Otvoreni 8 crni vre}i polni so dokumenti na RIK AD "Sileks"
SPEKTAKL SO HOLIVUDSKI MANIRI VO UPRAVATA ZA JAVNI PRIHODI
Pi{uva: Kokan STOJ^EV
Slika6.jpg (8844 bytes)

Direktorot na Upravata za javni prihodi Sa{o Staninov re~e deka nema namera da pravi spektal za TV Sitel


  • Vo spektaklot u~estvuvaa Upravata za javni prihodi, ovlastenite prestavnici (advokati) na "Sileks"i novinarite na TV Sitel.
  • Stranite se nadmudruvaa okolu pra{aweto, dali nekoj pove}e ja poznava osnovata na reviziskata postapka.
  • Presmetkite gi prese~e direktorot na UJP Sa{o Staninov, koj pristigna na krajot od {outo. Toj najavi i 17 krivi~ni prijavi {to }e bidat rezultat od inspekciskata kontrola vo kratovskiot kombinat.

Otvoraweto na 8-te vre}i, polni so smetkovodstveni dokumenti, koi pripa|aat na "Sileks", pomina vo dvo~asovna cirkuzijada so holivudski maniri. Samiot spektakl go sozdadoa Upravata za javni prihodi, ovlastenite prestavnici (advokati) na "Sileks"i novinarite na TV Sitel. Dvete strani se nadmudruvaa okolu pra{aweto, dali nekoj pove}e ja poznava osnovata na reviziskata postapka, nadle`nosta na organot {to treba da ja sproveduva, ovlastuvawata i odgovornosta na licata od MVR i od Upravata. Presmetkite gi prese~e direktorot na UJP Sa{o Staninov, koj pristigna na krajot od {outo. Istovremeno, toj najavi deka na 5 maj protiv "Sileks" mo`e da o~ekuvame 17 krivi~ni prijavi, koi }e bidat rezultat od inspekciskata kontrola vo kratovskiot kombinat. Inaku, kako {to ne informira sovetnikot na direktorot na Upravata Jane Bagniev, gospodinot Staninov bil zafaten i trebal da dojde vo tekot na izveduvaweto na reviziskata kontrola. Istiot sovetnik na direktorot, ja informira javnosta deka treba{e da prisustvuvame na reviziska kontrola na smetkovodstvena dokumentacija, koja{to e vremeno odzemena na 29 mart pri vr{eweto na kontrolata vo "Sileks"-Kratovo. Od strana na Upravata prisustvuvaa 8 inspektori i 8 referenti, dodeka RIK AD "Sileks" go pretstavuvaa ~etvorica advokati: Milo{ Simonovski, Vladimir Rako~evi}, Jovan Joanidis i Sa{ko Andonovski.

Spored planot treba{e da bideme svedoci na edna tehni~ka rabota, vo koja, pred nas trebaa da bidat otvoreni crnite vre}i i potoa sekoj dokument treba{e uredno da bide zaveden. No, sovetnikot Bagniev ne se snajde vo ulogata koja drugi mu ja nametnaa. Toj postojano be{e na udar od strana na novinarite na TV Sitel Bo{ko Trpevski i Dragan Pavlovi} - Latas. Kolegite, novinari mu upatija niza tendenciozni pra{awa, koi prete`no se odnesuvaa na barawa vo prostorijata da se pojavi durektorot na Upravata Staninov. Od kolegata Trpevski povtorno ja ~uvme istata prikazna za igrata {to ja zapo~nal direktorot Staninov, deka toj go znae negovoto dosie i deka vo Kratovo e povredena javnosta.

 

SOVETNIKOT BAGNIEV NE BIL PRAVNIK!?

Latas uporno bara{e da mu se odgovori na pra{aweto: Dali dokumentite {to se odzemeni od MVR i se predmet na tretirawe na krivi~na postapka, sega podle`at pod upravna postapka? So ova saka{e da potencira deka dokumentite {to se odzemeni pri krivi~na postapka i so nivno otvorawe i podlo`uvawe na upravna postapka, se onevozmo`uva podnesuvawe na krivi~na prijava protiv direktorot na UJP Staninov. Negoviot bu~en kolega Trpevski, koj ne bira{e zborovi, uporno se obiduva{e da doka`e deka postapkata e somnitelna, a dokumentite vo crnite vre}i mu gi pripi{uva na Staninov, odnosno na negovata firma "Elsa".

Sovetnikot Bagniev, uporno se brane{e so argumenot deka toj ne e pravnik i negovata uloga e da ja sprovede postapkata na otvoraweto na vre}ite po {to }e se notiraat dokumentite. Istovremeno toj ne informira deka na slu~ajot "Sileks" rabotat 27 dano~ni inspektori, koi ve}e zavr{ile so kontrolata na dokumentacijata od 1997 godina. Po nivno barawe se javila potreba da se napravi uvid vo dokumentite {to se privremeno odzemeni, a so toa }e se dobie celosna slika vo kontrolata. Sovetnikot objasni deka ovoj tehni~ki proces pretstavuva upravna postapka, na {to reagiraa ovlastenite advokati na "Sileks".

Advokatot Sa{o Andonovski istakna deka e paradoksalno vo javnosta da se plasiraat informacii za podneseni krivi~ni prijavi, a kontrolata s# u{te ne e zavr{ena.

Nedozvolivo e - napomna advokatot Milo{ Simonovski - dokazite da se zapleneti vo ime na krivi~na postapka, a sega da slu`at kako dokazi vo upravna postapka. Dvete postapki ne treba da se me{aat.

Dajte ni objasnuvawe vo koja postapka i vrz koja osnova na koj zakon MVR gi predava dokumentite na Upravata - zapra{a eden od advokatite na "Sileks".

Sileksovite zastapnici smetaa deka dokumentite se odzemeni na nelegalen na~in i so ova se naru{uva principot na delovna tajna.

Vakviot na~in na komunicirawe, koe nalikuva{e na sudska arena, be{e prekinato so doa|aweto na direktorot na UJP Staninov. Toj vedna{ im naredi na inspektorite da ja zapo~nat revizijata pri {to dodade deka nema namera da pravi spektakl za TV Sitel. Po ova, barem verbalno, Staninov odgovori na provokacijata na novinarot Bo{ko Trpevski deka kon nego }e podnese krivi~na prijava zatoa {to go nare~e deka e "tavtabita".