@itie na nedelata
SVETECOT ERAZMO OHRIDSKI POKRSTIL 20.000 DU[I PRAZNIKOT SVETA TROJCA NIZ VEKOVITE
Pi{uva: Dragan ZAFIROV

Slika17.jpg (13722 bytes)


Svetiot ma~enik Erazmo Ohridski e prviot misioner koj go {iri Hristovoto evangelie na ovie prostori. Toj do{ol vo tretiot vek i bil ispraten od Episkopot od Antiohija za da bogoslu`uva vo Ohrid i vo Struga. Vo toa vreme ovie prostori bile pod vlast na Rimskata Imperija koja ja rakovodel golemiot imperator Maksimilijan, a podocna nego go nasledil Dioklecijan.

Svetecot Erazmo mo{ne silno ja zapo~nal svojata misionerska rabota. Uspeal da krsti 20.000 lu|e za {to imperatorot Maksimilijan go zatvoril i go ma~el. No, blagodarenie na golemata verba vo hristijanstvoto, molitvite i qubovta kon narodot toj uspeva da izbega od zatvorot i zaminal vo Italija. Tamu toj umira i e pogreban vo gradot Bari.

Ovoj svetec imal golema mo}, a me|u makedonskiot narod e poznat kako naroden iscelitel.