AD "Makedonski telekomunikacii"

ZEMSKI SATELITSKI CENTAR

AD "Makedonski telekomunikacii" denovive ja aktivira prvata satelitska antena od Zemskiot satelitski centar, lociran kaj seloto Nova Breznica (25 kilometri ju`no od Skopje) so koja se realizira me|unarodniot telefonski soobra}aj so Avstralija i Germanija. So toa ovoj nov telekomunikaciski kapacitet, ~ija{to izgradba po~na pred dve godini, kone~no e staven vo funkcija, a naskoro }e bidat pu{teni vo rabota i preostanatite tri nezavisni antenski sistemi nameneti za ostvaruvawe me|unarodni telefonski vrski za prenos na podatoci i za pove}enamenski prenos na TV-signali za potrebite na postojnite TV-ku}i vo zemjata.

Od tehni~ki aspekt Centarot e ve}e zavr{en, osven ureduvaweto na eksterierot, {to se o~ekuva naskoro, veli Laze Jovevski, direktor na Sektorot za me|unarodni mre`i i soobra}aj pri AD "Makedonski telekomunikacii". Site ~etiri satelitski anteni se podgotveni za koristewe, a vo po~etokot na maj }e se testira i vtorata antena za povrzuvawe so SAD i Kanada koja, isto taka, }e se upotrebuva i za povrzuvawe so Germanija. Antenata za povrzuvawe so Evropa }e se aktivira na ~etvrti maj, dodeka ~etvrtata, nameneta za TV-radiodifuzija za Evropa tehni~ki e isto taka podgotvena za rabota, no se o~ekuva prethodno Vladata da odredi koj }e go koristi ovoj kapacitet, dodava Jovevski.

Prvite dve anteni }e gi koristat orbitalnite sateliti na INTELSAT, a drugite dve na EUTELSAT, kompanii koi poseduvaat najgolem broj orbitalni sateliti vo svetot. Vkupnata vrednost na zemskiot satelitski centar iznesuva okolu devet milioni dolari, glavno sopstveni sredstva na AD "Makedonski telekomunikacii". So negovoto profunkcionirawe mobilnata satelitska stanica, popularnata "{vajcarka" (locirana pred Direkcijata na "Makedonski telekomunikacii" vo centarot na Skopje), kako i dra~evskata satelitska antena }e bidat prenameneti. Inaku, ovoj satelitski centar }e ovozmo`i pogolem kapacitet na me|unarodnite telekomunikaciski uslugi, fleksibilnost na me|unarodnite vrski, podobar kvalitet na soobra}ajot i sekako povolni finansiski efekti. A }e se obezbedi i brzo planirawe na novi direktni vrski, kako i zgolemena sigurnost vo odvivaweto na me|unarodniot telefonski soobra}aj.