Zavr{i XI kongres na VMRO-DPMNE
"NEMAME PRAVO NA GRE[KI VO VODEWETO NA DR@AVATA"
Pi{uva: Kokan STOJ^EV

Slika4.jpg (11453 bytes)


  • Qub~o Georgievski po tretpat ja dobi doverbata na ~lenovite na Partijata. Toj i vo narednite ~etiri godini }e ja vodi VMRO-DPMNE
  • Nie vo na{eto "pametewe" nikoga{ ne smeeme da zaboravime koga bevme opozicija i zatoa dlaboko sum ubeden deka nitu edna politi~ka sila so tolku `estoka rabota i makotrpno odrekuvawe gi nema plateno svoite rezultati.

So 278 glasa za i edno neva`e~ko liv~e, od vkupno 279 glasa~i, liderot na VMRO-DPMNE, Qub~o Georgievski po tretpat ja dobi doverbata na ~lenovite na Partijata. Toj i vo narednite ~etiri godini }e ja vodi najgolemata Partija vo Republika Makedonija. Po povod negoviot izbor za pretsedatel na Partijata Georgievski izjavi:

- Moram da ka`am deka ona {to nie postojano gi zboruvame ~etirite bukvi VMRO, dlaboko se svrzani vo tradicijata na makedonskiot narod i vo izminative 100 godini tie se osnova na dr`avotvornata ideja za Makedonija. Sigurno e deka taa mitska sila i energija ja ~uvstvuvame i vo poslednive 10 godini. Zatoa ~est e da se bide Pretsedatel na ovaa Partija koja vo sebe ja sodr`i taa mitska dimenzija.

Mene mi pretstavuva zadovolstvo {to mi go doverivte tretiot mandat i veruvam deka samiot izbor doka`uva deka na~inot na koj vo izminative osum godini sum ja vodel Organizacijata e ispravniot pat - bea prvite zborovi {to po izborot gi iska`a liderot na VMRO-DPMNE, Qub~o Georgievski.

 

"PRVITE [EST MESECI SE U^EVME NA VLAST"

Po ova Georgievski se osvrna na mnogu te{kite godini koi se nao|aat zad niv, a na 17 juni }e navr{uvaat 9 godini od obnovuvaweto na VMRO-DMPNE.

- Nie vo na{eto "pametewe" nikoga{ ne smeeme da zaboravime koga bevme opozicija i zatoa - istakna Georgievski - dlaboko sum ubeden deka nitu edna politi~ka sila so tolku `estoka rabota i makotrpno odrekuvawe gi nema plateno svoite rezultati. Nie, kompletno morame da go menuvame na{eto odnesuvawe i terminologijata za da se podgotvime {to podobro da ja izvle~eme Makedonija od ovaa te{ka situacija vo koja se nao|a. Mislam deka ovie {est meseci treba da se sfatat kako edno u~ewe da se bide vlast i pokraj toa {to voenata kriza vo Kosovo ne ni go dozvoluva toa.

Me|utoa - naglasi liderot Georgievski - nie kako Partija navistina nemame pravo na gre{ki, nemame pravo na golemi propusti vo vodeweto na dr`avata. Ednostavno - potencira Qub~o Georgievski - nie morame samo da pobeduvame, da nosime uspe{ni rezultati i re{enija za site problemi vo Makedonija. Veruvam deka ovoj mandat, koj{to go dobivam, pokraj toa {to }e slu`i za ispolnuvawe na politi~kite i ideolo{kite celi, e mandat za odnesuvawe na vlasta i na Vladata na VMRO-DPMNE do naredniot Kongres. Toj }e bide nekade vo 2002 godina. Veruvam deka za ovie 4 godini }e napravime mnogu za da mo`eme i naredniot Kongres da go odr`ime kako pobedni~ka Partija. Toa e sredi{teto - naglasi Georgievski - toa e prioritet koj sekoga{ treba da go imame pred nas.

Ponatamu liderot na VMRO-DPMNE Qub~o Georgievski se zalo`i deka prioritetot nema da se ispolnuva so sila, nasilstvo, uceni ili zakani, tuku so silata na zborot. Toj veruva deka ekonomskiot prosperitet za koj zboruvale na po~etokot }e stane realnost i Makedonija }e stane vistinski centar na Balkanot. Ova e prekrasna mo`nost za generacijata {to ja vodi Partijata i taa mora da se iskoristi, a VMRO ne smee da si dozvoli luksuz da ja prokocka {ansata. Georgievski potencira{e deka tie moraat da gi postavat temelite na edna bogata i sre}na Makedonija.

So zavr{noto obra}awe na Georgievski zavr{i rabotata na XI kongres na VMRO-DPMNE, a na pra{aweto za prestojnite pretsedatelski izbori toj istakna:

- Mo`am da ka`am deka edinstvenata rabota koja nie ja imamame orientaciono zacrtan e toa deka re{enieto }e se znae okolu 2 avgust. Vo toj pogled vo igra se site opcii - naglasi Georievski. No, siguren sum deka ona {to se narekuva vistinska bitka za pretsetdatelski kandidat }e zapo~ne vedna{ po vospostavuvaweto na mirot vo Kosovo.

 

"SDSM JA NAPRAVI STRATE[KATA GRE[KA"

Inaku, Kongresot trae{e dva dena i se odr`uva{e vo Domot na kulturata vo Strumica. Toj zapo~na so blagoslovot na strumi~kiot mitropolit Naum koj se pomoli za uspe{na rabota. Po ova sve~eniot del go otvori Boris ^arak~iev, pretsedatel na Sovetot na veteranite na VMRO-DPMNE. Pred delegatite na Partijata se obratija gostite od HDZ, od bugarskata SDS i od Konzervativanata partija na Velika Britanija. Na kongresot zboruvaa pretstavnicite od zadgrani~nite komiteti na VMRO-DPMNE vo SAD, vo Evropa i vo Avstralija. Kongresot go pozdravija i liderite na partiite koi koaliciraat vo Vladata na Republika Makedonija. Po ova liderot, Qub~o Georgievski podnese izve{taj za rabotata na Partijata me|u dvata kongresa. Svoeto izlagawe Georivski go zapo~na so izvinuvawe zatoa {to vo ovie izminati {est meseci ne go koristi voobi~aeniot partiski re~nik. Potoa toj istakna deka ako Prviot kongres vo Prilep bil kongres na idejata, Vtoriot vo Ki~evo bil voden od aspekt na pragmatizmot, ovoj e kongres na vlasta. Georgievski konstatira deka Partijata minala niz eden te`ok evolutiven pat.

Vo prvata faza VMRO-DPMNE bila vodena od idejata za samostojna i nezavisna Makedonija. Taa ideja e ispolneta. Vtorata faza za ovaa Partija bila najte{ka. Kongresot vo Ki~evo bil odr`an vedna{ po golemiot poraz. Od najgolema parlamentarna Partija, taa bila soo~ena so problemot na opozicionerstvo, so problemot na finasirawe. Za Georgievski 1995 godina bila najkriti~na vo negovata kariera. No, nastanite odele vo korist na Partijata. Sleduvala akcijata na sobirawe potpisi i za 4 dena bile sobrani 220.000 potpisi na gra|ani.

Ovoj ~in - smeta liderot- definitivno ja zacvrstila pozicijata na VMRO-DPMNE i ja vratila Partijata na politi~kata scena vo Makedonija. Georgievski smeta deka SDSM ja napravila najgolemata strate{ka gre{ka {to ne dozvolila da se odr`at predvremeni izbori, na toj na~in ja bojkotirale voljata na narodot. Po pobedata na poslednite parlamentarni izbori na "Kolalicijata za promeni" Georgievski potseti deka nitu edna vlast ne e ve~na , a opstojuvaweto na vlasta zavisi od nejzinata sposobnost. Liderot prizna deka e te{ko edna partija samostojno da ja osvoi vlasta i zatoa konstatira deka vo minatoto Partijata ne bila podgotvena da koalicira so nekoj drug politi~ki subjekt. Taa gre{ka ja napravi i SDSM koj{to iako bil vo silna koalicija samiot se otka`uval od svoite partneri. Georgievski naglasi deka negovata Partija ne smee da ja povtori nivnata gre{ka i zatoa raboti na sobirawe na partii za poddr{ka na Vladata. Vo vrska so frakcionerstvoto {to so godini go sledi VMRO-DPMNE Georgievski re~e deka za nea e najva`no da se za~uva edinstvoto, apeliraj}i do starite ~lenovi koi ja napu{tile partijata deka imaat mo`nost da se vratat. Toj poseben akcent im dade na kadrovskite pra{awa, kade {to napomna deka ako vo poslednive 8 godini se borele protiv nepotizmot na ~lenovite na SDSM, sega Makedonija }e mora da se za{titi od nejzinite ~lenovi. Toj predupredi deka nitu edna funkcija {to ja kontrolira negovata Partija ne smee da se sfati kako otvoren prostor za forsirawe na sopstven biznis i zatoa naglasi deka takvite kadri nabrgu }e se soo~at so svoeto smenuvawe. Na krajot od izve{tajot Georgievski zboruva{e za idninata na Partijata i za vetenite raboti koi se povrzani so ekonomskiot progres na zemjava. Na Kongresot bea usvoeni i pove}e programski dokumenti i deklaracii, me|u koi se i izmenite koi se odnesuvaat na procedurata za izbor na pretsedateli na Op{tinskite komiteti, koi vo idnina }e treba da gi odreduva Izvr{niot komitet na Partijata.