IZVADOCI OD KNIGATA "MAKEDON^ETO" OD PETROS VOCIS

Prevod od gr~ki Vasko Karaxa

Ete, ako me zeme sega vo svojata pregratka, neboto zapo~nuva od nejzinata glava i siguren sum deka ovoj pat jas }e go dofatam - i zatoa barav od majka mi povtorno da me zeme vo svojata pregratka.  No, sekoga{ koga toa go barav, se gri`ev da nema drugi deca, oti }e mi se smeat deka sum male~ok, a toa bi bilo nepravda, zatoa {to bev golem! Osobeno se gri`ev da ne e prisutna baba Dala, koja vele{e deka sum bil "vokaf prlake" i ne bi trebalo pove}e da me dr`i majka mi vo svojata pregratka. Bo`em ne{to ni vele{e i taa, kako da ne znam deka sum ve}e ma`, koga imam skoro pet go-dini, a da ne ka`am deka si imam i svoe ku~e i svoe jagne, si javam na magare, a baj~e mi naostri i edno balti~e, mu klade ra~ka i mi re~e deka e ve}e moe...

25.

Vo Ov~arani `iveveme site vo edna soba, zatoa {to ku}ata ne be{e zavr{ena. Gotova be{e samo sobata kade {to `iveevme. Majka mi postila{e sekoja ve~er na podot za da spieme.  Denes stanavme porano, zatoa {to }e odam na {kolo. Majka mi veli deka }e nau~am pismo i gr~ki. [to e toa pismo jas ne znam, no gr~ki, ja uveruvam deka ne treba, oti znam. Kako da ne znam da se deram kako zabitot.

Majka mi me oble~e vo novi ali{ta i ne razbiram zo{to, koga na {kolo odime za da u~ime, a ne da praznuvame. No, bidej}i mi se dopa|a da me soblekuva taka, ne ja pra{uvam zo{to go pravi toa.

Me fa}a za raka i trgnavme. Pasika ne saka da ja dr`i za raka, zatoa {to, kako {to veli, znae kade e {koloto i zatoa odi pred nas.

 Pristignavme vo {koloto, vo eden golem dvor poln so deca. Jas prvpat gledam tolku mnogu deca. U~ili{teto e mnogu golemo i mnogu visoko. Ne sum videl tolku golema i tolku visoka zgrada.

Nie ne vleguvame vo visokata, tuku vo edna niska zgrada {to e zalepena so visokata. Majka mi bara nekoj Dunuka, koj e, veli, daskal, o`enet so nekoja na{a soselanka i imame nekoe rodstvo, no ne go najde.

28.

- Utre begame za Solun. - mi veli mama - Mi nara~a Dore, eden vnuk na tatko ti.

- Go znam, ima ku}a pokraj novata ku}a na Done - rekov.

- Utroto }e pomine kolona za Solun preku Krs i }e treba tamu da ~ekame - re~e mama.

Vo edna vre}a stavivme nekoi ali{ta, a vo torbite drugi sitni raboti. Rabotite {to ostanaa od na{eto doma}instvo se mnogu malku, drugite ni gi ograbija.

- Sveti~kata }e ga ostavime - veli mama. ]e ga zememe pak koa }e se vrneme so arno u seloto. Tamo mu e mestoto - i prodol`i: "Zaminuvame, ne za da si ja najdeme sre}ata, tuku za da se spasime od nivniot gnev da n# otkornat i da n# uni{tat.

 Mama me razbudi mnogu rano, oti treba da trgneme za Krs, {to e dosta daleku od Ov~arani....

Prevod od gr~ki

Vasko Karaxa