@itie na nedelata
DUHOVDEN, SV. TROICA
Od knigata: "Makedonski narodni praznici i obi~ai" od Marko

Slika17.jpg (16413 bytes)


Blagosloven si, Hriste Bo`e na{. Ti gi napravi premudri ribolovcite, ispra}aj}i im go Svetiot Duh: preku niv ja ulovi vselenata, ^ovekoqup~e, slava Ti.


Praznikot Duhovden, me|u narodot poznat so pove}e imiwa, kako Duovden, Doedni, Sveti Duh, Sveta Trojca, Pedestnica itn se praznuva deset dena po Spasovden (Voznesenie Hristovo), a pedeset dena po Veligden (Voskresenie Hristovo). Se vika i Pedesetnica, ne samo zatoa {to se praznuva pedeset dena po Veligden, tuku i zatoa {to nastanot {to mu dava pe~at na ovoj den, se slu~il to~no na Evrejskiot praznik. Pedesetnica {to Evreite go praznuvale vo spomen na denot koga Gospod mu gi dal na Mojsie zakonite vo Sinajskata gora.

Toj den apostolite bile na edno mesto vo Eru-salim. Bile dvanaeset na broj, za{to ispraznetoto mesto na Juda Iskariotski koj po predavstvoto na Isus se obesil, go popolnile so Mateja kogo go izbrale so kocka od u~enicite Hristovi za nivniot broj pak da e dvanaeset. Okolu 9 ~asot nautro, odedna{ se slu{nal silen {um od neboto kako duvawe na silen vetar, se poka`al svetiot duh, ja ispolnil prostorijata, a potoa vo forma na plameni jazici slegol vrz apostolite. Ovoj moment e pretstaven i na ikonite vo na{ite crkvi kade {to se naslikani na edno mesto site apostoli, zaedno so Bogorodica, a nad nivnite glavi se gledaat plameni jazici {to vsu{nost go pretstavuvaat Svetiot Duh.

Po ovoj nastan apostolite zapo~nale da zboruvaat na razni jazici, a mnogubrojniot narod, {to se sobral po silniot {um, pomislil deka tie lu|e zboruvaat nerazbirlivo, zatoa {to se pijani. Toga{ se pojavil apostolot Petar koj na sobranite lu|e im objasnil deka tie lu|e ne se pijani, tuku se ispolneti so Svetiot duh {to im go ispratil Gospod. Potoa, gi pokanil da se krstat, a mnogumina {to ~uvstvuvale tovar na sovesta poradi nastanite {to mu se slu~ile na Isus Hristos, vedna{ prifatile da ja primat verata Hristova. Samo vo toj moment se pokrstile okolu 3000 lu|e.

Ovoj praznik u{te se vika i Sveta Trojca, za{to na edno mesto se javuvaat Tatkoto, Sinot i Svetiot Duh. So odobrenie na Bogot-tatkoto se ispolnilo vetuvaweto na Bogot-Sin dadeno pred apostolite, deka }e im go isprati Svetiot Duh.