PRAZNIK NA PRAZNICITE
VELIGDEN - LETO GOSPODOVO 1999

Slika17.jpg (17617 bytes)

Dragi bra}a i sestri, eve i ovaa godina go proslavuvame najgolemiot hristijanski praznik Veligden.

Bezvredna }e be{e na{ata vera, ako na{iot Gospod Isus Hristos ne voskresne{e. Negovoto voskresenie, e najgolemiot ~in i najsvetlata poraka na svetoto evangelie. Toa {to ni go predvestija prorocite deka }e se rodi novoroden~eto i bogo~ovekot Isus i deka }e `ivee 30 godini na zemjata kako obi~en ~ovek, mislitel, iscelitel, propovednik, toa e ostvareno. Toj e na{iot `iv Gospod. Toj }e go spasi ~ove{tvoto od propast so stradawe i ma~eni{tvo, }e gi otkupi na{ite grevovi od ovoj gre{en svet i }e donese spasenie i ve~en `ivot. Ete taka, moi bra}a i sestri, vo ovie strasni denovi koi se pred nas, na Tajnata ve~era na golemiot ~etvrtok Isus }e im gi izmie nozete na apostolite i potoa }e bide predaden od eden negov apostol koj se vika Juda. Taka po~nuva negovoto stradanie i rimskiot sudija Pilat }e go osudi na smrt ne po negova volja, tuku po voljata na Judejcite. Tokmu na Veliki petok }e bide raspnat na krstot za vo ve~ernite ~asovi da umre. Vo sabotata v mugri }e bide pogreban za da voskresne rano vo nedela. Gospod Isus Hristos so svoeto voskresenie ja pobedi smrtta i na site nam hristijanite ni daruva `ivot ve~en. Ovoj najsvetol ~in od na{eto `iveewe na zemjata go proslavuvame i najgolemiot praznik na praznicite, na{ata qubov, na{ata nade`, na{eto spasenie - Veligden.