VERATA NA[A RISJANSKA
SVETO BLAGOVE[TENIE (BLAGOVEC)
Od knigata na Mirko Kitevski "Makedonski narodni praznici i obi~ai"

Slika17.jpg (14729 bytes)


Bogorodice Devo, raduj se blagodatna Marie, Gospod e so tebe! Blagoslvoena si Ti me|u `enite i blagoslvoen e plodot na Tvojata utroba, za{to si go rodila Spasitelot na na{ite du{i.


Praznikot Sveto Blagove{tenie se vbrojuva vo postojanite praznici i sekoga{ e na 25 mart spored stariot ili na 7 april spored noviot kalendar.

Edna{ koga pokraj prozorecot Sveta Deva Marija go ~itala Svetoto pismo, vo knigata na prorok Isaija pro~itala deka "Devica }e za~ne i }e rodi sin i }e mu go dadat imeto Emanuel", vozbudena pomislila deka koga bi znaela koja e taa devojka bi & slu`ela do krajot na `ivotot. Vo toj moment do nea doletal angelot Gavril koj & soop{til deka taa e devojkata odredena od Boga {to }e go rodi Spasitelot. "Raduvaj se blagodetna! Gospod e so tebe! Blagoslovena si ti me|u `enite". A koga Sveta Deva Marija pomislila: "Kakov }e bide ovoj pozdrav?", angelot & rekol: "Ne boj se Marija, za{to si na{la milost pred Boga; i ete }e go krsti{ so imeto Isus. On }e bide golem i }e se nare~e sin na sevi{niot i }e mu go dade Gospod Bog prestolot od negoviot tatko Davida i }e caruva nad domot Jakovov sekoga{ i carstvoto negovo nema da ima kraj". Na toa Marija za~udeno pra{ala: "Kako }e bide toa, koga jas ne znam za ma`?", na {to angelot & odgovoril: "Svetiot duh }e slegne na tebe i silata na Sevi{niot }e te oseni, pa zatoa i rodenoto }e bide sveto i }e se nare~e Sin Bo`ji".

Vo ~est na taa blaga vest {to angelot & ja prenesol na Sveta Deva Marija, crkvata go vostanovila praznikot Sveto Blagove{tenie ili Blagovest {to se praznuva to~no devet meseci pred Bo`ik.