Podgotovki za a`urirawe na izbira~kite spisoci za makedonskite dr`avjani vo stranstvo
EKIPNA RABOTA NA ^ETIRI MINISTERSTVA
Pi{uva: Lidija ZORBA

Slika08.jpg (9164 bytes)


  • Vo tek se pregovori za vospostavuvawe na diplomatski odnosi so Avstralija

Spored zaklu~okot na sed-nicata na Vladata na Re-publika Makedonija od 6 juli, potrebno e sprovedu-vawe na dopolnitelni aktivnosti zaradi a`urirawe na evidencijata na dr`avjanite na Republika Makedonija na privremena rabota ili prestoj vo stranstvo. Evidencijata }e bide napravena po pat na popolnuvawe "prijava od dr`avjanin na RM za negoviot prestoj vo stranstvo". Prijavite koi }e bidat dostaveni do 15 avgust 1999 godina, }e bidat vo funkcija na a`urirawe na Edinstveniot izbira~ki spisok za izborite vo tekovnata godina, a prijavite koi }e bidat dostavuvani po ovoj rok, }e slu`at za tekovno a`urirawe na Edinstveniot izbira~ki spisok. G-|a Olga Jovanovi}, portparol vo Ministerstvoto za iseleni{tvo, veli: "Ministerstvoto za iseleni{tvo e edno od ministerstvata vo Vladata koi treba da go napravat evidentiraweto, t.e vklu~uvaweto na iselenicite vo izbira~kiot spisok. Me|u niv e Ministerstvoto za pravda koe e zadol`eno za zakonskata regulativa, Ministerstvoto za vnatre{ni raboti za proverka na podatocite, a Ministerstvoto za nadvore{ni raboti e zadol`eno okolu objasnuvaweto na prijavite za evidentirawe na na{ite dr`avjani vo stranstvo. Ministerstvoto za iseleni{tvo treba da napravi svoja baza na podatoci za iselenicite, a potoa site {to imaat pravo na glas }e bidat vklu~eni vo izbira~kiot spisok".

"Od informacijata dadena od Vladata", veli g- |a Jovanovi}, "proizleguva podatok spored koj ima okolu 160.000 na{i gra|ani koi ja napu{tile zemjata. Tie se vo izbira~kiot spisok, no ne gi podignale glasa~kite legitimacii".

So cel da nema zabuni okolu funkcijata na formularite za edvidencija, g-|a Jovanovi} istaknuva deka, "prijavata {to treba da ja popolnat na{ite iselenici ne e za dobivawe na makedonsko dr`avjanstvo, tuku za evidentirawe. Za dobivawe na dr`avjanstvo ima druga postapka vo nadle`nost na MVR. Zada~ata na Ministerstvoto za iseleni{tvo e da gi evidentira gra|anite".

Rabotata na ministerstvata za evidentirawe na makedonskite dr`avjani vo stranstvo, nema da bide rabota koja se odnesuva samo na pretstojnite pretsedatelski izbori, tuku taa }e prodol`i i ponatamu. "Onie gra|ani koi }e go dobijat pravoto na glas na ovie izbori, toa pravo }e mo`at i da go ostvarat. Za drugite gra|ani, procedurata za dobivawe na pravo na glas }e prodol`i, so cel da mo`at da go ostvarat i na drugite izbori", veli Jankovi}.

Spored g-|a Jankovi}, "intersot na iselenicite za ostvaruvawe na pravoto na glasawe e golem, tie se animirani. [to se odnesuva za Avstralija i Nov Zeland, kade {to nemame vospostaveno diplomatsko konzularni pretstavni{tva, se pravi prepiska od strana na na{eto Ministerstvo za nadvore{ni raboti do avstraliskata Vlada da dozvoli, vo mestata koja taa }e gi odredi, na denot na izborite da im se ovozmo`i na makedonskite dr`avjani da glasaat. Procedurata e vo tek i nie naskoro treba da dobieme informacii dali ova }e ni bide dozvoleno. Spored dosega{nite iskustva Avstralija dozvoluva vakvo ne{to, bidej}i taa im dozvoli da glasaat na italijanskite iselenici. Se smeta deka nema da ima pri~ina da ne go dozvoli toa za makedonskite iselenici. Vo tek se i pregovori za vospostavuvawe na diplomatski odnosi so Avstralija".


NAD 170.000 MAKEDONSKI ISELENICI SO PRAVO NA GLAS

Spored informacijata na ministerot za iseleni{tvo, m-r Martin Trenevski dadena za ki~evskata televiziska stanica "Boem","se pretpostavuva deka brojot na makedonskite islenici so pravo na glas e okolu 170.000. No, taa brojka mo`e da dostigne do eden milion, duri i nad eden milion, bidej}i nie kako Makedonci gi tretirame i na{ite bra}a i sestri i od Pirinskiot i od Egejskiot del, a ne samo do Republika Makedonija. Me|u iselenicite ne postoi podelenost, nesloga, no postoi golem potencijal vo duhovna i tvore~ka smisla i toj potencijal sakame da go kanalizirame kon Makedonija."


ISELENICITE NEMA DA GLASAAT VO STRANSTVO

So predlog izmenite i dopolnuvawata na Zakonot za izbor na pratenici ne se predviduva iselenicite da glasaat. Predlog izmenite na ovoj Zakon naskoro treba da vlezat vo sobraniska procedura i ako se izglasaat, iselenicite nema da mo`at da glasaat vo diplomatskite pretstavni{tva i crkovnite op{tini vo zemjite vo koi{to `iveat, tuku samo ako dojdat vo tatkovinata za vreme na izborite.