go donese `iv vo Crkva", vo manastirot Dohiar. Kamenot, so koj vo moreto bil frlen ~ovekot, za da svedo~i pred svetot za ~udoto, igumenot na manastirot vo Sveta Gora, naredil da se zayida vo yid. Nikoga{ ne mo`e da se doiska`e brojot na negovite ~uda. Zborot Mihail na evrejski jazik zna~i: koj e kako Bog ili koj e raven na Boga? Crkvata sveta ne u~i deka Arhistratig Mihail e ~uvar na pravoslavnata vera i borec protiv verskite eresi. Sv.Arhangel Mihail na ikonite u{te od najranite hristijanski vremiwa se izobrazuva kako silen vojvoda, koj dr`ej}i vo desnata raka kopje, go udira i pobeduva satanata Lucifer, a vo levata raka dr`i palmova zelena granka. Na vrvot na kopjeto ima pantlika i crkoven krst.Na 6-ti septemvri po stariot kalendar, se slavi i sv. m~. Romil so 11.000 hristijani ma~enici, pa sv. m~. Evdoksie, Zinon, Makarie i 1.104 vojnici ma~enici, pa sv.prep. David, sv.sve{t. m~. Kiril, sv. m~.Kiriak, Favst, Aviv (andornik) i 13 m~.; m~. Kolodata koja vo vremeto koga i ja isekle glavata bila bremena, no zlobniot upravitel Valerijan, ne sakal da ja po{tedi, mu smetalo {to veruva vo Hrista, vo vistinskiot bog. Strahuval i od idniot Hristijanin koj go nosi vo utrobata. Se slavi i sv. m~. Viv, sv. Arhip i spomenot na vtoroto osvetuvawe na hramot na Presveta Bogorodica vo domot (hramot) na sv.Ana. Ve~na im slava na Presveta Trojca i na site spomnati i nespomnati bo`ji ugodnici. Za mnogu godini praznikot.