I BEZ PARITE OD DR@AVATA "MAKEDONSKO SONCE" ]E PRODOL@I

Spored odlukata na Vladata na Makedonija, na{iot nedelnik "Makedonsko sonce" i ovaa godina ne dobi nitu denar od dr`avnata kasa. Ne ni e poznato po koi kriteriumi Vladata se rakovodela i narodnite pari gi rasporedila na nekolu vesnici koi vo nikoj slu~aj ne mo`at da bidat pred objektivnoto i celosno informirawe na makedonskata javnost od "Makedonsko sonce". Na{iot vesnik pet godini opstojuva zboruvaj}i ja vistinata, zalagaj}i se objektivno da gi informira gra|anite vo Makedonija. Vo ovoj moment na{iot vesnik e najbaraniot vo dijasporata {to e u{te edna potvrda za negovoto postoewe, a sekako i za negovoto finansirawe od dr`avata. Mo`ebi Vladata na Makedonija objektivnoto informirawe ne go smeta za pozitivna odlika i spored nea takov vesnik ne treba da se finansira. Sepak, bez razlika na odlukata na Vladata koi vesnici finansiski }e gi pomaga, "Makedonsko sonce" i ponatamu }e izleguva, ne od pri~ina deka toa e potreba na novinarite koi rabotat na negovoto podgotvuvawe, tuku od potrebata ~itatelite sekoga{ objektivno da bidat informirani. Tie toa go baraat, "Makedonsko sonce" postoi za niv.

Slika6.gif (13679 bytes)