Verata na golemoma~itelite
@IVOT VTEMELEN VO VERATA
Pi{uva: Dragan ZAFIROV

Slika17.jpg (16172 bytes)


  • Vo prviot vek po Hrista, mnogu istaknati borci za Hrista, sledbenici, hristijanski ma~iteli vo nikoj ~as, vo nikoe vreme, ne se otka`uvale od Gospod Isus Hristos i toga{ koga najsvirepo bile ubivani i ma~eni. Tie apostoli gi polo`uvale svoite `ivoti vo stratoni maki i nikoj od niv se se otka`al od Hrista.

^esto pati nie, hristijanite, si go postavuvame pra{aweto: Kako `iveele hristijanite vo prviot vek od Hrista, vremeto koga hristijanstvoto s# u{te bilo zabraneto, goneto i totalno uni{tuvano? Vo toa najmra~no vreme, vo toa vreme na crnila i krvav progon od strana na rimskite gospodari i drugi protivnici na hristijanstvoto.

Vo tie ma~ni vremiwa mnogu istaknati borci za Hrista, sledbenici, hristijanski ma~iteli vo nikoj ~as, vo nikoe vreme, ne se otka`uvale od Gospod Isus Hristos i toga{ koga najsvirepo bile ubivani i ma~eni. Tie apostoli gi polo`uvale svoite `ivoti vo stratoni maki i nikoj od niv se se otka`al od Hrista.

Vo nivniot primer le`i silata i mo}ta na na{ata hristijanska vera. Tie se nezamenliv svetoven sinonim, svetiwa za nepresu{nata qubov i samo`rtvuvawe za Gospoda za spasitelot Isus.

Nivnata smrt za nas e svetol primer za toa kako treba da se strada za Hristoviot krst, tie se na{iot oltar na hervumite, na{iot najgolem ~asovnik na molitvata, na{ite viduvawa vo vistinata na pravoslavieto i hristijanskata Isusova crkva.

Da navedeme nekolku potresni vistini za ovie na{i svetci - apostoli veliko ma~enici za hristijanstvoto i Gospoda Isusa Hrista:

Evangelist Marko: bil vle~en do smrt po ulicite na Aleksandrija

Jovan - po ma~eweto bil proteran na ostrovot Patamoe - Egejsko More.

Petar bil raspnat so glavata nadolu (naopaku) vo Rim.

Vartolomej: Ko`ata mu bila odrana, a potoa bil zaklan

Matej: Bil izboden so me~.

Pavle: Bil izma~uvan i obezglaven vo Rim

Toma: Bil izboden so kopja vo Indija.

Jakov: Otkako bil turnat od vrvot na edna crkva, go pre`iveal stra{niot pad, no potoa bil pretepan do smrt.

Andrej: Umrel propovedaj}i prikovan na drvo.

Luka: Bil obesen vo Grcija.

Juda: bil ubien so streli

Mateja: Kamenuvan i obezglaven

Stefan: bil kamenuvan do stra{na smrt.

Majkata Sveta Sofija: Koja gi `rtvuvala svotie tri }erki: Vera, Qubov i Nade`ta, a potoa i taa samata vo ma~itelstvo bila pogubena.