Na pretstojniot kongres na VMRO-DPMNE
GEORGIEVSKI ]E MORA DA ODGOVORI NA SKOKOTLIVI PRA[AWA
Pi{uva: Kokan STOJ^EV

  • Zo{to ja rekonstruira Vladata i so toa za smetka na noviot koalicionen partner LDP, Partijata se otka`a od edno svoe mesto vo najvisokiot organ na vlasta?
  • Dali so ova se ostava prostor za manevrirawe i za zgolemeno vlijanie na drugite participienti vo vlasta, DA i DPA?
  • Pretstojat pretsedatelski izbori. [to na ova pole }e napravi VMRO-DPMNE? I kako da se vrati ugledot na Partijata me|u narodot?

Na kongresot na VMRO-DPMNE {to treba da se odr`i vo Strumica, na liderot Qub~o Georgievski nema mnogu da mu bide lesno. Toj namesto da se veseli poradi osvojuvaweto na vlasta koja{to be{e ubedlivo izvojuvana na poslednite parlamentarni izbori, }e mora na ~lenovite na Partijata, koi dosega bea kompaktna glasa~ka ma{inerija, da im odgovori na niza aktuelni i skokotlivi pra{awa.

Prvo, zatoa {to ja rekonstruira Vladata, a so toa Partijata se otka`a od edno svoe mesto za smetka na noviot koalicionen partner LDP. Na toj na~in, posledniot poteg na mladiot premier Georgievski im ovozmo`i na raznite analiti~ari i kriti~ari od redovite na VMRO-DPMNE da se pra{uvaat, dali so ova se oslabnuva pozicijata na Partijata vo najvisokiot izvr{en organ na vlasta vo Republika Makedonija? Istovremeno, potegot ostava prostor za manevrirawe i za zgolemeno vlijanie na drugite participienti vo vlasta, DA i DPA. Tie, nekolkupati vo najkriti~nite momenti za sudbinata na Makedonija, za vreme na golemata begalska kriza, pravea brzi i nepromisleni potezi. Ednite bea motivirani od nacionalnite malcinski interesi, dodeka pak drugite, koi se involvirani vo bankarskata oligarhija i vo ekonomskoto profiterstvo n# vturnaa vo valkani proekti. Zatoa devizata "Za promeni", koja{to od narodot be{e op{to prifatena i vo nea gledaa izlez od ekonomskiot o~aj, od golemata beda i od siroma{tijata, mnogumina pogre{no ja sfatija.

Se {pekulira deka nekoj namerno ja predade politi~kata vlast na VMRO-DPMNE za da mo`e drugiot da gi prigrabi parite.

Ottamu ugledot na edniot koalicionen partner tone, a zaedno so nego se menuva raspolo`enieto na narodot kon Partijata na premierot Georgievski.

 

 

[TO OSTANA OD "POZITIVNATA ENERGIJA"?

Ona {to go napravi VMRO-DPMNE za ova nekolkumese~no kormilarewe so Republika Makedonija mo`e da se oceni deka ima i poztivni, no i negativni momenti. Vo nadvore{nata politika uspea da gi iskoristi slabostite i nere{itelnosta na prethodnata vlast, pa taka gi prodlabo~i i gi definira odnosite so Bugarija, so Albanija i so Grcija. No, slu~ajot, odnosno avanturata "Tajvan" ja zbri{a takanare~enata "pozitivna energija" za koja se zalaga{e premierot Georgievski. Na vnatre{en plan Partijata se obide da se fati vo kostec so gorlivite problemi. Na narodot mu veti zabrzan rast na op{testveniot proizvod, potoa besplatno obrazovanie i drugo. Za prvata opredelba, nema{e mnogu vreme da se doka`e bidej}i nekoi drugi ja utnaa rabotata, a na ova se nadovrza i intervencijata na Alijansata vrz SR Jugoslavija. Na toj na~in VMRO-DPMNE nema{e mnogu prostor za manevrirawe i zatoa se najde vo kal do gu{a. Ottamu, }e izleze samo so mnogu razum i mudrost bidej}i uslovite go diktiraat na~inot i ponatamo{niot razvitok na Partijata. [to se odnesuva do obrazovanieto od koe zapo~nuva perspektivata na edna zdrava populacija i napredna dr`ava, polo`bata na Republika Makedonija, a so toa i popularnosta na VMRO-DPMNE e mnogu problemati~na rabota. Nekolku zafati vo ovaa oblast gi iniciraa problemite vo obrazovanieto, no toj proces ne mora da bide izbrzan. Istovremeno se nametnuva pra{aweto, dali ministerot odbra soodveten kadar vo vtoriot i tretiot e{alon od struktuiraweto na Ministerstvoto za obrazovanie. Pritoa, dali e po`elno so niv da se komunicira samo me|u 9 i 10 ~asot nautro? I da ne zboruvame za problemot so baraweto na albanskata nacionalnost vo Makedonija, za {koluvawe na maj~in jazik vo visokoto obrazovanie.

 

VO IGRA SE MNOGU PRETSEDATELSKI KANDIDATI?!

Pretstojat pretsedatelski izbori. [to na ova pole }e napravi VMRO-DPMNE? Kako seriozna Partija bi trebalo da ima svoj kandidat, a vo igra se podzaboraveniot luciden i hrabar re`iser Qubi{a Georgievski, stabilniot akademik Nikola Kqusev, prviot bankar vo dr`avava Boris Stojmenov i nivniot pomlad kolega Boris Trajkovski. Me|utoa, se nametnuva u{te edno drugo pra{awe, dali VMRO-DPMNE }e go poddr`i d-r Vasil Tupurkovski od DA ili vo posleden moment }e se zastane zad Stojan Andov od LDP?

Ako se gledaat namerite na ~lenovite na Partijata, taa }e mora da istakne svoj kandidat. Vo momentov, nekako barabanot gi iskristalizira rabotite, re`iserot Georgievski ima malku {ansi, blizu do ovaa konstatacija e i sekoga{ nasmeaniot i optimisti~ki raspolo`en bankar Stojmenov. Dodeka vo preden plan izlegoa dva, po starosni godini, razli~ni "asa" edniot od niv e akademik Kqusev, koj ve}e be{e premier i nesre}no ja zagubi taa pozicija. Po ova se posveti na naukata i na duhovnoto tvore{tvo. No, nabrgu se vrati vo politikata vo Sovetot na intelektualcite na VMRO-DPMNE i po ova koordinira so begalskata kriza. Toj e zaslu`en {to situacijata e pod kontrola. No, ja nema hrabrosta na zamenik-ministerot za nadvore{ni raboti, Boris Trajkovski, koj v lice na zapadnite zemji im re~e deka vinata za ona {to se slu~uva vo Makedonija e vo niv. Me|utoa, ako situacijata se razgleduva od aspekt na pretsedatelskata fotelja, na Republika Makedonija i e potreben zdrav, hrabar i stalo`en ~ovek i politi~ar. So nego Makedonija treba da vleze i da se gradi vo 21 vek. Zatoa, kandidatot }e mora da gi mine site partiski kontroli, a potoa da se predlo`i za ovaa odgovorna i perspektivna polo`ba so koja VMRO-DPMNE bi ja vratila popularnosta me|u narodot.