Zapo~na da se realizira bugarskata pomo{ vo voena oprema
VO MAKEDONIJA PRISTIGNAA TENKOVITE T-55
Pi{uva: Kokan STOJ^EV

Prvite 31 tenk od tipot T-55 i 18 haubici M-30 pristignaa vo Makedonija, kako del od voenata pomo{ {to Bugarija i gi veti na Vladata na Republika Makedonija.


Trieset i eden tenk od tipot "T-55 A", 18 haubici od 122 milimetri od tipot "M-30" i ~etiri podvi`ni rabotilnici, pristignaa vo Makedonija. Ova e prva pratka od voenata pomo{ {to bugarskata Vlada i ja dodeli na Makedonija. Vtorata i tretata pratka od voena oprema }e bide realizirana za nekolku meseci. Tenkovite i haubicite bea locirani na `elezni~kata stanica vo gradot ]ustendil vo Bugarija. Ottamu so specijalni, te{ki tovarni vozila na silite na Germanskata armija {to se vo sostavot na NATO, vo Makedonija bea preneseni do grani~niot premin Deve Bair. Tuka so site voeni i visoki po~esti, voenata pratka be{e prezemena od voenite strukturi na ARM. Primopredavaweto na oru`jeto i opremata go izvr{ija polkovnicite Pano Finda~ki i Hristo Stanimirov. Na sve~enosta prisustvuvaa ministrite za odbrana na dvete zemji akademik Nikola Kqusev i Miho Mihov. Bugarskiot minister Mihov na prigodnata ceremonija istakna deka go raduva faktot {to samo po 10 dena od ratifikuvaweto na dogovorot za pomo{ vo bugarskoto Narodno sobranie, se ispolnuva vetenoto. Vo vrska so ova - prodol`i toj - zakonot za ratifikacija na dogovorot ednoglasno e donesen od strana na pratenicite. Ova e izraz na op{tiot streme` da se prekinat natrupanite stari predrasudi i da se raboti za mirot i za stabilnosta vo jugoisto~na Evropa.

Vo imeto na Vladata na Republika Makedonija, ministerot Kqusev se zablagodari za pomo{ta i naglasi:

Na nemirniot Balkan s# u{te se vodi vojna, a od druga strana, eve, topla sorabotka, prijatelstvo i podarok {to go smetame kako znak na ~uvstvo na po~ituvawe sprema Makedonija od strana na Republika Bugarija. Pomo{ta-naglasi Kqusev- doa|a kako signal deka odbranata na zemjata e va`na od neizvesnostite koi{to demneat. NATO, i usmeno i pismeno ja garantira na{ata bezbednost, no sepak, kako i sekoja armija sakame da bideme kvalitetno opremeni za da ja izvr{uvame obvrskata za ~uvawe na na{ata granica. Ministerot Kqusev, potencira{e deka pomo{ta od Bugarija i od drugite zemji, ne e so cel da se koristat za agresivni nameri kon sosednite zemji, ili za razre{uvawe na vnatre{nite raspravii vo etni~kite. Od Bugarija za Armijata na Republika Makedonija, pomo{ta iznesuva 94 tenkovi T-55 i 118 haubici od tipot M-30. Za sega od makedonska strana nema oficijalni procenki za vrednosta na pomo{ta, a istovremeno nema ni verodostojna informacija za borbenata kondicija na tenkovite i na haubicite.