@itie na nedelata
SVETITE APOSTOLI VARTOLOMEJ I VARNAVA
Pi{uva: Axika @ivanka FILIPOVSKA

Slika17.jpg (12837 bytes)


Denovive vo site pravoslavni crkvi, vo dr`avata i stranstvo, se proslavuvaat Hristovite u~enici, golemite apostoli sveti Vartolomej i sveti Varnava. Gi proslavuvaat i po~it im oddavaat na niv i na Boga, pravoslavnite Makedonci i Makedonki koi `iveat vo svojata tatkovina, no i nadvor od nejzinite granici. Razdelnina me|u niv i nas nema, zo{to vo mislite i ~uvstvata pak sme zaedno vo svoite hramovi.

Bog n# povrza preku Evangelieto i zaedni~kata hristijanska istorija i voop{to istorijata na makedonskite narodi niz vekovite vo svetot, i vo vremeto i vo ve~nosta.

Gospod Isus Hristos, se voznese na neboto, go isprati Svetiot Duh koj izleguva od Bog Otecot vrz apostolite, no svetot ne go napu{ti nikoga{. Apostolite go prodol`ija negovoto delo, go propovedaa Evangelieto niz celiot svet. Eden od dvanaesette Gospodovi apostoli e svetiot apostol Vatrolomej, koj ja propoveda{e Hristovata nauka niz Azija, Indija i Ermenija. Vo Erapol, apostolot Vartolomej so apostolot Filip upatile silni molitvi kon Boga i progledal Stahij, ~ovekot koj 40 godini bil slep. Bezbo`nicite gi raspnaa na krst ovie apostoli.

Nabrzo imalo zemjotres i zaginale zlobnite sudii. Apostolot Vartolomej ostanal `iv, a apostolot Filip ve}e go be{e ispu{til svojot duh, koga gi simnaa od krstovite, onie koi smetaa deka zemjotresot e Bo`ja kazna. Apostol Vartolomej go prodol`il svoeto delo vo Idnija. Tamu go prevel Evangelieto na sv. ap. Materj na indiski jazik.

Hristovata nauka ja propovedal i vo Ermenija. Se pro~ul po golemoto ~udo {to go napravil, koga ja izle~il od ludilo carevata }erka. Zlobniot carev brat, go raspnal na krst apostolot Vartolomej, i toa naopaku, ko`ata mu ja odral, a glavata mu ja isekol. Hristijanite go pogrebale, no olovniot sandak so negovite mo{ti, nevernicite go frlile vo more, zo{to nad negovite mo{ti se slu~uvale ~uda.

Episkopot Agaton, po otkrovenieto od Boga, sandakot so mo{tite koj stignal do ostrovot Lipaeski, go zel i go pogrebal vo hram, a podocna negovite mo{ti se preneseni vo Benervent, pa vo Rim.

Verniot Hristov u~enik, sv. ap. Vartolomej, umrel so ma~eni~ka smrt vo Ermenija, i negovata ~ista i sveta du{a, od zlobniot svet koj ne saka{e da go prifati, se preselil vo podobar svet, vo svetot na Carstvoto nebesno, pri svojot u~itel i u~itelot na svetot, Spasitelot Gospod Isus Hristos, koj mu daruva ve~en `ivot i slava na neboto i zemjata.

Eden od sedumdesetite Gospodovi apostoli, koj e roden vo gradot Kipar e sv. ap. Varnava. Negovoto vistinsko ime e Josif. Vo negovoto srce imalo golema qubov kon lu|eto, na`alenite gi ute{uvale, a i apostolite go narekle Varnava, {to zna~i Sin na Utehata. Evangelieto go propovedal vo Antiohija, Rim, Milano, Kipar i drugi mesta, golem broj lu|e privlekol kon Hristijanskata vera i doprinela preku Boga za spasenie na mnogu du{i.

Za nego pi{uva: "Be{e ~ovek blag i poln so Svet Duh i vera" (D.A. 11,24) bezbo`nite Evrei la`no go obvinile deka propoveda protiv bo`jiot i mojsieviot Zakon. Sv. ap. Varnava po~uvstvuva deka se bli`i krajot na ovozemniot `ivot i na svojot rodnina sveti Marko mu re~e: "Denes }e zavr{am od racete na nevernite Evrei, kako {to mi ka`a Gospod". Mu ostava poraka na negovoto telo kade {to bilo pogrebano, a na gradite da mu bide postaveno Evangelieto od sv. ap. i evangelist Matej. Nego, go prepi{al so svoi race i vedna{ go izvestil sv. ap. Pavle, negoviot {kolski drugar i Hristov apostol, za krajot na negoviot zemen `ivot. Nadvor od gradot Evreite go kamenuvaa svetiot apostol Varnava i negovoto telo go frlija vo ogan, da izgori, no so Bo`ja sila toa ostana celo i nepovredeno i pokraj toa {to go ispu{ti svojot Duh. Sveti Marko go ispolni vetuvaweto za pogrebot na svetiot apostol. Dolgi godini lu|eto ne znaeja kade se nao|a negoviot grob. Negovite sveti mo{ti gi le~ea lu|eto koi doa|aa vo blizina na negoviot grob (koj s# u{te ne be{e otkrien), a mestoto go narekoa "Mesto na zdravjeto". Za vreme na car Zinon, po Bo`ja milost, apostolot mu se javuva na son na arhiepiskopot Kiparski Antim i go izvestuva kade se nao|a negoviot grob. "Jas sum Varnava, u~enik na na{iot Gospod Isus Hristos. ]e ja najde{ pe{tarata... vo koja se polo`eni moite mo{ti, so Evangelieto na sv. ap. i ev. Matej, koe go prepi{av so svoite sopstveni race". Arhiepiskopot zaminuva vo Carigrad, go izvestuva carot, patrijarhot i Soborot. Carot za spomen i go ostavil na crkvata i na carskata palata. Toj podaril zlato za podigawe crkva na istoto mesto kade bea najdeni mo{tite na Svetitelot i izdade naredba kiparskata crkva kako apostolska da bide samostojna, a ne pod vlasta na Antiohiskata. Takvite apostoli, kako {to se sv. ap. Vartolomej i Varnava, kako i site Bo`ji ugodnici, svedoci Hristovi i nikoga{ ne umiraat. Prisutni se vo nebesniot i vo ovoj svet, za niv ne postojat "pregradite na vremeto i prostorot". Na ~ove{tvoto mu se potrebni vospituva~i niz site vekovi, za site generacii, za da mo`at mladite da `iveat vo vistinata, da ja razberat vistinskata vera, pravilno da go razberat svojot `ivot i postoewe, da ne navleguvaat vo erotizam, tuku da bidat od korist i za svoe spasenie i za tatkovinata.

Va`no e da se spomne, deka na ovoj den se slavi i praznuva ikonata "Dostojno est", za golemoto ~udo koe se slu~ilo za vreme na patrijarhot Nikola Hrisoverg, koga osameniot monah no}e ja slavel Presveta Bogorodica, i naedna{ doa|a neobi~en ~uden gostin, mu ispeva nova nebesna prekrasna pesna, dotoga{ nepoznata za crkvata, ja zapi{uva na plo~a i go snemuva. Toj neobi~en stranec , toj gostin bil svetiot Arhangel Gavril. Pesnata "Dostojno est", Arhangelot so prst ja zapi{al na plo~ata. Plo~ata se ~uva vo Carigrad, a pesnata so koja se slavi Presvetata i Pre~ista Bogorodica, niz site vekovi i denes prodol`uva da se pee vo crkvite.