PRED PRAGOT NA PRETSEDATELSKITE IZBORI
SE U[TE SAMO NAGA\AWA I [PEKULACII
Pi{uva: Lidija ZORBA

Slika65.jpg (6622 bytes)

\or|ija-Xorx Atanasoski, biznismen - Makedonska alijansa

Slika61.jpg (5071 bytes)

d-r Vasil Tupurkovski lider na DA i direktor na Agencijata za obnova i razvoj

Slika62.jpg (7076 bytes)

Tito Petkovski, pratenik - SDSM

Slika63.jpg (7975 bytes)

Stojan Andov, pratenik - LDP

Slika64.jpg (6525 bytes)

Boris Stojmenov, minister za finansii, VMRO-DPMNE

Slika66.jpg (7048 bytes)

Boris Trajkovski, zamenik-minster za nadvore{ni raboti - VMRO-DPMNE

Slika67.jpg (6056 bytes)

Akademik Nikola Kqusev, minister za odbrana - VMRO-DPMNE


  • VMRO-DPMNE i DA najavuvaat zaedni~ki kandidat
  • Vo igra: Vasil Tupurkovski, Boris Trajkovski, Nikola Kqusev, Tito Petkovski, Stojan Andov i Xorx Atanasoski

Denovive niz mre- `ata na Inter-net kru`i eden interesen vic:

- Koj }e bide sledniot pretsedatel na SRJ?

- Bil Klinton.

- A zo{to?

- Prvo - gi obedini site Srbi, vtoro - gi smiri partizanite i ~etnicite, treto - gi istera {iptarite od Kosovo i ~etvrto - gi zatvori site nerentabilni fabriki.

Do pretsedatelskite izbori vo Makedonija, ostanuvaat u{te nekolku meseci. Najavite i {pekulaciite za idnite kandidati i {ansite nekoj od niv da sedne na pretsedatelskata fotelja po~naa mnogu porano. Naj{irokite pretpostavki vo igra gi stavaat: Vasil Tupurkovski od DA, Boris Trajkovski i Nikola Kqusev od VMRO-DPMNE, Tito Petkovski od SDSM, Stojan Andov od LDP i od Makedonskata Alijansa \or|ija- Xorx Atanasoski.

 

VMRO-DPMNE I DA SO ZAEDNI^KI KANDIDAT?

Ako trgneme so red, najeksponiranata li~nost na toga{, nabrzo formiranata partija so ime Demokratska alternativa, g-dinot Vasil Tupurkovski, do denes ostanuva kandidat so golemi {ansi da go nasledi mestoto na Gligorov. Kako direktor na Agencijata za razvoj, Tupurkovski diplomatski go izbegnuva{e odgovorot na mnogubrojnite novinarski pra{awa: Dali }e se kandidira na pretsedatelskite izbori? So nemu svojstvenoto stalo`eno blefirawe, Tupurkovski otide dotamu {to ka`a i deka nema da se kandidira na ovie izbori, no toga{, kako i denes, retko koj mu poveruva.

Kako i da e, so nedoa|aweto na golemite pari veteni vo predizbornata kampawa, rejtingot na Tupurkovski me|u negovite glasa~i Makedonci, naglo opadna. Epitetite koi vo posledno vreme po~naa da mu gi lepat izneverenite se dvi`at od "titov mladinec" do "amerikansko galeni~e", no toa ni oddaleku nema{e da ja razni{a negovata popularnost (vrtoglavo krenata za vreme na parlamentarnite izbori), da ne be{e neostvarenoto vetuvawe za parite od Tajvan. Najra{irenata verzija za toa kako eventualno Tupurkovski bi go odigral posledniot poteg, ako se kandidira na pretsedatelskite izbori e deka }e go povtori stilot so koj igra{e na parlamentarnite izbori - neposredno pred pretsedatelskite izbori, }e donese pogolema suma pari od Tajvan, prognoziraat muabetite.

Zamenikot-minister za nadvore{ni raboti, Boris Trajkovski od VMRO-DPMNE u{te so doa|aweto na funkcijata, vo popularnosta me|u narodot daleku go nadmina svojot {ef Aleksandar Dimitrov. So nekolkute, za nekoi negovi kolegi "krajno nediplomatski izjavi", vrzani za problemite so begalcite, gospodinot Trajkovski gi osvoi simpatiite i qubopitnosta na narodot, no ne i na svetskata javnost. ^ar{ijata denovive na golemo se zanimava so naga|awata i verziite za toa vo koja crkva odel gospodinot Trajkovski i ~ij paso{ poseduval...

Ne{to podocna od Tupurkovski i Trajkovski kako mo`en kandidat za pretsedatel na Makedonija, vo igra e vlezen i akademikot Nikola Kqusev, sega{en minister za odbrana, cenet i proveren ~ovek na VMRO-DPMNE. Od po~etokot na svoeto ministeruvawe, gospodinot Kqusev ~esto nastapuva{e vo tandem so negoviot sopartiec, Trajkovski. Tivkite {epotewa deka vo posleden mig VMRO-DPMNE kako najgolema partija treba da istakne svoj pretsedatelski kandidat, dobija potvrda i od samiot Kqusev. Sepak, se ~ini deka nasproti visokiot status vo samata partija, rejtingot na Kqusev me|u izbira~ite, osobeno me|u onie koi s# u{te se dvoumat i opozicionerite - ne e mnogu visok. Edna od zabele{kite upatena na smetka na kandidaturata na Kqusev (nasproti zabele{kite za mladosta na Trajkovski ) e negovata vozrast, izostavuvaj}i go iskustvoto na "star volk" za kakov go smetaat negovite simpatizeri i vrsnici.

Tuka nekade kako pretsedatelski kandidat spomenuvan e i aktuelniot minister za finansii, Boris Stojmenov, isto taka od VMRO-DPMNE. No, dokolku izjavite na dvajcata koalicioni partneri, Georgievski i Tupurkovski, deka nivnite partii }e istaknat zaedni~ki kandidat se potvrdat, toga{ trojcata vmrovci izleguvaat od igra.

 

OPOZICIJATA BLEFIRA

Zakanite na opozicijata deka }e gi bojkotiraat pretsedatelskite izbori ako vo niv se vklu~at iselenicite, s# u{te nikoj ne gi sfa}a seriozno. Kako mo`en kandidat za pretsedatel na Makedonija od redovite na SDSM se spomenuva edinstveno Tito Petkovski. Toj dosega ne odrekol deka }e se kandidira na izborite, a od SDSM ne e izlezeno drugo ime. Poseriozni izmeni na izbornite zakoni zasega ne se najaveni.

So ogled na partiskiot kadar i brojot na ~lenstvoto, koalicijata na Liberalnata i Demokratskata partija na parlamentarnite izbori do`ivea vistinsko fijasko. I najgolemite pesimisti ne o~ekuvaa tolku lo{ ishod za LDP. Duri i po promenite na partiskiot lider i drugite vnatre{nopartiski izmeni, pozicijata na LDP vo politi~kiot `ivot na dr`avata e mnogu slaba. Edinstvenoto ime koe se spomenuva kako pretsedatelski kandidat od ovaa koalicija e gospodinot Stojan Andov.

Sledniot kandidat za pretsedatel na Makedonija se najavuva od Amerika. Stanuva zbor za na{iot me|unaroden biznismen, gospodinot \or|ija-Xorx Atanasoski, koj go pretstavuva politi~kiot centar vo Makedonija. Toj na javnosta vo Makedonija i e poznat od prethodnite pretsedatelski izbori.

 

O^EKUVAWA

Bez ralika na toa komu }e mu gi dadat svoite glasovi, Makedoncite imaat mnogu o~ekuvawa od idniot pretsedatel na dr`avata. Ekonomskata kriza vo izminatiot period i nejzinoto prodlabo~uvawe so vojnata vo Jugoslavija kako i prilivot na begalcite od Kosovo od naslednikot }e baraat mnogu pove}e od vodewe na miroqubiva nadvore{na politika. Tie pred se }e baraat rabota na poleto na ekonomijata, koja ako ostane vakva kakva {to e }e ja turne zemjata vo u{te podlaboka kriza.

Predizbornite vetuvawa na partiskite lideri edvaj mrdnuvaat od mrtva to~ka. Izgovorot ovojpat e - vojnata vo sosedstvoto. Taa vojna, oficijalno zavr{i. Namesto poraka, mala analogija na po~etniot vic:

- [to o~ekuvaat makedonskite gra|ani od sledniot pretsedatel?

- Prvo - da gi obedini site Makedonci, vtoro - da gi smiri Albancite i Makedoncite, treto - da gi vrati begalcite na Kosovo i ~etvrto - da gi otvori fabrikite za rabotnicite.

Nema da pogre{i ako trgne po obratniot redosled.