Mitinzi protiv prisustvoto na NATO vo Makedonija

"(ADOLF) KLINTON GO KRIE SVOJOT NEMORAL"


  • Denes se saka da se rasturi Jugoslavija, utre Makedonija, zadutre Bugarija. Mora da se znae deka e vo pra{awe pravoslavieto. Zatoa sme protiv vojnata, sme za mir, no ne i za ne~ii interesi - istakna na protestniot miting vo Skopje Dragi{a Mileti}, pretsedatel na Demokratskata partija na Srbite vo Makedonija

Dodeka vo Pariz se odr`uva{e vtoriot del od mirovnite pregovori za Kosovo, vo Makedonija protiv NATO i negovata ekspanzionisti~ka hegemonija vo Kumanovo, vo Jegunovce, vo Brvenica i vo Skopje se odr`aa protestni mitinzi. Organizatori na mitinzite bea: Demoktratskata partija na Srbite vo Makedonija i Zdru`enieto na Srbite i Crnogorcite vo Makedonija. Na mitingot vo Skopje, so voobi~aen dekor, prisustvuvaa okolu 5-6 iljadi gra|ani. Na protestot, {to se odr`a na plo{tadot "Makedonija", govorea pove}e politi~ari od pomalite partii vo dr`avava, a me|u niv najmnogu se istaknuva{e Dragi{a Mileti} - pretsedatel na Demokratskata partija na Srbite vo Makedonija. Toj na mitingot re~e:

Ovoj narod nikoga{ ne se gledal niz ni{anot, a denes NATO e tuka toa da go stori. Me|utoa, sigurni sme deka ona {to so vekovi ne se slu~uvalo nema toa i denes da se zbidne.

Toj potencira deka nasobraniot narod (na mitingot) e edinstven vo svoite stavovi i deka NATO mora da se izbrka od Makedonija. Isto taka, Mileti} be{e uveren deka NATO od ovaa teritorija ne mo`e da trgne kon SR Jugoslavija.

Vo Kosovo se brani i Makedonija, pa zatoa na albanskite separatisti jasno im pora~uvame deka nema da go dademe Kosovo, ama ne ja davame i Makedonija. Ako na Xaferi mu e do borba, neka go po{tedi narodot, decata, i neka poveli nie toa da go storime-vite{ki, a gra|anite neka ostanat vo svoite domovi.

Ovoj politi~ar istakna deka na ovie prostori sme `iveele ve~no. Nas n# obvrzuvaat me{ani brakovi, zaedni~kata vera i kumstvata. Nie ne sme gi gradele pati{tata za vojnicite na NATO, a hotelite se gradeni za turisti.

Ima pove}e primeri , kade gospodinot Bil Klinton, koj za nas e "Adolf" Klinton, so bombardirawata saka da go skrie svojot nemoral, svojot privaten `ivot. Denes se saka da se rasturi Jugoslavija, utre Makedonija, zadutre Bugarija. Mora da se znae deka e vo pra{awe pravoslavieto. Zatoa sme protiv vojnata, sme za mir, no ne i za ne~ii interesi.


Liberalno-demokratskata partija so novo rakovodstvo

RISTO PENOV - NOV LIDER NA LDP


  • Liberal-demokratite izbraa nov pretsedatel na partijata - Risto Penov. Na Kongresot, tie go utvrdija i noviot kurs na partijata za nejzino natamo{no pozicionirawe i dejstvuvawe so vlasta ili so opozicijata

Liberalno-demokratskata partija vo Skopje go odr`a svojot vtor Kongres na koj e izbran nov lider. Toa e sega{niot gradona~alnik na Skopje, Risto Penov, koj i natamu }e ja vr{i funkcijata prv ~ovek na glavniot grad na zemjava. Liberal-demokratite, 400 pretstavnici, go utvrdija noviot kurs na partijata za nejzino natamo{no pozicionirawe i dejstuvawe so vlasta ili so opozicijata. Istovremeno, delegatite go izbraa noviot Centralen i nadzoren odbor na partijata. Pred i za vreme na samiot kongres Qup~o Stojovski-Bujoto pobara ostavka na kompletnoto partisko rakovodstvo, poto~no na site onie {to direktno bea vklu~eni vo izbornoto "fijasko": Stojan Andov, Risto Penov, Jovan Manasievski, Angelka Peeva, Andrej @ernovski i drugi. Toj niv gi obvini za manipulacii i otstapuvawe od programskiot kurs i priblu`uvawe kon Socijaldemokratskiot sojuz. Do pred odr`uvaweto na Kongresot postoe{e nezadovolstvo i kaj drugi vlijatelni ~lenovi na partijata, kako {to e primerot so Risto Gu{erov, Zoran Sindiliev, Zoran Krstevski i drugi. Inaku, na Kongresot prv govore{e porane{niot pretsedatel na partijata, Petar Go{ev, koj go obrazlo`uva{e neuspehot na parlamentarnite izbori. Po ovaa debata za sostojbata vo partijata i nejzinite idni nasoki be{e zatvorena za novinarite.


Poseta na bugarskiot publicist, profesor i porane{en pretsedatel na Bugarija, @equ @elev

"OBEDINET BALKAN VO OBEDINETA EVROPA"


  • Svetskata ekonomija Bosna ja ~ine{e 50 milijardi dolari. @equ @elev smeta deka dokolku politira~ite gi investiraa ovie pari na Balkanot za povrzuvawe na ekonomiite, edna{ zasekoga{ }e se smire{e mentalitetot na balkanskite narodi

Vo nekolkudnevna poseta na Makedonija prestojuva{e porane{niot pretsedatel na Narodna Republika Bugarija @equ @elev. Toj e poznat disident, od vremeto na `ivkovizmot. Negovata kniga "Za totalitarizmot vo dr`avata", podocna prevedena i izdadena vo Makedonija, vo ranite osumdeseti godini go vivna vo svetot na popularnosta vo Bugarija.

Toj e doktor po filozofija, publicist, profesor i osnova~ na prvata opoziciona partija vo Bugarija, koja se narekuva Sojuz na demokratskite sili. Porane{niot pretsedatel na Bugarija, koj ja vode{e ovaa zemja vo periodot 1990/97 godina, vo na{ava zemja be{e primen od pove}e politi~ari. Na Univerzitetot "Sveti Kiril i Metodij" odr`a dve predavawa. Prvoto negovo obra}awe be{e na tema "Za novata geostrategija na Balkanot". Toj, me|u drugoto, se zalaga za "Obedinet Balkan vo obedineta Evropa". Ovaa teza ja bazira vrz faktot deka na Balkancite ne im treba vojna, tuku mir koj }e bide graden vrz osnova na investicii vo komunikaciskite i energetskite sistemi. Me|utoa, svetskata politika ne e zainteresirana za vakov vid sorabotka. Taa se preraspodeluva. Ova mo`evme da go vidime niz primerot na Bosna kade {to celokupnite tro{oci za odr`uvaweto na krevkiot mir, samata vojna, humanitarnite letovi, ja ~inat svetskata ekonomija 50 milijardi dolari. @equ @elev smeta deka dokolku politi~arite gi investiraa ovie pari na Balkanot za povrzuvawe na ekonomiite, edna{ zasekoga{ }e se smire{e mentalitetot na narodite. Ovoj proces e dolg, no isplatliv, bidej}i vojnata i pra{awata na nacionalnite malcinstva }e bidat razre{eni. No, nekomu ova ne mu odgovara, tuku saka da ima svoe vlijanie, a toa vsu{nost e novata geostrate{ka podelba na svetot.

Pripremi: K.D.S.