Dzodz.jpg (16243 bytes)Po~ituvani ~itateli!

Pominaa 5 godini od 24.06.1994 g. otkoga za prvpat se pojavi "Makedonsko Sonce" za da go osvetli makedonstvoto kaj nas i vo svetot. Potrebata za "Sonce" postoe{e toga{, a postoi i denes. Zatoa {to s# u{te ne mo`eme da ka`eme deka na{ite mediumi se kompletno slobodni, kako {to e slu~ajot so "Sonce" koj ne zavisi od niedna partija i spored toa e edinstven, sosema nezavisen vesnik. Zatoa slobodno mo`e da se nare~e "vesnik na vistinata".

Razvojot na vesnikot e edna od malkute raboti so koi mo`eme da se pofalime. Vesnikot e prv glas vo odbrana na makedonstvoto i makedonskite interesi kaj nas i vo svetot. Me|u prvite vo Makedonija, po~navme da go objavuvame na Internet i mese~no imame okolu 65.000 pristapi. Od dene{niot broj, prodol`uvame vo novo, moderno ruvo. Vo najskoro vreme, }e gi pro{irime Internet aktivnostite, za podobro informirawe na svetskata javnost za Makedonija i za promocija na makedonskata kultura i nacionalnite interesi. "Sonce", ve}e nekolku meseci, preku elektronskata po{ta, sekojdnevno pra}a Medija-monitor, informacii i napisi za Makedonija i okolu Makedonija, objaveni vo svetskite mediumi za podobro informirawe na site onie koi se interesiraat za Makedonija. Ve}e dve godini, objavuvame mese~no Internet-spisanie, "Makedonika", za mekedonskata istorija i kultura kade {to se sobiraat i objavuvaat napisi na angliski i makedonski od eminentni istori~ari koi ja obrabotuvaat ovaa tema. Pred dve nedeli registriravme i "~et-kanal" na Internet kade {to Makedoncite i prijatelite od celiot svet mo`at da se sobiraat i diskutiraat za problemite na Makedonija. Planovi ima mnogu. N# o~ekuva mnogu rabota i so Va{a pomo{, dragi ~itateli, }e gi ostvarime idealite na na{ite predci za slobodna, obedineta i silna Makedonija.

Kako osnova~ na vesnikot, im blagodaram na site ~itateli vo svetot koi n# poddr`uvaat i n# poddr`uvale. Im pora~uvam na site deka neumorno }e prodol`ime da se borime s# dodeka Makedonija ne gi ispolni soni{tata na na{ite predci.

Va{

\or|ija-Xorx Atanasoski