Albanskite begalci izgoreni od vetuvawata na Havier Solana
ALAL VERA, BRATE SOLANA, [TO NE "SPASIVTE" I [TO NE DOKRAJ^IVTE!!!
Pi{uva: Srebre LEVKOVSKI

Slika21.jpg (10352 bytes)


  • Mo`ebi za kuso vreme NATO }e si zamine od Kosovo. Da dade Gospod i da se raspadne. Pak }e pote~at site vodi na rekite od Kosovo i }e stignat do krajot na Svetot, vodite }e si zaminat, a pesokot }e ostane vo nivnite korita. ]e ostanat tuka, isto kako i nego, Albancite, Srbite, Crnogorcite i drugite, da go prodol`at svojot bratski `ivot, {to so vekovi zaedno go minuvale, vo dobro i lo{o. Krvavite spomeni i luzni }e ostanat da se preraska`uvaat i da se le~at. Idnite generacii ne smeat da dozvolat da im se slu~i vakvo ne{to. Golem amanet im ostavame site nie {to ova go do`iveavme. Nikoga{ da ne se povtori. Bratskiot `ivot me|u Albancite, Srbite i Crnogorcite }e pote~e i }e te~e kako najgolema reka vo Svetot, vo mir, so doverba i zaedni~ko po~ituvawe i sopstvena demokratija {to sami }e ja gradime, a ne nekoj od strana da ni ja nametnuva po svoja `elba i programa.

So zavr{uvaweto na begalskata kosovska eksplozija vo Makedonija, odnosno so masovnoto praznewe na kampovite i od privatnite stanovi i ku}i, kade {to prestojuvaa begalcite koi vo tekot na poslednite tri meseci ja zaokru`ija brojkata od 360.000, kako i so zavr{uvaweto na silnite tatne`i na avionite i helikopterite na NATO, od neboto i dolgite koloni na najsovremeni tenkovi i drugi borbeni sredstva, od zemjata.

Sekojdnevniot strav od mo`noto eskalirawe na vojnata vo na{ata dr`ava, najnapred zavr{i vo Zapadna Makedonija! Vo gradovite i selata kade {to bea locirani begalcite sega se ~uvstvuva sosema drug miris, na drug `ivot. Albancite se raatisaa od svoite gosti, rodnini i prijateli. Nekoi od niv napravija dobar profit, a drugi pak na~isto izgorea! Ednite od niv, onie Albanci koi imaa svoi kafeani i restorani koi bea vo blizina do kampovite, se zbogatija i xebovite gi napolnija so stotici iljadi germanski marki, dodeka pak ostanatite Albanci, onie kaj koi vo domovite i stanovite prestojuvaa begalcite, ostanaa za mnogu poosiroma{eni, bidej}i 90 dena hranea so svoja hrana, celi begalski semejstva, a nekoi ja zaklaa seta svoja stoka za hrana, drugi pak prodavaa i sopstveni vozila za taa cel, pa taka se najdoa vo saldo-minus.

 

Ovaa tragedija so katastrofalni posledici i mnogu `rtvi, nikoj ne ja posakuva{e. Se napravi nevidena omraza me|u site `iteli na Kosovo, koja so godini ne }e mo`e da se zaboravi i da se otstrani. Takvata luzna ostanuva da se le~i so decenii i vekovi - objasnuva eden begalec od kampot ^egrane.

Demokratijata sekoga{ sme ja imale i me|u sebe sme ja po~ituvale, nie Albancite, Srbite i drugite gra|ani na Kosovo. So vekovi sme `iveele zaedno. Eden zalak leb sme delele. Site bratski sme `iveele i sme si pomagale. Zarem Vie Makedoncite, ne `iveete bratski zaedno so Albancite vo Makedonija, ajde odgovori mi sega. Pa i tuka, sekundi falea da pukne i s# da raspukne. Ama, Gospod Ve spasi i Vas i nas {to dojdovme ovde. Jas mislam deka site nie Albanci, Srbi i Makedonci }e `iveeme povtorno zaedno i bratski }e go delime lebot, a na tie od NATO i na g. Havier Solana, mo`am samo da im re~am "Alal vera {to n# 'spasivte' i na krajot n# dokraj~ivte', ogor~eno go zavr{uva razgovorot na{iot sogovornik, visokoobrazovan albanski begalec od Kosovo, dodavaj}i deka na ovie prostori vo idnina }e `iveat site narodi i nacionalnosti, bratski so sopstvena demokratija, a Evropa i Svetot }e mora da gi otvorat granicite na mirot!