ISTORIJATA OD DRUG AGOL
"ILIJADA" I "ODISEJA" BEA NAPI[ANI NA DREVNOMAKEDONSKI JAZIK
Pi{uva: Ta{ko BEL^EV

A sega, nekolku primeri za sporedba so "glosite" na Homer od Ilijada i Odiseja so dene{nite zborovi od dijalektite na Belomorska Makedonija, vrz ~ija osnova bea opeani nastanite vo dvata drevnomakedonski eposi:Homer, (Ilijada). Belomorski zborovi:

anav#no - javnuvam, najavnuvam.

anangi - nagazuvam, nagazam

anadidami - nadavawe, podavawe

anameno - naminuvam, naminam

anamimn& sko - namnijam, napomnuvam

anatr#ho - natr~uvam, natrknuvam tr~am-trkam

anornami - nakorni, korni mi

ant& - zanti, sanki, sinki

apodr& pto - podripnuvam, ripam

apakopto - pokosuvam, kosam (kosa)

aponost#o - ponosuvam, nosam

apoks#o - po~e{uvam, po~e{am (~e{el)

apopao - popnam, da se popnam

aporoks - porogna, porogen, porog

apotr& vo - potrivam, trijam (triewe)

avtos - toj (taa, toa)

afr#o - afrosvam, afrewe (od afra), itn.

Ako sakate, s# do krajot na bukvata A, vo re~nikot na "Homer". Istiot slu~aj e i so site bukvi obraboteni od germanskiot homerolog - Pasov, kako i od negoviot sonarodnik Christian Harder vo re~nikot Schutworterbuch zu Homers ilias und Odyssee - Wiena F. Tempsky -1910- Leipzig. G. Freytag G.M.B.H.

Izvitoperuvaweto ne bilo tolku golemo, za da ja namalat komunikativnosta na jazikot na "Ilijada i "Odiseja". Kolku i da bil originalot na Ilijdata i Odiseja vidoizmenet drevnomakedonskiot jazik, toj vo osnova si go za~uval svojot lik, kako {to mo`eme da vidime od primerite, so {to vo potpolnost mo`e da se potvrdi iska`anoto mislewe deka originalite na epskite pesni {to se vklu~eni vo dvata {edevri, se delo na poetite od drevnata Belomorska Makedonija. Zborovite od Ilijada (Son~evina) i Odiseja (Odewe- patuvawe), vo dene{niot makedonski literaturen jazik, iako toj od sinteti~ki minal vo analiti~ki, koreweto i osnovite ne se oddale~ile mnogu, za da ne mo`e narodot da gi prepoznae i da se snajde vo nivnata razgovorna funkcija.

A da ne zboruvame za lingvistite od Belomorska Makedonija, a posebno za onie {to se zanimavaat so paleolingvistikata. Nie, zasega imame eden takov primer, vo istorijata na paleolingvistikata vo liceto na prof. Konstandin ^ulkov so negovata kniga na gr~ki jazik, pod naslov "Soveti vo dvojazi~nosta na Makedoncite". ^julkas zboruva edno, no zatoa ka`uva drugo-vistinata.

Ovoj profesor i prv direktor na Bitolskata gimnazija, vo po~etokot na na{iot vek, i Pasov i Hristijan Harder so nivnite re~nici, koi mnogu ka`uvaat so podvle~enite nevistini (lagi), i so toa {to go zboruvaat me|u redovi, se razbira i so zataenoto, odnosno so ostavenoto, zaobikolenoto. Deka tokmu taka e i so ^ulkov, ni zboruva deneska preizdava~ot A.A. Harisis, koga namislil vo vtoroto izdanie na knigata da vklu~i i nekolku drugi trudovi za doobjasnuvawe na ka`anoto od avtorot, koj u{te vo naslovot ni ja soop{tuva tajnata, {to se krie me|u koricite na negovata kniga.

Makedoncite nikoga{ ne bile pogr~eni, tie i deneska se slu`at so zborovite na nivnite prededovci, stari najmalku 11.000 godini. Istorijata na paleolingvistikata ni svedo~i deka arapskite Grci go "okupiraa" Moreja vo posledniot milenium p.n.e., a rezultat na taa okupacija e "nivniot" jazik koj go pretstavuva ^ulkov so slednava poraka: "Te karam, }erko za da se seti snaata! Eve kako izgleda na delo gr~kiot jazik, {to go zboruvaa kostur~ani, lerin~ani i drugite Belomorci, i toa vo po~etokot na 20-tiot vek:

gr~ki makedonski

Angelik&  - Angelka

angelos - Angel

ang& strion -  andica

agos,  - aga

agostos - garst

agrjas - gra{ina

agros - ugar

adiwos - dinga

adros - endro

ethir - veter

angalo - galjam

emasja - ma{a

akost#o - gostam

akuo - ~ujam

akra - kraj

akriv& s ne e kriv itn.

Tokmu so vakviot re~nik na "dvojazi~nite Makedonci se stara" ^julkas (^ulkov) da go pretstavi sovremeniot makedonski jazik na Grcite i "da gi uveri" Makedoncite, na kakov jazik zboruvaat. Grcite do toj stepen se zaslepeni {to mo`at so li`av~iwa da go podla`uvaat, kako nivniot taka i na{iot narod. Toa ne e ni{to drugo, tuku obi~no li`av~e koe se vika - Site sme Grci! I mesto da ja pobaraat podlabokata poraka na ^julkas, tie se poigruvaat so samite sebe, a se stremat da se poigruvaat so Egejcite i denes vo Belomorska Makedonija.

Tie lingvisti~ki derivati mo`eme da gi sporedime prvo so za~uvanite dijalektni zborovi, od tipot na sveska (b'ldza), dojdi (baraj), odi, vozi (g'yaj i sl. Potoa, so razvojot na site ju`noslovenski, zapadnoslovenski ili isto~noslovenski jazici, koi isto taka se oformile, osamostojuvaj}i se po pat na razvojot i nivnoto kultivirawe.

Takov e slu~ajot i so jazikot na Homer, so negovite {edevri "Ilijada" i "Odiseja", koi bea napi{ani na jazikot {to e na{ predmet. Pred s#, do ovoj zaklu~ok n# voveduva samata akcija na "Ilijada" - Trojanovata vojna i avanturite na Odisej, bidej}i tie se samo mal del, bi rekle fragmenti, od drevnomakedonskata mitologija. A deka nivniot jazik nema nikakva osnova da bide drevnogr~ki, svedo~i ~istotata na drevnomakedonskiot purizam vo nego. Vo tie remek- dela ne se sretnuvaat nikakvi arapizmi. A za takanare~enite "slovenizmi", toa doa|a od faktot deka homerologot - paleolingvist Pasov, poznavaj}i nekolku zapadnoslovenski jazici, prv obratil vnimanie i spomnal za zborovite so slovenski korewa i osnovi vo "Ilijada" i "Odiseja". Na prvo mesto mo`ela da go zainteresira onomastikata na drevnomakedonskite bogovi: Yeus (koj mu zazvu~il kako zvezda, gwiazda i sl. Posejdon na posed, na don; dusja na du{a; duma na dumata; daer na doveritel, dever; steno na stenka; oditis na hoditi; zestos na `e{ko, sfallo na sfaliti; reces na rzec, per, piete na pigi, pic, napic bija ili bie na byc ili byc se i dr.

Ova zna~i deka inicijator za da se posomnevaat homerolozite vo tvrdeweto deka "Ilijada" i "Odiseja", bile napi{ani na "staroslovenski" jazik, blesna kako somne` i povod, za da se postapi so ovie literaturni dela malku pologi~no. Prvo, Trojanskata vojna, so procesot na preseluvaweto na Grcite od Arapskiot Poluostrov ja deli cel eden milenium. Potoa i faktot deka Grcite go pozajmile pismoto od Fenikijcite.

(prodol`uva)