Istorijata ne e samo minato
ANTI^KO-MAKEDONSKI LI^NI IMIWA - ISTI SO DENE[NITE MAKEDONSKI!
Pi{uva: Aleksandar DONSKI

  • Blizu 150 anti~ko-makedonski li~ni imiwa ostanale do denes me|u Makedoncite, vo forma na li~ni imiwa ili prezimiwa.
  • Mnogu od dene{nite ~esti makedonski li~ni imiwa go vle~at svojot koren od anti~ka Makedonija

Prodol`uvame so izvadoci od mojata neobjavena kniga pod raboten naslov "Anti~ko-makedonskoto nasledstvo vo dene{nata makedonska nacija". Vo ovie nekolku prodol`enija pravime osvrt kon anti~ko-makedonskite li~ni imiwa, koi ostanale vo dene{nata makedonska nacija. Vo minatiot broj navedovme 60 anti~ko-makedonski li~ni imiwa koi se isti ili sli~ni so dene{nite makedonski. Ovde prodol`uvame so spisokot.

Vo vrska so ovoj spisok da go ka`eme i slednovo.

Anti~ko-makedonskoto ma{ko ime Kala, gledame deka e ostanato vo forma na `ensko ime Kala. Vo spisokot na li~ni ma{ki imiwa vo Zbornikot na Miladinovci, se sre}ava i ma{koto ime Kale.

Imiwata Oreste, Dionis, Hil, Kisel, Lago, Bere, Antip, Sopol i drugi denes se retki imiwa, no istite gi ima vo prethodno navedenite onomastikoni, {to zna~i deka se posvedo~eni kako makedonski li~ni imiwa, sega ili vo srednovekovieto. Oreste vsu{nost e ~isto makedonsko ime, izvedeno od imeto na najstaroto makedonsko pleme Oresti. Za Dionis se znae deka bil ~ist anti~ko-makedonski bog, pa ottamu ne e ~udna pojavata na ova ime, ne samo vo sovremeniot, tuku i vo srednovekovniot makedonski onomastikon. Na anti~ko-makedonskoto imeto Sopol (poradi negoviot slovenski koren), vo nekoja sledna prilika }e obrneme posebno vnimanie.

Dene{noto makedonsko ime Dule naj~esto se koristi kako kratenka od imeto Du{an, iako vo citiranite makedonski onomastikoni e zavedeno i kako zasebno ime (Dule). No, potpolno isto vakvo ime (plus nekolku sli~ni so mali modifikacii) postoelo i vo antikata na re~isi celata teritorija na Makedonija. Sli~no e i so imeto Momo, koe go imalo vo antikata (D-r N. Proeva, cit. delo, str. 151 i 153), a go ima i denes, iako denes se smeta deka e skratena forma od Mom~ilo.

Dene{noto ime Orhideja mo`ebi e duri i identi~no so anti~ko-makedonskoto ime Arhidej. Se znae deka so tekot na vremeto vokalot "o" i navistina ~estopati se zamenuval so vokalot "a". Taka, na primer, gradot Ohrid na mapite od 12 vek (no i podocna) bil prika`an kako Ahrida i sl. Zna~i, ako od Ahrida stanalo Ohrid, zo{to ne bi bilo mo`no, od Arhidej da stanalo Orhideja?

Imiwata Drakena i Drako se imiwa na anti~ko-makedonski bo`estva. Spored Re~nikot na Qubica Stankovska ma{koto ime Drako e posvedo~eno vo 15 vek.

Imeto Timon, spored Re~nikot na Qubica Stankovska e posvedo~eno vo 18 vek.

Imeto Hrisija e posvedo~eno vo eden srednovekoven srpski dokument vo Strumica, vo vtorata polovina na 14 vek. Vo istiot dokument kako mo{ne ~esto `ensko ime vo Strumica se spomenuva i imeto Kalija.

Imeto Sergej e posvedo~eno kaj anti~kite Makedonci vo 4 vek (nova era), kako ime na eden od Svetite Tiveriopolski ma~enici.

I imeto Danija e ime na anti~ko-makedonska bo`ica koja otprilika odgovarala na gr~kata bo`ica Demetra.

Inaku, fakt e deka dene{nite makedonski li~ni imiwa (no i drugi nazivi) niz istorijata pretrpele mnogubrojni vlijanija (religiozni, kulturni, politi~ki i sl.).

Najgolemo vlijanie vrz dene{nite makedonski li~ni imiwa (no, i drugi termini) odigralo hristijanstvoto ili poto~no pravoslavieto. Ovoj proces e otiden tolku daleku {to nekoi dene{ni Makedonci, ne gi smetaat kako makedonski li~ni imiwa, onie imiwa koi ne se pravoslavni. Toa e sosema pogre{no. Ako pravoslavnite imiwa denes gi imame prifateno kako makedonski, toa nikako ne smee da zna~i deka, poradi niv, treba da se otka`eme od ostanatite drevni makedonski li~ni imiwa koi ne se opfateni vo pravoslavniot onomastikon, a koi, od damnina gi ima na ovie prostori me|u Makedoncite. Hristijanstvoto ima ostaveno svoj beleg i vo dene{nata makedonska toponimija (Sveti Nikole, Bogorodica i sl.), a vakov beleg imaat ostaveno i odredeni istoriski nastani i li~nosti (Del~evo, Ilinden itn.). Sepak, i pokraj site ovie procesi, gledame deka dobar del od li~nite imiwa {to gi nosele anti~kite Makedonci, do denes ostanale me|u Makedoncite.

Poradi seto prethodno navedeno se postavuva logi~noto pra{awe: od kogo dene{nite Makedonci gi primile ovie brojni li~ni imiwa, dokolku navodno dene{nite Makedonci nemaat nikakva vrska so anti~kite Makedonci? Zo{to be{e tolku ednostavno preminuvano preku ovoj izvonredno zna~aen podatok od strana na na{ite dosega{ni ednoumni istori~ari? Veruvam deka odgovorot ne go znaat ni samite tie.

(Prodol`uva)


1. Kandaon

2. Karan

3. Ken

4. Keraun

5. Kina

6. Kisej

7. Kleonika

8. Kleopatra

9. Klito

10. Kojno

11. Kopria

12. Koen(Coenus)

13. Komin(prezime)

14. Kopria

15. Kotis

16. Kraterus(Craterus)

17. Lag

18. Lanika

19. Larik(Laricus)

20. Leonat

21. Leonida

22. Leontij

23. Lika

24. Limno

25. Momo

26. Makarija

27. Makart(Macartus)

28. Makedon

29. Manta

30. Manto

31. Menon

32. Mentor

33. Markos

34. Medios

35. Menidas

36. Moma

37. Momo

38. Nana

39. Nikanor

40. Nikolaos

41. Nikomah

42. Nikon

43. Nikonoa

44. Nisej

45. Olimpija

46. Ordan(Ordanes)

47. Oreste

48. Pantauh

49. Patrokle

50. Perdikas (m.ime) (Perdicas)

51. Peredas (Peroedas)

52. Persej

53. Pir

54. Pise(Pisaeus)

55. Pitak

56. Pito(Peitho)

57. Ptolemej

58. Selevk(Seleucus)

59. Severos

60. Sergej

61. Sibirtivs(Sibyrtius)

62. Simia(Simmias)

63. Sira(`.ime)

64. Sopol(Sopolis)

65. Soter

66. Sofronius

67. Stamen

68. Stasanor

69. Stratonika(Stratonica)

70. Stefan

71. Tavron(Tauron)

72. Temen

73. Teodor

74. Timondas(Thimondas)

75. Timotej

76. Tipas

77. Tirim

78. Falk

79. Fidon

80. Filo

81. Filip

82. Filota

83. Filina

84. Hil

85. Hipokrat

86. Harpal

87. Heromen

88.  Hrisida

Kanda

Karanovi (prezime)

Kenin (prezime)

Kera

Kina

Kise, Kisel

Kleonika

Kleopatra

Klite

Kojna

Koprov (prezime)

Kone

Kominovski (prezime)

Koprovi (prezime)

Kote

Krate

Lago

Lanka

Laro

Leon, Leonid

Leonida

Leon

Lika

Limo

Momo

Makari

Makar

Makedon

Manta

Manto

Meno

Mento

Marko

Mede

Mende

Moma

Momo

Nano

Nikanor

Nikola

Nikoman

Nikon

Nikon

Nise

Olimpija

Ordan

Oreste

Panda

Patraklievi (prezime)

Perdika (`. ime)

Pere

Persa

Pirovski (prezime)

Pise

Pito

Pito

Ptolemej

Slavko

Sever,Severin

Sergej

Sibir

Sima,Siman

Sire (m.ime)

Sopol

Sote

Sofronie

Stamen

Stase

Stratorska (prezime)

Stefan

Tavro

Temenuga

Teodor

Timon

Timotej

Tipe

Tirko

Falko

Fidan

Filovi (prezime)

Filip

Filota

Filinova (prezime)

Hil

Ipokrat

Haralampie

Hermina, Ermena

Hrisa, Hrisija