Festival na makedonska zabavna pesna
U[TE EDEN FESTIVAL VO RIZNICATA NA MAKEDONSKATA PESNA
Pi{uva: Koce STOJMENOV

  • Sa{o Gigov-Gi{, Todor Proeski i grupata Kameleon gi sobraa nagradite na {estiot festival na makedonskata zabavna pesna "Skopje'99"

Vo organizacija na Makedonskata radiotele-vizija se odr`a {estiot vozobnoven festival na makedonskata zabavna pesna "Skopje 99". Na ovoj festival u~estvuvaa poznati imiwa od makedonskata zabavna estrada.

Prva nagrada., od publikata, ja osvoi pesnata na Gligor Koprov "Tvoite usni na moite beli ko{uli", vo ispolnenie na Todor Proeski, a vtorata nagrada i pripadna na pesnata "Seja~ot" na Branko Pop~evski, vo ispolnenie na Sa{o Gigov-Gi{. Pesnata "Se }e storam" na Dimitar Dimitrov vo ispolnenie na Pece Ognenov i P.S ja osvoi tretata nagrada.

Nasproti ovie, nagradite od `iri-komisijata gi odnesoa: pesnata "Bez nea" na Robert Milevski, vo ispolnenie na grupata Kameleon, prva, vtorata ja dobi Andrijana Janevska so pesnata "Eden den" koja voedno e i ispolnitel na istata, a tretata nagrada ja odnese Vladimir Vasilevski so "Osameni" vo ispolnenie na Tijana Todevska.

Nagradata za aran`man ja dobi Qup~o Konstantinov za pesnata "Seja~ot". Za najdobar tekst, nagradata ja ponese Sa{o Gigov-Gi{ za pesnata {to ja ispolni pod naslov "Seja~ot". Za najdobar debitant e proglasena Jasmina Mukaetova, a za interpretacija Andrijana Janevska. Na krajot da spomeneme deka Gran-pri nagradata ja osvoi pesnata "Seja~ot" vo ispolnenie na Sa{o Gigov-Gi{.