@ITIE
SVETI VELIKOMA^ENIK GEORGIJ POBEDONOSEC \UR\OVDEN
Od knigata na Marko Kitevski "Makedonski narodni praznici i obi~ai"

Slika17.jpg (12519 bytes)


Vrz Sv. Georgij se primeneti najsurovi ma~ewa za da se otka`e od svojata vera koga na imperatorot mu rekol deka ne e samo negov, tuku i Isusov vojnik. Bil polo`en na grb, nozete mu bile staveni vo klada, a vrz nego turnale golem kamen. Podocna go stavile na trkalo pod koe imalo {ajki koi mu go parale teloto


Praznikot na Sveti velikoma~enik Georgij poznat kako \ur|ovden se praznuva na 6 maj spored noviot ili na 23 april spored stariot kalendar. Toj se smeta za najgolem proleten praznik {to go praznuvaat hristijanite vo Makedonija i vo negovata osnova e praznuvaweto na prirodata, razbuduvaweto na vegetacijata i na `ivotot voop{to.

@itieto veli deka Sv. Georgij e roden vo Kapadokija vo Mala Azija od bogati, no ~esni i pobo`ni roditeli. U{te vo detstvoto ostanal bez roditeli. Majka mu zaedno so nego se preselila vo Palestina kade {to bila rodena. Tamu go minal detstvoto posetuvaj}i gi mestata vo koi Isus go propovedal svoeto u~ewe i se steknal so obrazovanie. Bil visok, ubav i hrabar poradi {to dobil visoka slu`ba vo vojskata. Na 20-godi{na vozrast dobil ~in tribun, a podocna imperatorot Dioklecijan go postavil za ~len na dr`avniot sovet. Podocna koga umrela i majka mu celiot imot im go podelil na siroma{nite.

Dioklecijan zapo~nal `estoki progoni protiv hristijanite, Sv. Georgij mu se sprotivstavil, gi zel vo za{tita nepravedno progonetite i samiot priznal deka veruva vo Gospod Isus Hristos. Toa go razbesnilo imperatorot koj naredil vedna{ da bide zatvoren i da bide podlo`en na naj`estoki izma~uvawa so cel da se otka`e od svoeto veruvawe. No Sv. Georgij ne bi bil pobedonosec, ako ne bil tolku istraen vo svoeto ubeduvawe. No}ta pred da odi kaj carot mu se javil Isus, na glavata mu stavil pobedni~ki venec i go ohrabril da izdr`i vo svoeto veruvawe vetuvaj}i mu deka naskoro }e go zeme kaj sebe.

Vrz Sv. Georgij se primeneti najsurovi ma~ewa za da se otka`e od svojata vera koga na imperatorot mu rekol deka ne e samo negov, tuku i Isusov vojnik. Bil polo`en na grb, nozete mu bile staveni vo klada, a vrz nego turnale golem kamen. Podocna go stavile na trkalo pod koe imalo {ajki koi mu go parale teloto. Koga i toa ne go pokolebalo, go tepale so volovski `ili, go stavile vo dupka polna so negasena var i vrz nego turale voda, mu oblekle usvitena obleka, tri dena go dr`ele zakopan vo zemjata samo so glavata nad zemjata, najposle mu dale da ispie otrov, no i toj ne dejstvuval, poradi {to mu ja otsekle glavata. Gledaj}i gi ovie stradawa na Sv. Georgij, no osobeno brzoto ozdravuvawe na ranite i pre`ivuvaweto od otrovot, `enata na Dioklecijan, Aleksandra, go prifatila hristijanstvoto poradi {to bila osudena na smrt. Odej}i kon gubili{teto taa se pomolila na Boga i vedna{ ja predala du{ata.