Gledano odnadvor
MAKEDONSKITE BUGARI

Gospodin Srbinovski ne veruvame deka e osamen glasnik na bugar{tinata vo Makedonija. Pretstavnik na nekoe, taka da go nare~eme, "bugarsko lobi" koe si postavilo za zada~a promocija i {irewe na bugar{tinata vo Makedonija. Te{ko e da se zamisli deka tuka nemaat uloga i dr`avnite i drugi organi na zemjata ~ij nacionalen interes e zastapuvan od ova lobi


Denovive makedonskata javnost, tuka i vo svetot, be{e revoltirana od tekstot na g. Mladen Srbinovski koj vo tri dela be{e objaven vo Nova Makedonija. Samiot napis ne zaslu`uva golemo vnimanie. Izvetvenite maloumni tezi i idei na raznite bugarski i probugarski institucii i poedinci, pak ni se pretstaveni o~igledno so namera da se ispitaat reakciite na makedonskoto javno mnenie. Demek, taktikata "so kroce, so blago" so koja naivnite od Istok zaludno se nadevaat da ni nakalemat tu|i koreni.

Pisatelot g. Srbinovski e o~igledno patriot i aktivist, no ne makedonski, tuku bugarski i bidej}i nie denes navistina `iveeme vo demokratsko op{testvo, morame da go poddr`ime negovoto pravo na glas i pravoto da se ~uvstvuva kako {to saka. I ne samo negovoto: go poddr`uvame pravoto na site onie koi se ~uvstuvaat Bugari i taka se deklariraat. Vo sprotivno, nastanuvaat situacii vo koi{to si mislime deka nekoj e Makedonec, a toj vsu{nost ne e takov. Zamislete samo kakvi katastrofalni posledici bi nastanale koga na parlamentarni izbori glasa~ite bi izbrale nekoj za koj mislat deka e makedonski, a toj vsu{nost bil bugarski patriot. Nekoi velat deka toa ve}e se slu~ilo vo prethodnite izbori i deka takvi problemi ve}e si imame.

 

BUGARSKI PATRIOT I AKTIVIST

I navistina si imame problem: g. Srbinovski e direktor na Narodnata univerzitetska biblioteka "Sv. Kliment Ohridski" a istovremeno e i pretsedatel na Komisijata za izdava~ka dejnost na Ministerstvoto za kultura. So drugi zborovi, bugarski patriot i aktivist e direktor na na{ata najva`na biblioteka, koja sodr`i golemo nacionalno bogatstvo i istovremeno toj re{ava koi knigi }e se izdavaat vo Makedonija!?. Se pra{uvame, kako e toa mo`no? Zarem Bugari treba da ni re{avaat za vakvi pra{awa koi se od nacionalna va`nost i toa tokmu bugarski patrioti? Ne veruvam deka postoi sli~en primer vo koja bilo dr`ava vo svetot.

Problemot vsu{nost e pogolem otkolku {to izgleda (na prv pogled). Ne smeeme da veruvame deka g. Srbinovski e osamen glasnik na bugar{tinata vo Makedonija, tuku deka e pretstavnik na nekoe, taka da go nare~eme, "bugarsko lobi" koe si postavilo za zada~a promocija i {irewe na bugar{tinata vo Makedonija. Te{ko e da se zamisli deka tuka nemaat uloga dr`avnite i drugite organi na zemjata ~ij{to nacionalen interes e zastapuvan od ova lobi. Se razbira, so ova ja otvorame i Pandorinata kutija, a od nea ve}e izleguvaat raznorazni pretpostavki i mo`nosti. Dali postoi vme{anost na lu|e od visoko nivo vo na{ata vlast? Dali tie {to go nazna~ile Srbinovski znaele za negovite aktivnosti i namerno go postavile na takva dol`nost? Dali tuka postoi legalna i pravna osnova za pokrenuvawe na sudska postapka za aktivnost vo slu`ba na stranski interesi? Kakva e odgovornosta na onie koi go postavile g. Srbinovski na takvi va`ni pozicii? I na krajot dali da mol~ime i da dozvolime takov ~ovek da ostane da gi vr{i ovie va`ni dr`avni i kulturni funkcii? Poddr{ka na sekoj da se iska`e onaka kako {to se ~uvstvuva i slobodata na glas se edna rabota a dr`avna slu`ba za neprijateli na makedonstvoto, zna~i teoretski plateni od danokot na Makedoncite koi rabotat za promocija na tu|i interesi e sosema drugo. Zatoa go povikuvame g. Srbinovski da podnese ostavka na funkciite {to gi vr{i zaedno so tie {to go postavile na taa pozicija. Kako privatni lica neka {irat tu|i interesi i filozofii kolku {to sakaat. Demokratijata i toa go predviduva.

 

SEEWE NEDOVERBA

Najironi~noto vo celava rabota e deka g. Srbinovski vsu{nost postignuva sprotivni rezultati od onie koi negovite sponzori se nadevaat deka }e gi postigne. Namesto da gi podobruva odnosite so Bugarija ovie aktivnosti samo ja zgolemuvaat vzaemnata nedoverba i bugarofobijata osven, se razbira, ako g. Srbinovski raboti za srpski interesi koi{to bi bile protiv zbli`uvaweto me|u Makedonija i Bugarija. Najta`noto e {to tokmu takvite lu|e se pogolemi Bugari od samite Bugari i deka tie se vsu{nost najgolemata prepreka vo normalnite odnosi so Bugarija. Sli~en e slu~ajot i so Grcija.

Mo`eme samo da zamislime kakva e ocenkata na stranskite analiti~ari i nabquduva~i za stabilnasta na edna zemja kade {to nejzinite neprijateli se na visoki pozicii. Mo`eme da pretpostavime deka EU naskoro }e ni postavi dopolnitelen uslov za priem: prvo da re{ime {to sme. Visoki funkcioneri velat edno, drugi velat drugo.


OBEDINETITE NACII PROTIV MAKEDONIJA

Denovive vo Makedonija pretstojuva d-r Igor Janev, na{ ekspert po me|unarodno pravo, so koj objavuvame intervju vo ovoj broj na na str. 12. D-r Janev se zainteresiral okolu procesot na primawe na Republika Makedonija vo ON i do{ol do nepobitni dokazi deka ON izmislile dodatni ilegalni uslovi za da n# nateraat da vlezeme pod poni`uva~kata referenca BJRM i spored toa prekr{ile pove}e odredbi od svoite zakoni. Naodite na d-r Janev gi objavi najvlijatelnoto spisanie vo svetot za me|unarodno pravo davaj}i im maksimalen kredibilitet. "Sonce" ve}e pobara komentar od portparolot na ON i }e go objavi {tom toa }e pristigne. Vo me|uvreme }e prodol`ime so pi{uvawe, za ovoj, za site nas mnogu va`en problem. Dali na{ata Vlada }e prezeme ~ekori za revidirawe na ovoj problem? Zo{to prethodnata Vlada ne znaela da dojde do ovie soznanija? Dali nekoj, kaj nas ili vo ON, znael za seto ova i mol~el i dali postoi krivi~na odgovornost za ovie godini na neprekinati poni`uvawa? Makedonija nesomneno pretrpi golemi {teti i nekoj }e treba da plati za toa. Nerazbirlivo e zo{to nikoj dosega ne se setil da go prou~i ovoj problem.