Amerikanski strav od kopnena invazija na Kosovo
AHILOVATA PETA NA NATO
Pi{uva: Aleksandra DONSKI

  • Samo trojca amerikanski vojnici bea zarobeni, a zapadnite mediumi re~isi sekojdnevno poka`uvaa zagri`enost za nivnata sudbina. [to li }e se slu~i dokolku po~ne masovno ginewe na NATO vojnicite po eventualnata kopnena agresija vrz SRJ?

Na neodamne{niot razgovor na A1TV so pretsedatelot na Republika Makedonija na koj prisustvuvaa istaknati makedonski novinari, eden novinar go postavi pra{aweto za "trgovija so NATO" za upotreba na na{ata teritorija za kopnena intervencija protiv SRJ. Od na{a strana trebalo da bide dozvoleno NATO da ja koristi na{ata teritorija za re{avawe na albanskoto pra{awe vo Srbija, a od svoja strana NATO bi se zadol`ilo da gi vrati albanskite begalci na Kosovo (!?).

Zna~i, ovoj novinar pretpostavuva deka Makedonija treba da vleze vo vojna na strana na teroristite od OVK, a za vozvrat da dobie "golema usluga"od NATO, olicetvorena vo vra}aweto na begalcite od Makedonija (!?). Priznavam deka ova e najglupaviot predlog {to dosega go imam slu{nato vo vrska so kosovskata kriza.

Vo vakviot predlog e ispu{tena od predvid edna mnogu verojatna varijanta, koja, porano ili podocna, mnogu e verojatno deka }e se obistini. Edna od verojatnite mo`nosti za pravecot na razvojot na ovaa kriza e i idnoto napu{tawe na Kosovo i na Makedonija od strana na NATO, taka {to toga{ nie }e bideme ostaveni samite da gi snosime posledicite od site na{i sega{ni potezi. Zo{to go velam ova? Vo ovaa vojna, pome|u drugoto, sosema jasno se otkri i "ahilovata peta" na NATO, a toa e nivnata `iva sila. Samo trojca amerikanski vojnici bea zarobeni, a zapadnite mediumi re~isi sekojdnevno poka`uvaa zagri`enost za nivnata sudbina. [to li }e se slu~i dokolku po~ne masovno ginewe na NATO vojnicite po eventualnata kopnena agresija vrz SRJ? Odgovorot e samo eden - NATO, pod razni izgovori, porano ili podocna, }e se povle~e od Kosovo, ostavaj}i gi Albancite na milost i nemilost na Srbite. Deka ova ne se moi {pekulacii, }e poso~am deka vakva ocenka dade i eden komentator na Si-En-En. Ovoj komentator ka`a deka Srbite s# u{te go nemaat povle~eno svojot najsilen propaganden poteg vo ovaa vojna, a toa e ubivaweto na prvite amerikanski vojnici, snimaweto i prika`uvaweto na nivnite trupovi.

 

BEGALCITE OD KOSOVO ]E GO NATERAAT NATO DA SE POVLE^E

Komentatorot potseti deka istoto se slu~i i vo Somalija. Ilustriraj}i go svojot komentar so grozni snimki od gladnite somaliski deca, komentatorot re~e: "Ovie snimki gi nateraa SAD da vlezat vo Somalija." Vedna{ potoa na ekranot se pojavija snimki so desetina Somalijci kako vle~at po pesokot ubien amerikanski vojnik, soble~en gol. Komentatorot prokomentira: "A, ovie snimki gi nateraa SAD da izlezat od Somalija". Vo slu~ajov so Kosovo, snimkite, koi }e gi nateraat SAD da vlezat vo Kosovo (nesre}nite albanski begalci),ve}e gi vidovme, no sigurno deka SAD znaat deka vo edna takva intervencija,}e sleduvaat i onie vtorite snimki, so zaginati amerikanski vojnici, koi sigurno deka nema da ostanat bez ve}e videnata reakcija. Vo prilog na ova sigurno deka e i, neodamna indirektno, iska`aniot strav na Amerikancite da gi vklu~at "apa~i" helikopterite vo voenite operacii na Kosovo. Pove}e od jasno e deka amerikanskata vlada e zagri`ena za bezbednosta na svoite piloti ili, poprecizno ka`ano, upla{ena e od negativnite reakcii vo amerikanskata javnost po eventualnoto zaginuvawe na nekoj od ovie piloti. Sli~na e i sostojata vo germanskata javnost. Zasega germanskata javnost e podelena okolu NATO napadite, no postojat navestuvawa deka vedna{ {tom }e zaginat prvite germanski vojnici, pod pritisok na javnosta, germanskata Vlada, }e gi povle~e svoite mladi mom~iwa od boi{teto. Sigurno, ova e i glavnata pri~ina za dvoumeweto okolu kopnenata intervencija na NATO, zatoa {to, vo praktika, tie bi vlegle vo repriza na Vietnamskiot sindrom, za koj znaeme kako zavr{i po Amerikancite. Vpro~em, ova neodamna go potvrdi i ministerot na SAD od vremeto na Vietnamskata vojna Maknamara, koj izjavi deka, ako NATO prodol`i vaka, }e vleze vo vitelot na Vietnam, koga poradi "pogre{nata procenka" na toga{nite amerikanski stratezi, se slu~i toa {to se slu~i. A, deka i sega{nava amerikanska procenka okolu Kosovo e pogre{na, nema nikakvo somnenie. Amerikancite se zala`uvaat deka e dovolno da padne Milo{evi}, pa site Srbi da "sfatat" kolkav zlostornik bil toj i "dobrovolno da im go dadat Kosovo na Albancite." Tokmu ovde se gleda nivnata zabluda. Vo slu~ajot so odbranata na Kosovo, Srbija nikako ne mo`e da se tretira samo kako "re`im na Milo{evi}". Duri i eden od poumerenite srpski politi~ari Vuk Dra{kovi} (koj do neodamna se smeta{e za pro-zapadno orientiran), izjavi deka dokolku Amerikancite go okupiraat Kosovo, Srbite preku gerilska vojna }e go osloboduvaat, makar toa da traelo i deset godini. Zna~i, pri kopnena intervencija, porano ili podocna, ~ove~kite zagubi za Amerikancite }e bidat neizbe`ni i najverojatno, po prvite poseriozni vakvi zagubi, Amerikancite i NATO, koristej}i razli~ni izgovori, }e izlezat od Kosovo (isto kako {to izlegoa od Vietnam i isto kako {to i Sovetite izlegoa od Avganistan).

 

 

KOJ ]E JA BRANI MAKEDONIJA

Komu toga{ }e gi ostavat Albancite, koi, zgora na toa (barem zasega) najmnogu nastradaa, tokmu otkoga NATO po~na da gi "brani"? Dali mo`ebi D-r Rugova e prviot poseriozen Albanec koj po~nuva da go sfa}a ova? No, da gi ostavime nivnite problemi. Koj }e ja brani Makedonija, dokolku NATO izleze i od ovde? Vrz osnova na {to, treba da veruvame deka NATO ve~no }e ostane vo RM, pa sekoga{ }e ne brani od besot na Srbite, dokolku dozvolime makedonskata teritorija da se koristi za voeno re{avawe na albanskoto pra{awe vo Srbija? Ne daj Bo`e da se povtori scenata od pred amerikanskata ambasada ili pak da nastradaat nekolku NATO vojnici i vo RM! ]e vidime dali i toga{ NATO }e ja brani Makedonija ili pak }e si zamine odovde,poradi bezbednosta na svoite vojnici, ostavaj}i ne sami vo balkanskoto ludilo. Vpro~em, elementarnata logika zboruva deka do- kolku NATO sakaat trajno da ostanat vo Makedonija, toga{ zarem }e ne stavea vo pretposlednata grupa za priem na ~lenovi vo NATO? Naprotiv. Vedna{ }e ne primea vo svoeto ~lenstvo, so cel "trajno" da ostanat ovde. No, so odlo`uvaweto na na{iot priem, tie jasno poka`aa deka vo Makedonija (sepak) se samo privremeno.

Otstapuvaweto na makedonskata teritorija za voena intervencija protiv SRJ ima i edna druga dimenzija. Ne mi e jasno zo{to Makedonija bi ja otstapuvala svojata teritorija za interesite na t.n. OVK, t.e. za interesite na istite tie teroristi koi lani (spored sopstvenoto priznanie) postavuvaa bombi po makedonskite gradovi i koi neodamna ubija makedonski vojnik? Koj normalen Makedonec mo`e da gi poddr`uva teroristite na t.n. OVK, pa zgora na toa i da im ja nudi Makedonija za nivnite dejstva?

To~no e deka Milo{evi} vo 1992 ponudil podelba na Makedonija so Grcija i toa e za sekakva osuda. Dokolku se slu~e{e toa, sigurno deka mnozina od onie Makedonci, koi sega protestiraat protiv NATO napadite, }e se borea so oru`je v raka za odbrana na Makedonija (i }e se borat dokolku vo idnina se napravi obid za realizirawe na vakviot predlog). No, sepak toa ne se slu~i, a praktikata poka`uva deka vo vakvi slu~ai se dava prednost na aktuelnata opasnost, a ne na minatoto. Sigurno deka,vo momentov, zagrozuvaweto na demografskata slika na Makedonija vo korist na Albancite i ogromnite koli~estva na oru`je pronajdeni vo bazite na t.n. OVK vo RM, se pogolema realna opasnost za Makedoncite, otkolku vakviot minat i nerealiziran predlog na Milo{evi} ({to ne zna~i deka utre ne mo`e da bide poinaku).

Koga sme kaj vra}aweto na begalcite, ne mi e jasno kako }e mo`at NATO vojnicite da go storat toa? Zarem ovie vojnici }e odat po ku}ite na Albancite vo RM i sosila }e gi vadat ottamu begalcite, }e gi tovaraat vo avtobusi i }e gi nosat vo Kosovo? Pa, vo Bosna tokmu NATO vojnicite se zadol`eni za vra}awe na begalcite u{te od 1995 godina, no dosega se vrateni samo pome|u 4% i 8% i najverojatno }e se ostane na ovaa brojka.