Ogledalce, Ogledalce

CILE, POU^NA - LEKCIJA

Gog ma Gog

Kaj nas narodot veli: "Nemoj da pu{ta{ muva"! ]e ja brka{ i toga{ koga nema da ti brm~i. A, muva nikoj ne pu{ta, ako samiot ne sozdade{ uslovi za toa.

Makedonija e vo faza na preispituvawe. Najmnogu "alternativcite" vo ovaa dr`ava. Cile re~e deka }e donese "milijarda na tacna" ili toa mu go napakuvaa tie {to mnogu go "sakaat". Sega e docna za sekakva rekonstrukcija. Narodot "ne{to slu{a{e" vo esenskata predizborna kampawa. Dali be{e toa "}e donesam", ili "sami }e si ja spe~alite" milijardata za "prostosmrtniot" gra|anin na ovaa zemja e irelevantno.

Avtorite na kampawite, otsega natamu moraat da znaat {to zboruvaat i kako zboruvaat. Vasil Tupurkovski i pred da se pojavi oficijalno na politi~kata scena va`e{e za neprecizen govornik koj mo`e mnogu da ka`e, a malku koj da go razbere. Ako Cile misle{e deka taa "bo`ja darba" mo`e politi~ki da ja materijalizira, esapot o~igledno mu bil - kelnerski.

Ima u{te edna narodna pogovorka: "Na svojot narod, nikoj umen ne mu se bendisal". Ne im se bendisuva o~igledno na mnogumina ni Cile, ni drugite kandidati {to ne gi krijat svoite pretsedatelski aspiracii. Me|utoa, pretsedatel }e izbereme. Zo{to e toga{ Cile paradigmati~en, za ovie i site drugi naredni pretsedatelski izbori? Vo Cile narodot prepoznava "napa|a~" od "otvoren tip". S# {to ima{e stavi na edna karta: da bide pretsedatel, a mo`e i da ne bide. Poukata e va`no - tuka. Napravi strategija na "kotaminiran teren". Samiot sebe si "zabrani" da u~estvuva javno vo politikata, otkako dobi na izborite i se frli na ekonomijata cvrsto uveren deka ovoj narod toa najmnogu go saka. I to~no e. Umniot narod veli: gledaj od {to `ivee{, a ne zo{to `ivee{!

Ima{e vo Cilevata poraka ne{to megalomansko, vo smisla: "Jas kolku {to mo`am da donesam, narodot ne mo`e da zeme"! Ama dodeka e toa vo "sferata na zborot" s# e vo red i ubavo zvu~i, i u{te poubavo se prima. Koga treba da se "skokne" od zborot na delo, toga{ o~ekuvaj da ti re~at "ne begaj od Rodos... Ovde i sega ripni"! Psihologijata na vetuvawa kaj Makedoncite nema legimitet. Toa go pravat hrabri lu|e bez pokritie. Edna{ Car Samoil go pobedi Vasilije 2, ama na makedonskata vojska nikoga{ ne & veti i vtora pobeda. I Aleksandar Makedonski koga trgna vo osvojuvawe na svetot nikomu ne re~e deka }e stasa do Indija. Pobedite go vle~ea s# napred i napred, do neminovniot kraj.

Eksponiraweto na milijardata od Tajvan i drugi "dale~ni zemji" vo najgolemiot ek na predizbornata kampawa, zali~i na "Lukulova gozba" za "gladniot" narod. Da mu donese{ nekomu pari, {to nikoj ne ti gi bara, e neviden i dosega nepoznat politi~ki avans. Na nego se pa|a - ~oleme~ki. Ne znam kolku Tajvancite se fer? Ama znam deka se likrativni. Vo ni{to i nikade ne vleguvaat bez rentabilnost. Nivniot }ar treba{e da bide na{eto priznavawe na Tajvan. Toa go napravivme, vo ramkite na na{ite mo`nosti, a mo`ebi vo korist na na{ata {teta. Iskreno, koga sega posmireno ja analizirame "tajvanskata epizoda", milijardata na Cile e edna golema, pou~na - lekcija. Bitkata za pari vo svetot, e bitka na "smrt ili `ivot". Lo{o }e be{e, ako Tajvancite taa famozna milijarda ni ja dadea na tacna. Svetot }e n# proglase{e za najparazitskiot narod na "duwava", kogo Gospod, koga go sozdaval, mu dodelil mnogu sre}a. A, samo nie znaeme kolku n# prati sre}ata vo istorijata. So milijardata od Tajvan vo Makedonija, Cile sozdade atmosfera na la`en optimizam. Toa toga{ i ni treba{e. So malku "vino se opijanuvame". Vo te{ko vreme ni se "prikrade" od najosetlivata strana! Sega sme site vo aut: i Cile - i nacijata.

Gospod sepak n# sakal. Ednite izbori so mnogu vetuvawa zaminaa. Doa|aat novi izbori za predupreduvawe. Koj veli deka demokratijata e lo{a rabota".