Za vojnata vo sosedstvoto i za vinovnicite
                                   
NATO SO BOMBARDERI NI GO NOSI MIROT NA BALKANOT!?
                          
Pi{uva: Ranko J. MLADENOSKI

  • Sosema e jasno deka Sojuzna Republika Jugoslavija e bombardirana poradi Albancite na Kosmet, koi baraat nezavisnost za takanare~enata Republika Kosovo.
  • Ako Amerikancite se tolku vqubeni vo [iptarite od Kosmet, toga{ neka gi nosat doma i neka im dozvolat od Teksas da si napravat Republika Kosovo!
  • Denes, blagodarenie na NATO i "demokratskata" Me|unarodna zaednica, Balkanot ne samo figurativno, ami i bukvalno stana "bure barut". I Makedonija kako del od nego.

Slika3.gif (2382 bytes)Vo izminatava nedela Makedonija gi do`ivea najte{kite denovi od nejzinoto osamostojuvawe, ne zatoa {to ne{to stra{no navistina se slu~i vo na{ata zemja, tuku poradi voenata psihoza {to se pojavi kaj site nas, a {to be{e pottiknata od bombardiraweto na NATO-avionite vo sosedna Jugoslavija. Se razbira, nekoj mo`e da prokomentira deka samite sme vinovni za sozdavaweto na napnata atmosfera vo Makedonija, no {to drugo bi se o~ekuvalo koga sekojdnevno nad glavite ni brm~at bombarderite na Alijansata. Od druga strana, kolku i da sme indiferentni kon seto toa, odredena doza na voznemirenost predizvikuva i faktot deka golem broj vojnici na NATO se stacionirani vo na{ava dr`ava.

 

NEDOL@NO NASELENIE VOORU@ENO DO ZABI

Se nametnuvaat mnogu pra{awa vo vrska so ona {to ni visi nad glava nam vo poslednive denovi, a {to im se slu~uva na na{ite sosedi od Sojuzna Republika Jugoslavija. Najva`noto e, sekako, koj e vinovnikot za bombardiraweto vo SRJ, {to sosema normalno go predizvika stravot kaj nas od pro{iruvawe na vojnata na na{ive prostori, za{to kako {to mo`e{e da se slu{ne, barem od postarite, "ako zaigra me~kata vo dvorot na kom{ijata, ~ekaj ja i doma". Skraja da e od nas!

Sosema e jasno deka Sojuzna Republika Jugoslavija e bombardirana poradi Albancite na Kosmet, koi baraat nezavisnost za takanare~enata Republika Kosovo. Takanare~enata OVK vodi gerilska vojna vo Srbija za da ja postigne taa cel. Bidej}i Kosovo e vo SRJ i bidej}i na taa teritorija se sozdadeni paravoeni formacii, dr`avata koja se vika Sojuzna Republika Jugoslavija prezede merki so koi treba{e da se spre~i dejstvuvaweto na tie paravoeni formacii i seto toa so cel SRJ da si go za~uva svojot suverenitet i teritorijalen integritet. Za da se izbegnat brojni civilni `rtvi, Jugoslovenskata narodna armija upotrebuva{e samo del od svojot voen arsenal vo borbite protiv albanskite separatisti i iredentisti, ~ija krajna cel e sozdavawe na, dolgo vreme sonuvanata, "Golema Albanija".

SRJ, ednostavno, si go brane{e i s# u{te si go brani svojot suverenitet i teritorijalen integritet od albanskite separatisti na Kosovo. Toa zna~i deka stanuva zbor za vnatre{en problem, ili ako sakate vnatre{na rabota na edna suverena dr`ava, a tokmu toj problem {to dovede do vojna me|u NATO i SRJ go napravija [iptarite od Kosmet.

Me|unarodnata zaednica se obide da pomogne vo konfliktot na Kosovo so organizirawe na nekakvi si pregovori me|u vlastite vo SRJ i ~elnicite na paravoenata OVK. So samoto toa, u{te od start be{e jasno na ~ija strana }e bide taa "humana i humanitarna" Me|unarodna organizacija, koja ne samo {to dozvoluva, tuku i nametnuva edna suverena dr`ava da pregovara so teroristi. Pregovorite se odvivaa vo stilot "Nie }e vi ka`eme kako vie da se dogovorite i kako e najdobro za vas", pri {to "demokratskata" Me|unarodna zaednica sklepa nekoi dogovori za avtonomija na Kosovo, {to se razbira ne be{e prifatlivo za SRJ i koi ne bea potpi{ani od nejzina strana. Za da ja poka`e svojata ogromna `elba za da se re{i problemot so OVK na Kosovo, SRJ ponudi i potpi{a svoj dogovor vo koj bea napraveni odredeni otstapki za teroristite, no Albancite ne prifa}aat ni{to drugo, osven ne{to {to za kratko vreme bi im obezbedilo otcepuvawe na Kosovo i sozdavawe na "Golema Albanija".

Me|unarodnite faktori ne uspeaja vo svoite napori za re{avawe na problemot na Kosovo so pregovorite {to tie gi organiziraa, pa za da ne se najdat vo situacija nekoj da gi kritikuva za nivnata nesposobnost, nametlivost, bezobzirnost, pa duri i bezobraznost, si najdoa de`uren vinovnik vo pretsedatelot na SRJ, Slobodan Milo{evi}. Duri i go obvinija za vojnata {to se vode{e vo Bosna i Hercegovina i za genocid vrz "mirnoto i nedol`no albansko naselenie vo Kosovo". Ako Amerikancite se tolku vqubeni vo [iptarite od Kosmet, toga{ neka gi nosat doma i neka im dozvolat od Teksas da si napravat Republika Kosovo!

Navistina e sme{no koga nekoj }e vi re~e deka e mirno i nedol`no ona naselenie (albanskoto) koe dolgo vreme se vooru`uva do zabi i koe ve}e 30 godini bukvalno gi brka Srbite i Crnogorcite od Kosovo, primenuvaj}i sekakvi sredstva - od zapla{uvawe, preku siluvawe na devojki i `eni od srpskiot i crnogorskiot narod, pa s# do ubivawe. Celta e jasna - sozdavawe na ~ista etni~ka albanska sredina na Kosmet.

 

[IPTARITE VO SRJ I INDIJANCITE VO SAD

Za da bide apsurdot u{te pogolem, evropskite i amerikanskite mediumi postojano izvestuvaa za toa deka od Kosovo ima s# pove}e begalci (`eni, deca, starci) koi se spasuvaat od bo`emniot genocid {to Srbite go vr{ele nad niv. Zo{to tie isti mediumi na "demokratska" Evropa i Amerika ne izvestuvaa za pritisokot na Albancite vrz Srbite i Crnogorcite na Kosovo za da gi napu{tat svoite rodni ogni{ta od pred 20-30 godini!? Na krajot na krai{tata, zo{to "nezavisnite i objektivnite" mediumi vo SAD ne ka`uvaat i ne potsetuvaat kako pominaa Indijancite (domorodci!) vo nivnata dr`ava i kako bea tretirani crncite vo SAD do v~era! Zarem Soedinetite amerikanski dr`avi }e ni ka`uvaat prikazni za demokratija!? Ili, pak, mo`ebi zad seta ovaa demagogija se krie katoli~ko - islamska vojna protiv Pravoslavieto!!!

Klinton i Bler ni dr`at demago{ki predavawa deka ovaa vojna e so cel da se spre~at ubivawata na Albancite na Kosovo, odnosno "da se spre~i srpskiot genocid vrz albanskoto naselenie na Kosovo". I u{te sakaat da n# ubedat deka so toa }e ni donesele mir na Balkanot. Zna~i, spored nivnata strategija, NATO treba da gi ubiva Pravoslavnite (Srbite) i da gi uni{ti ekonomski, voeno i kako sakate, za da mo`at [iptarite sosema komotno da si ja formiraat "Golema Albanija". NATO ni nosi mir so bombardirawe na SRJ i so koncentrirawe trupi na celiot Balkan. Denes, blagodarenie na NATO i "demokratskata" Me|unarodna zaednica, Balkanot ne samo figurativno, ami i bukvalno stana "bure barut". I Makedonija kako del od nego. Tokmu poradi toa velam deka e sosema opravdan stravot na site {to `iveat vo Makedonija.

Vo senkata na NATO, SAD i Anglija ednostavno ja prezemaat ulogata na svetski policajci. Velat - ne mo`ele da sedat so skrsteni race i mirno da gledaat kako se vodat borbi na Kosovo me|u JNA i pripadnicite na teroristi~kata OVK. Zo{to ne mo`at da sedat mirni i koj im dal pravo da se me{aat vo vnatre{nite raboti na edna zemja? Zarem im se me{a{e nekoj koga tie (Amerikancite) gi masakriraa i gi zatvoraa Indijancite vo rezervati i koga tie (Angli~anite) vr{ea teror vrz naselenieto vo Irska!? Lesno im e na Amerikacite da go prezemat rizikot od pro{iruvawe na ovaa vojna, za{to tie ne se na Balkanot. Duri ne se ni blisku do Balkanot. Lesno im e da sedat otstrana i da gledaat seir koga balkanskite narodi }e po~nat da se kasapat eden so drug. Toga{ barem }e imaat komu da mu go prodavaat oru`jeto. [to se odnesuva, pak, do toa kako }e najdat laboratorii i gluvci za svoite voeni eksperimentirawa, ili najto~no re~eno voeni igri, tie toa odamna go na{le na ovie balkanski prostori. Balkanot e laboratorijata, a gluvcite, za `al, sme nie!

Kako i da e, nesporen e faktot deka NATO so ovaa voena akcija ja poddr`uva borbata na Albancite za otcepuvawe na Kosovo od SRJ i za sozdavawe "Golema Albanija", i pokraj nivnite demagogii deka nemaat ni{to protiv srpskiot narod. Nesporen e i faktot deka NATO go zgolemuva rizikot taa vojna da se pro{iri i na na{ive prostori. I ubeden sum vo toa deka tie se svesni za toj rizik, iako ka`uvaat deka nivnata voena akcija e so mirotvorni celi.

No, isto taka sum ubeden i veruvam deka Makedonija nema da nasedne na nikakvi provokacii i deka mirot u{te dolgo vreme }e opstojuva vo na{ata dr`ava. Ne zatoa {to NATO toa go saka, tuku zatoa {to nie toa go posakuvame i se borime za na{ata idnina. Poslednata sednica na Parlamentot, koga site pratenici, nezavisno na koja partija i na koja etni~ka grupa & pripa|aat, glasaa za mirot vo Makedonija, n# ubedi deka kaj nas nema v`e{teni glavi. Toga{ jasno i glasno be{e iska`ana voljata na sekoj Makedonec, na sekoj dr`avjanin na Makedonija - nitu NATO, nitu SAD, nitu koj i da e drug ne mo`e i ne smee da si poigruva so idninata na Makedonija!!!