ANKETA: Vo presret na pretstojnite izbori za pretsedatel na dr`avata
KAKOV LIDER I E POTREBEN NA MAKEDONIJA ?
Pi{uva: Vesna AN^EVA

  • Liderot e va`en, toj e glava na dr`avata. Treba da se bara lider, a ne li~nosti podlo`ni na vlijanija...
  • Narodot e toj {to treba da go sozdade, pa da go ponudi i toa mu se vra}a dvojno podobro

Vo presret na pretstojnite izbori za pretsedatel na dr`avata,kako i vo presret na mnogute drugi {to }e sledat, se pra{uvame: Dali i kolku sme zadovolni od na{ite dosega{ni politi~ari-lideri odnosno od pretsedatelot na dr`avata? Kakov lider & e potreben na Makedonija, koi karakterni crti treba da gi poseduva toj, kakov e mentalitetot na makedonskiot narod, na koe nivo e svesta i samosvesta na narodot pri izborot na kandidatot na kogo mu se poklonuva doverbata i od kogo se o~ekuva ispolnuvawe na vetenoto, kako i trasirawe na novi pati{ta vo posvetla idnina???

Gi prenesuvame razmisluvawata na na{ite gra|ani.

Mirjana [okarevska, ekonomist vo banka.

Postojniot pretsedatel, K.Gligorov, ima odli~ni karakterni crti na dobar politi~ar, koj dobro znae {to saka. Me|utoa, toj e vo poodminati godini i iskustvoto go nau~ilo da bide takov, kakov {to e. Narodot tr~a{e so solzi vo o~ite koga be{e atentatot vrz nego. Toj e olicetvorenie na ~ovek kogo pogolem del od narodot go saka i po~ituva. No, mislam deka sega ni treba pomlad ~ovek, so povedar duh. Gligorov treba da si zamine so potrebnata po~it, bidej}i negovoto iskustvo ne mo`e i ne treba da se frli vo voda.

Vladimir Rako~evi}, advokat od Skopje.

Kaj nas ne e razviena svesta za toa {to zna~i dr`ava. Pogolem procent od na{ite gra|ani ne znaat {to e dr`ava, nitu razmisluvaat za toa. Dr`avata treba da e "svetiwa" za sekoj gra|anin, kako {to e Sveta Bogorodica, da ja ceni i po~ituva i da e maksimalno lojalen, nezavisno {to e po vera, rasa, nacija. Takva svest kaj na{iot narod nema, toj ne ja ceni dr`avata i ne umee da go po~ituva liderot. Samo deset procenti od lu|eto znaat {to e dr`ava, a drugite devedeset procenti se protiv dr`avata. Zatoa treba jaka li~nost, za da gi dr`i zaedno site lu|e. Sepak, K. Gligorov e pretsedatel pred kogo treba da se poklonime, bidej}i e nepovtorliv dr`avnik.

Dali potrebnata li~nost treba da ja doneseme odnadvor, da ja uvezeme?

Zo{to da ne! Takvi slu~ai imalo vo istorijata, na primer Bugarija so carot Boris. Zna~i, za na{i priliki, liderot mora da bide so cvrsta raka, da e doka`an kako uspe{en ~ovek, da e potvrden vo `ivotot, a ne vo politikanstvoto. Lider so jaka policija i efikasno sudstvo, za da se dojde vo odreden preoden period do kvalitet kaj narodot, zatoa {to za dobriot narod ovie segmenti ne se potrebni. Narodot e toj koj{to treba da go sozdade liderot, pa da go ponudi i toa mu se vra}a dvojno podobro. Od site nas, poedine~no i vkupno, zavisi kakva }e ni bide dr`avata, ako nie ne ~inime i dr`avata nema da ~ini. Koga velam potvrdeni li~nosti mislam, na primer, na R. Gu{terov, svetsko ime vo biznisot, Q. Ivanov vo proizvodstvo, S. Andov. Ustavot treba da se menuva i da mu se dadat pogolemi prava na pretsedatelot na dr`avata.

\or|i Dimitrovski, dipl. grade`en in`ener.

Nas ni treba nekoj so kam{ik. Taka se vospostavuva red koga ima mnogu lu|e, kako kaj `ivotnite. Taka treba. Vsu{nost, seedno mi e koj }e bide lider, zatoa {to sekoj za sebe si gleda, koga }e dojde do vlast.

Barbara Angelova, nevrabotena.

Liderot treba da e ~esen, dostoinstven, ne{to kako K. Gligorov, samo pomlad. No, te{ko deka ima takov. Jas mu veruvav na V.Tupurkovski, no sega ve}e ne. Makedonecot nema svoj sopstven stav. Ne e va`no dali e liderot Makedonec, Albanec ili od druga nacionalnost, va`no e da se bori za Makedonija.

N.N., student.

Mislam deka treba da e evropski orientiran, da misli ednakvo za site, bez razlika na nivnata nacionalnost. Zakonot da va`i podednakvo za site, bez podelbi. Dosega{nite ovde{ni lideri podvojuvaat, u~at na nacionalna omraza, toa ne ni treba. Omrazata se vleva poleka kaj decata, od generacija vo generacija. Nie sme samo pred problem so nacionalna razlika, i treba nekoj da n# sploti. Mislam deka treba da se ponudat pove}e kandidati, od site partii, a ne dva-trojca. Ni treba nekoj koj{to ne e gladen za vlast, za{to sekoj ~ovek mo`e da bide i dobar i lo{, no te{ko e da se bide praveden.

Marjan Cvetkov, zemjodelec.

Ni treba dobar ~ovek, mislam kako Tito Petkovski. Toj mo`e da ja vodi dr`avata, bil vo Sobranieto, ima idei i mo`e da stori ne{to {to }e n# vodi napred. No, V. Tupurkovski e gre{ka, zatoa {to raboti za pari, a ne za dr`avata. Ne ni treba pomlad ~ovek, tuku iskusen i pameten.

N.M.,nevrabotena.

Site sakaat da sednat na "stolicata". Nikoj ne misli na rabotni~kata klasa i na dr`avata. Nema da glasam za nikogo, bidej}i site se isti.

Dragi Kostovski, vraboten vo "Rade Kon~ar".

Nemame lider da n# vodi, prav ~ovek. Na izborite }e dobie nekoj, koj{to navistina nema da bide izbran od narodot. Nema takva li~nost vo koja }e se ima verba. Toj treba, pred s#, da e ~esen i mislam deka pretsedatelot na dr`avata ne e tolku va`en, kolku {to e premierot. No, toj treba da dade ne{to za da go po~ituvame, da stori ne{to, a nie so godini, odime samo nazad. Sepak narodot, iako nema soodveten ~ovek, }e glasa zatoa {to e kukavi~ki narod. Nas ne ni treba dr`ava, bidej}i ne mo`eme sami da opstoime. S# e korumpirano.

Dragan Nikoli}, prodava~ na zemjodelski proizvodi.

Dosega{niot pretsedatel na dr`avata e dobar, no e vo godini, a vremeto bara pomladi lu|e. Mo`ebi Evropa go nametnuva toa. Treba da e ~ovek so cvrst karakter, so dobra volja, elan, da misli na narodot.

Vo momentov, na{iot gra|anin e opkru`en i pritisnat od okolnosti, vo koi realniot `ivot ne e po negova volja i te{ko ja iznao|a svetlata strana na svoeto postoewe. Na{iot gra|anin razmisluva taka, a negovata misla e sekoga{ patokaz. [to se odnesuva do nau~no-stru~nite analizi i istra`uvawa vo odgovor na ova pra{awe, spored novinarskoto iskustvo i da gi barame, nema da gi najdeme kako {to nema odgovori i za mnogu drugi pra{awa od vitalno zna~ewe za temelno nadminuvawe na odredena dadena sostojba.