Gledano odnadvor
MITING
Pi{uva: Slavko MANGOVSKI
Mitingot na SDSM pomina. Velat imalo 60-70 iljadi prisutni. Spored stranskite agencii imalo 20 iljadi. Istite agencii velat deka mitingot bil organiziran od "porane{nite komunisti, protiv NATO". Mo`ebi i ne e taka. Na{ata dr`ava se soo~uva so golemi problemi, a temite za koi na mitingot se zboruva{e se nesomeneno takvi, pa prostorot za poplaki e golem. Sepak, sporno e dali lu|eto koi imaa mo`nost pove}eto od tie problemi da gi re{at, vo periodot koga vladeeja celi 8 godini se tie na koi treba da im veruvame. Dali sega }e se osvestat i }e po~nat da gi re{avaat problemite, ako povtorno gi izbereme. Mo`ebi mislat deka narodot sepak e naiven i deka }e im veruvame na lu|e koi go promenija imeto i znameto na dr`avata i n# dovedoa do prosja~ki stap. Mo`ebi, ovaa Vlada ne e vistinskata (}e treba da gi po~ekame rezultatite), no vo edno sme sigurni: rezultatite od onaa minatata gi znaeme i s# ona {to ni go ka`uvaat treba da go gledame niz taa prizma.

PAK ZA IMETO

Kako {to pi{uvavme vo minatite broevi na "Makedonsko sonce", ekspertot po me|unarodno pravo, d-r Igor Janev, doka`a deka ON izvr{ija diskriminacija na Makedonija i povredija nekolku od svoite zakoni koga n# nateraa da go prifatime (ne)imeto FYROM. Vo ovoj broj go objavuvame reagiraweto na prof. d-r \or|i Marjanovi}. Vo me|uvreme, ~itame deka problemot so imeto }e sme si go re{ele so prifa}awe na (ne)imeto "Republika Makedonija - Skopje". Ve}e imame navestuvawa deka nekoi gradovi vo vnatre{nosta planiraat otcepuvawe i proglasuvawe na svoi republiki, kako na pr. "Republika Makedonija - Prilep". Iako ne veruvame vo serioznosta na takvite nameri, sepak morame da veruvame vo serioznosta na odgovornite vladini slu`benici koi najverojatno navistina mislat da go "re{at" problemot. Li{uvaweto od praven identitet (imeto na dr`avata) e krivi~no delo, a pregovorite za imeto se navreda na dostoinstvoto, na dr`avata i na narodot, i povlekuva krivi~na odgovornost, taka {to dr`avnite slu`benici koi davaat takvi izjavi denovive treba i ova da go zemat predvid.


MAKEDONCITE VO STRANSTVO MORA DA GLASAAT

@ol~nite polemiki, za toa dali iselenicite treba i kako da glasaat prodol`uvaat. Poziciite ostanuvaat nepromeneti i o~igledno e deka naskoro s# u{te }e nema razvrska. Se odi duri dotamu i s# u{te se diskutira dali Makedoncite ja sakale svojata zemja i dali treba voop{to da glasaat. Dilemi nema: Makedoncite kade i da se treba da glasaat! Tie se na{i ambasadori i pretstavnici vo svetot, a edinstven interes im e Makedonija da prosperira i da bide silna dr`ava. Da ne zaboravime deka pravoto na glas im go garantira Ustavot. Edinstveno dosega ne e re{en tehni~kiot problem kako toa da se izvede. Vsu{nost, problem nema: glasaweto mo`e da se izvr{i vo crkovnite op{tini i klubovi pod nadzor na komisii koi bi bile izbrani od ~lenovite na klubovite i op{tinite. So fotokopii na paso{ite, prilo`eni kon glasa~kite liv~iwa, glasovite bi se ispratile do najbliskoto diplomatsko pretstavni{tvo so DHL ili FEDERAL EKSPRES kade {to isto taka odbrana komisija bi gi stavila vo paket, bi bile isprateni do izbornata komisija vo Makedonija koja ponatamu }e gi proveri podatocite na izbira~ite i }e gi izbroi glasovite. Zna~i, od tehni~ki aspekt nema problem. Tro{ocite za ispra}aweto na glasa~kite liv~iwa bi bile na tovar na samite glasa~i, taka {to dr`avata bi imala minimalni tro{oci. Spored ova argumentite za neglasawe se neva`e~ki. Vo slu~aj i ovoj pat zaradi politi~ki manevri, Makedoncite vo stranstvo, da se isklu~at od glasa~kiot proces toga{ postojat indicii za organizirawe, za podnesuvawe na `alba do Vrhovniot sud.


ANTIMAKEDONCITE

S# u{te nemame indicii deka antimakedoncite vo dr`avna slu`ba imaat namera da podnesat ostavka. Sega, se slu{a deka antimakedonecot br. 2 (br.1 go ~uvame za toj {to go nazna~il), Mladen Srbinovski, sakal da gi gori knigite na Bla`e Koneski. Se nadevame deka barem }e ne pokani na takviot ~in. Vo me|uvreme, barame negova ostavka kako i ostavka na toj {to go nazna~il.