ISTORIJATA OD DRUG AGOL
DREVNOMAKEDONSKO PISMO SO CRTICI I SO RESKI
Pi{uva: Ta{ko BEL^EV

  • Princezata Evropa ~esto si igrala, pokraj bregot na moreto na Fenikija. Taka eden den, koga sobirala cve}e i si pletela venec go privlekla vnimanieto od Gorata Olimp na prvobogot Yeus, poznat vo drevnomakedonskata mitologija kako tatko na bogovite

Po pat na asocijacija od gradot Kostur vo Belomorska Makedonija i Kostursko da se preneseme vo dene{na Germanija, koja na vremeto (vo neolitot) bila dlaboka provincija na makedonskata mitolo{ka imperija, a sudime po arheolo{kite pronajdoci me|u koi i nekolku natpisi na drevnomakedonskoto pismo so crtici i reski, kakov {to e primerot so {lemot od Negov so venetskiot natpis, koj se ~uva vo Kunsthistorisches Museum Dunaj. No, za nego }e zboruvame podocna. Sega samo za gradot Keln, koj na gr~ki glasi Kolonies, a na sovremenomakedonski jazik bi zvu~el Nakolec, {to zna~i naselba na kolci! Vo vremeto na neolitot takvi naselbi nema{e samo kraj bregovite na makedonskite ezera, tuku {irum celata Evropa i po{iroko. Ova zna~i deka navistina prestolninata na Evropa se nao|ala na Gorata Olimp so drevnomakedonskiot Panteon, na ~ie ~elo stoel tatkoto na bogot Makedon-Yeus-Theos-Deus! A, nejzinoto ime vodi poteklo od fenikijskata princeza, }erka na kralot Agenor i Telefesa, spored edno predanie, a spored drugo }erka na kralot Fenik i kralicata Perimeda.

Princezata Evropa ~esto si igrala, pokraj bregot na moreto na Fenikija. Taka eden den, koga sobirala cve}e i si pletela venec go privlekla vnimanieto od Gorata Olimp na prvobogot Yeus, poznat vo drevnomakedonskata mitologija kako tatko na bogovite. Ovoj Bog, ni mnogu ni malku strastno se zaqubil vo princezata Evropa i za da mo`e da & se pribli`i, re{il da se prepravi vo bik, so bela, svetla i zaslepuva~ka ubavina, iznamirisan so rozov i {afranov "adekolon". Toga{ princezata, bez kakov i da e strav od ubavecot mu se dobli`ila i zapo~nala da go gali, da go miluva, potoa so nabraniot buket cve}iwa mu se ka~ila na ple}ite i vedna{ se fatila za negovite pozlateni rogovi. Bikot vedna{ kako molwa se spu{til so nevidena i ne~uena brzina vo vodata so plenot na grbot i se oddale~il od bregot na Fenikija. Vo ovaa akcija nego go pridru`uval brat mu Posejdon, Amfitrata, bo`icata na moriwata i Afrodita, bo`icata na ubavinata i qubovta, a zad niv odele nerajdite i peele svadbeni pesni.

 

QUBOVTA ME\U YEUS I PRINCEZATA EVROPA

Bogot Yeus ja prenel Evropa na ostrovot Krit, vo poznatata Dikejska pe{tera. Tamu pod platanite go zapo~nal so Evropa medeniot mesec, koja podocna mu rodila tri sinovi - Minaj, Sarpedon i Radamant.

Bogot Yeus za da ja ovekove~i ovaa qubov so princezata Evropa dal naredba kritskite javori nikoga{ da ne gi gubat svoite lisja i eden del od svetot na koj mu pripa|a ostrovot Krit go nosi imeto na negovata princeza, omilenata i sakanaa ubavica Evropa. Toj del od svetot spored drevnomakedonskite predanija be{e kontinetot Evropa, za razlika od dvata drugi kontinenta na Olimpijskoto carstvo - Azija i Afrika. Za ovaa neobi~na qubov na Yeus i Evropa postojat i drugi predanija, no nie zasega }e se zadovolime so ova bidej}i gi poseduva site indikatori deka imeto na na{iot kontinent e na stranicite na drevnomakedonskata mitologija i epska poezija.

Inaku, Evropa od etimolo{ka gledna to~ka e bliska do korenot najdenata, pronajdenata ubavica na bregovite na Fenikija, a Fenikija i Fenikijcite se od genot so koreweto fen, ven, vin, van i sl. Germancite bi rekle Vindi (Sloveni).

Osven ovoj mitolo{ki indikator za imeto na stariot kontinent postojat i niza drugi materijalni, predmetni, paleoarheolo{ki pronajdoci, kakov {to e primerot so terakotata na prvobogot Yeus, na Golemata Majka Geja i dr.

Potoa doa|aat glinenite natpisi so klinestoto pismo, na koi bea de{ifrirani imiwata na bogovite od prvata, najdrevna prestolnina na Evropa - Gorata Olimp vo Makedonija so nejziniot panteon.

Naredniot indikator e paleolingvisti~kata pismenost, stara najmalku 11 mileniumi. Zasega rekordot za ovaa nau~na konstatacija go vodi Makedonija, na koja najnoviot francuski etnolog @an Kjuizjonie, ne saka ni imeto da igo spomne vo negovata -Etnologija na Evropa, koja, blagodarenie na Univerzitetskoto izdava{tvo na Bugarija, "Sv.Kliment Ohridski". Doznavame deka Grcite prodol`uvaat so nivnata politika i propaganda i ka`uvaat vo svetot deka Yeus-Theos-Deus e delo na Grcite vo Makedonija.

 

NAJSTARATA CIVILIZACIJA E VO MAKEDONIJA

I na kraj, indikator ne pomal od site navedeni e toponomijata i onomastikata za~uvana {irum Evropskiot kontinent.

Taka na primer, Berlin go nosel imeto na sinot na bogot Makedon, a imeto na golemiot germanski kompozitor go nosi imeto na vnukot na Bogot Makedonij-Olgan. Bogot Ber e rasean niz celata Evropa ne samo kako polinom od rodot na Berlina, vo Italija, Berata vo Ilirska Albanija, Ber vo Belomorska Makedonija, Berovo vo Vardarska Makedonija tuku i kako li~no ime i prezime go sretnuvame re~isi vo site slovenski zemji, a tie se vo Evropa, gospodine @an Kjuizjonie! Ova be{e samo na marginite na na{iot trud, za Evropa i svetot kone~no da slu{nat deka najstarata civilizacija ne e nitu vo Egipet, nitu vo Grcija, nitu vo Rim, tuku e vo Makedonija, zemjata na mitologijata, na Biblijata, na prvoto drevno pismo (fonetsko) so crtici i reski. A dobar primer za ilustracija, da go vidi i g. @an, vo paleolitot se pi{uva{e oddesno nalevo.

Ako mene ne mi veruvate toga{ poglednete gi faksimilite so istite pismeni znaci (crtici i reski) {to se za~uvale s# do vremeto na starogr~kiot tiranin Themistraklis Frearios. Edinstvenata razlika, od pozajmenoto pismo od Fenikijcite e toa {to vo ova ponovo vreme, vo sporedba so izminatite 11 mileniumi toa se ~ita od levo na desno. Na{ite paleoarheolozi vo poslednive nekolku godini izvadija na belo pove}e eksponati so natpisi na drevnomakedonski jazik koi se ~itaat od desno na levo.

Vo vrska so ova, eve {to pi{uva arh. Vasil Iqov vo 5-6 broj vo Spisanieto za kultura na prostorot:

"Me|u postarite natpisi od Osin~ani spa|a i PREDVETSKIOT NADGROBEN SPOMENIK izveden od kamen so nepravilna forma i pribli`en gabarit 2.0 h1,20 m, so oddelno denivelirani povr{ini i jasna KOSMOGONSKA, KOSMONOMSKA i MITOLO[KA SEMANTIKA so PREDVEDSKA PRETSTAVA na trojstvoto za nivoata na VEDSKIOT PANTEON (Nebesen, Zemen i Podzemni bogovi), kade {to na oddelno oformena parterna kompozicija i dobro izdelkana kosa povr{ina e izdlaben sledniov praistoriski MAKEDONSKI TEKST, koj, dekodiran oddesno nalevo i soodvetno transkribiran so pismeni znaci na sovremenata makedonska azbuka, glasi "KRE[T SE SI U LT SL S IQU" a vo prevod na sovremen makedonski jazik }e re~e "KRESKAJ SE SI VO LET SAL SO IQU", odnosno "KRESKAJ SE SI VO LET SAMO SO SONCETO" {to sekako gi ima i slednive mo`ni konotacii: "KRESKAJ SE, SI VO LET SAMO SO SONCETO!"

(Prodol`uva)