Aleksandar Donski: OTVORENO PISMO DO AMERIKANSKIOT AMBASADOR VO MAKEDONIJA
AKO OVK NE SE TERORISTI ZO[TO POSTAVUVAA BOMBIVO MIROQUBIVA MAKEDONIJA!?
(Pismovo vo malku poskratena forma na angliski mu e isprateno na ambasadorot preku negovite slu`bi)

Ako ne priznaeme deka anti-amerikansko raspolo`enie denovive se {iri pome|u etni~kite Makedonci, }e li~ime kako carot vo prikaznata, koj naokolu {etal gol, no lu|eto se pla{ele da mu ka`at deka e gol, pa zatoa mu velele: O, kolku ubavi ali{ta imate!


Po~ituvan g-dine Hil, Va{a ekselencijo,

Vi go pi{uvam ova pismo za da Vi go ka`am moeto mislewe okolu ona {to sega se slu~uva vo Makedonija, a e povrzano so krizata na Kosovo. ]e me raduva dokolku potro{ite nekolku minuti za ~itawe na ova pismo, nadevaj}i se deka mo`ebi }e Vi donese korisni informacii.

Prvo, spored moeto mislewe, ovie NATO-napadi dojdoa vo sosema pogre{no vreme. Milo{evi} treba{e da bide kaznet za vreme na vojnite vo Hrvatska i Bosna, a ne sega!

Zo{to go velam ova? Zatoa {to vo Bosna i vo Hrvatska srpskite {ovinisti se borea vo drugi (stranski) zemji, dodeka sega Srbite se borat vo sopstvenata suverena zemja. Kako {to znaete, vo tie vremiwa, duri i pogolem del od prozapadno orientiranata opozicija vo Srbija bara{e od Zapad pomo{ protiv srpskite {ovinisti so cel da zapre vojnata vo Bosna i Hrvatska i dokolku toa se slu~e{e toga{, mo`ebi Milo{evi} sega nema{e da bide na vlast.

No, sega stratezite na SAD napravija golema gre{ka. Sega duri i celata prozapadno orientirana opozicija vo Srbija zastana do Milo{evi} so cel da si ja odbrani svojata tatkovina od NATO-agresijata ({to e i sosema normalno, bidej}i ne stanuva zbor za tu|a, tuku za nivnata suverena zemja). Sli~no mo`e da se slu~i i vo Crna Gora, kade narodot isto taka, vo golema mera be{e prozapadno orientiran, no za vozvrat za toa dobi bombardirawe od NATO. Taka, namesto da go simnat Milo{evi} od vlast, ovie va{i napadi, vo momentov go napravija posilen od koga i da e.

Isto taka, dokolku napadite na NATO prodol`at, mnogu civili }e zaginat, poradi {to, na globalen plan, za SAD bi mo`ele da se slu~at slednive negativni posledici:

1. Rusija }e go prodol`i svojot pritisok, pa duri tamu mo`at da nastanat i politi~ki promeni, pri {to tvrdokornite nacionalisti lesno mo`at da dojdat na vlast (site najseriozni potencijalni protiv-kandidati na Elcin, kako {to se @irinovski, Zjuganov i Lebed, iako pripa|aat na razli~ni politi~ki opcii, izjavija deka se za davawe voena pomo{ na Jugoslavija).

2. Rusija i Kina po nivniot "poraz" vo Sovetot za bezbednost vo ON, mo`at da se zdru`at, od {to, vo odredena varijanta mo`e da bide sozdaden nov voen blok.

3. [to se odnesuva do Makedonija (`alam {to Vi go pi{uvam ova) SAD }e gi izgubat simpatiite kaj mnozina etni~ki Makedonci. Dobro znaete deka (nasproti toa {to go tvrdat amerikanskite mediumi i oficijalni lica) etni~kite Makedonci bea tie koi glavno protestiraa pred amerikanskata ambasada i s# u{te protestiraat protiv NATO po makedonskite gradovi. Ako ne priznaeme deka anti-amerikansko raspolo`enie denovive se {iri pome|u etni~kite Makedonci, }e li~ime kako carot vo prikaznata, koj naokolu {etal gol, no lu|eto se pla{ele da mu ka`at deka e gol, pa zatoa mu velele: O, kolku ubavi ali{ta imate!

Sakam da ka`am deka, namesto da se ubeduvame deka demonstraciite i anti-NATO raspolo`enieto vo Makedonija se "proizvod na srpskata propaganda", Vi predlagam da & poglednete na vistinata v o~i i da priznaete deka pome|u etni~kite Makedonci (koi nemaat ni{to zaedni~ko so srpskata propaganda) denes se {iri golemo anti-amerikansko raspolo`enie. Ne velam deka srpskata propaganda ova ne go koristi za svoi celi, no sigurno deka taa ne e glavnata pri~ina za anti-NATO raspolo`enieto pome|u Makedoncite.

Pa, koi se pri~inite za ova?

Makedoncite ~uvstvuvaat deka vo ovaa vojna NATO stoi na stranata na OVK ({to na bojnoto pole i navistina e taka - NATO ja napa|a jugoslovenskata vojska, a ne OVK), a dozvolete mi da Ve potsetam deka istite tie OVK lani postavuvaa bombi po makedonskite gradovi. Zo{to nitu eden zapaden medium ne go spomenuva ova koga zboruva za OVK? Ako tie ne se teroristi, zo{to toga{ postavuvaa bombi po miroqubivata Makedonija?

Isto taka Makedoncite znaat deka liderite na OVK ~estopati davaa izjavi deka, po Kosovo, Zapadna Makedonija e sledna. Znaej}i go ova, mnozina Makedonci ne mo`at da ja prifatat poddr{kata {to SAD i NATO im ja davaat na OVK vo ovaa vojna.

No, Vie mo`ebi }e ka`ete deka NATO ne se bori na stranata na OVK, tuku za da ja zapre humanitarnata katastrofa. Ako e taka, toga{ mnozina ovde se pra{uvaat: zo{to NATO ne gi zapre humanitarnite katastrofi vo ^e~enija, Tibet, Kurdistan, pa duri i vo Bosna i vo Hrvatska? To~no deka NATO se vme{a vo Bosna, no toa se slu~i duri po humanitarnata katastrofa. (Patem da spomnam deka jas sum gord {to so moeto semejstvo dva meseca ~uvavme ~etiri~leno semejstvo na begalci Muslimani od Bosna vo na{iot dom).

Ve molam sfatete deka ova Vi go pi{uvam za da znaete na koj na~in razmisluvaat mnozina etni~ki Makedonci vo momentov (bez razlika dali toa i navistina e taka i bez razlika dali toa Vi se dopa|a ili ne). Za mnozina Makedonci ne postojat seriozni pri~ini da veruvaat deka vo ovaa vojna NATO ne se bori na stranata na OVK i toa e edna od glavnite pri~ini za anti-NATO raspolo`enieto me|u Makedoncite.

Ova anti-amerikansko raspolo`enie mo`e da se razvie vo mnogu negativna nasoka. Nekoi od pogolemite politi~ki partii, vo odredeni uslovi (pojava na nov voen blok i sl.), so cel da soberat politi~ki poeni (vo soglasnost so raspolo`enieto na Makedoncite), porano ili podocna, mo`at da pobaraat referendum za ~lenuvaweto na Makedonija vo NATO. Vo situacija kako ovaa, vakviot referendum sigurno deka }e propadne.

Toga{ trupite na NATO }e moraat da ja napu{tat Makedonija, po {to, najverojatno nekoi tvrdokorni stratezi vo SAD, }e se obidat da ja podelat Makedonija, so cel da ja zadr`at barem Zapadna Makedonija kako "svoja" teritorija. No, Vie dobro znaete deka podelbata na Makedonija ne }e mo`e da se slu~i bez vleguvawe na kopneni NATO trupi. Vakvite trupi (prostete {to go velam ova) postojano }e bidat napa|ani od Makedoncite, kon ~ij otpor, mnogu verojatno (direktno ili indirektno) }e se pridru`at i Srbite i Bugarite, povikuvaj}i se na "mitologijata" za "zaedni~ka pravoslavna vera", "zaedni~ko slovensko poteklo" i sli~no (vo vakov slu~aj ne bi se oblo`uval deka i Grcija }e stoi nastrana, zatoa {to vo vakvi situacii razlikite i me|usebnite problemi privremeno se stavaat vo "miruvawe", a se dava prioritet na aktuelnata opasnost - vo kartata na Golema Albanija, Vie dobro znaete deka se vklu~eni i teritorii od severen Epir). Se razbira deka Turcija toga{, kako samostojna dr`ava, }e zastane na stranata na NATO-albanskata koalicija, a toa }e zna~i vme{uvawe na Rusija (a mo`ebi i na Kina?), zatoa {to za Rusija toa bi bil vtor napad na NATO vrz pravoslavna i "slovenska" zemja. Taka }e dojde do svetska vojna.

Ova u`asno scenario e samo edna od najekstremnite varijanti za mo`en razvoj na nastanite. Zna~i, mislam deka e pogre{no toa {to SAD im davaat poddr{ka samo na Albancite na Balkanot. So siot respekt kon niv i kon nivnata kultura, Vie dobro znaete deka tie ne mo`at normalno da si ja organiziraat ni sopstvenata dr`ava Albanija, a kamoli da bidat "~uvari" na va{ite interesi na Balkanot. Isto taka ne treba da zaboravite deka, i pokraj seto ona {to SAD go napravija za Albanija, sepak Albancite za malku }e otepaa eden amerikanski vojnik za vreme na NATO-ve`bite vo nivnata zemja, najmnogu poradi mnogu silnata anti-amerikanska propaganda, koja tamu vladee{e za vreme na re`imot na Enver Hoxa, ~ii posledici s# u{te se ~uvstvuvaat.

Vo prilog na ova, mo`ebi mala, no sepak seriozna, indicija pretstavuva faktot {to vo nekoi zapadni zemji, protiv NATO-OVK vojnata protiv Srbija, zaedno na demonstraciite se najdoa Srbi, Grci i Makedonci - ne{to {to dosega ne mo`e{e ni da se zamisli. (Vo prilog na ova sigurno deka e i prijavuvaweto na stotici dobrovolci vo Sofija za borba protiv NATO i anti-NATO reakciite na vlijatelni krugovi i poedinci vo Bugarija). Zarem seto ova ne Ve zagri`uva? SAD treba da imaat pove}e prijateli na Balkanot, a ne samo eden! Zarem ne gledate deka vo nitu edna pravoslavna zemja nema mitinzi za poddr{ka na NATO vo vojnata na stranata na OVK? (Sekoga{ koga velam SAD, ne mislam na dobriot amerikanski narod, tuku na aktuelnata politi~ka struktura, ~ij sostaven del ste i Vie).

[to bi trebalo da se napravi za da se zapre ova?

Prvo, NATO-bombardirawata mora vedna{ da zaprat pred da se pojavat pove}e civilni `rtvi. Se razbira deka pritoa treba da se dobie vetuvawe i od Srbite da gi zaprat svoite napadi na Kosovo, no isto takvo vetuvawe treba da se dobie i od teroristite na OVK.

Potoa pregovorite mora da prodol`at, bidej}i siguren sum deka sega i Milo{evi} po~uvstvuva {to zna~i sila vrz sopstvenata glava i mislam deka (ako ne toj, toga{ lu|eto okolu nego) }e go prisilat da potpi{e nekakov dogovor za Kosovo, dokolku ne saka da bide napadnat povtorno.

No, isto taka e mnogu va`no i da se izvr{i pritisok vrz teroristite na OVK, bidej}i ne treba da zami`uvate pred faktot deka tokmu tie ja napa|aat srpskata armija so cel da isprovociraat voeni akcii protiv Albancite.

Samo na toj na~in SAD }e n# ubedi deka ovaa NATO-vojna ne e so cel za sozdavawe na "Golema Albanija" i samo na toj na~in netrpenieto kon NATO }e se namali kaj Makedoncite.

Vo sprotivno, vojnata mnogu lesno mo`e da se pro{iri ovde. Dokolku na Kosovo izgubat Srbite i dokolku uspeete da im go odzemete, toga{ spored izjavata na teroristite na OVK, Zapadna Makedonija e sledna. Ako, pak, izgubat Albancite, toga{ tie }e ja prenaselat Makedonija i po nekolku godini i ovde }e imame vojna. Golema e Va{ata li~na odgovornost za ovie nastani. Razmislete dobro dali e vo interes na SAD da imaat nestabilen Balkan, pa da ne smee nitu eden Amerikanec slobodno da se dvi`i ovde.

Ve molam da go prifatite ova pismo najdobronamerno. Jas go po~ituvam amerikanskiot narod i bev mnogu radosen koga SAD i RM stanaa prijateli, no sega postoi golema opasnost seto ova da bide uni{teno. ]e me raduva ako se soglasite deka nema ni{to lo{o vo toa otvoreno da zboruvame za site problemi so cel za nivno polesno nadminuvawe, {to e i glavnata cel na ova pismo. Mislam deka pisma kako ova pove}e }e Vi koristat, otkolku ubeduvawata deka "s# e vo najdobar red". Blagodaram i se najdobro.