OD JAZI^NO ]O[E: @ivotot e premnogu neseriozen za da go sfa}ame seriozno
ANGLISKOTO "DUPE" E MAKEDONSKO!
Pi{uva: Ranko J. MLADENOSKI

  • Zborot "stop" Angli~anite go ~itaat "stap", a zna~i "zapri". Ovoj zbor e od makedonsko poteklo, od makedonskiot mentalitet. So {to drugo }e go zapre{ Makedonecot koga }e naumi ne{to, ako ne so "stap"?!
  • Ste razmisluvale li za potekloto (etimologijata, {to bi rekle kvazi-u~enite) na zborovite "gazda", "gazdarica" i "gazdaruva"? Zna~i "gaz-da", "gaz-darica", "gaz-daruva?! A i "uterus" bil na{ zbor. Ne znam od kade i kako, ama na{ bil

Igrite so jazicite, odnosno jazi~nite igri i temi se sekoga{ interesni i vozbudlivi. Mnogu ~esto mo`at da go iritiraat (nadraznat) ~oveka. Na eden prijatel, koj zaminuva{e vo Germanija, mu velam: "Kako }e se razbere{ so Germankite koga ne im go znae{ jazikot?". Mi veli: "Te{ko }e mi bide so Germankite dodeka stignam do nivniot jazik, posle lesna rabota".

Jazikot na{ go znaat site. Kaj i da pogledne{ vo svetot s# }e se najde nekoj na{ zabegan zbor. I posle }e mi ka`uvaat civiliziranite narodi deka nie sme bile zaostanati. A vamu kradat zborovi od na{iot jazik!

Dali ste slu{nale deka "kosmos" e makedonski zbor, a zna~i "kos most"? Razbravte li deka francuskiot "le cour" e na{ zbor, ama negramotnite Francuzi mu go preina~ile zna~eweto? Ste razmisluvale li za potekloto (etimologijata, {to bi rekle kvazi-u~enite) na zborovite "gazda", "gazdarica" i "gazdaruva"? Zna~i "gaz-da", "gaz-darica", "gaz-daruva?! A i "uterus" bil na{ zbor. Ne znam od kade i kako, ama na{ bil.

Angli~anite, pa i onie {to se pravat Angli~ani, ja upotrebuvaat frazata "Glad to see you", a preveduva~ite objasnuvaat deka toa zna~elo "Milo mi e {to te gledam". Ama, ne }e e taka. Ovaa fraza zna~i "Gladen bev da te vidam", {to bi se objasnilo kako "Mnogu sakav da te vidam". I neka ka`e nekoj sega deka Angli~anite, pa i onie {to se pravat toa, ne se kradci. Ni go ukrale zborot "glad", {to makedonskiot narod mnogu ~esto si go koriste{e vo poslednive {est godini vo makedonskiot jazik od Makedonija.

Angliskiot zbor "dirt" e zemen od na{iot jazik. Vo angliskiot zna~i "kal, blato, gad, |ubre". Vo Re~nikot na makedonskiot jazik ("Tuma~ewa se u ovom re~niku daju na srpskohrvatskom jeziku" - razbira{!) go nao|ame zborot "drt" {to zna~i "star, ostaren", odnosno {to bi rekol narodot na{ "za nikade". Zarem zna~eweto ne e isto!?

Angli~anite velat "ribs", nie si velime "rebra". Na{ e zborot, zbor da nema. Tie "board", nie "odbor". Angli~anite velat "Board of directors" nie imame "Upraven odbor". Nie si imame "trn", a Angli~anite "thorn". Taka go pi{uvaat za da ni zama~kaat o~i, ama si go ~itaat kako na{iot "trn" i so istoto zna~ewe kako na{eto. Aj neka re~e nekoj sega deka trnot ne e makedonska rabota!

Od na{ite "stapalki" Angli~anite si go napravile zborot "steps", a im zna~i "stapalki, ~ekori, tragi". Od makedonska zemja e zborov. Od kade kaj Angli~anite stapalki?!

Zborot "stop" Angli~anite go ~itaat "stap", a zna~i "zapri". I ovoj zbor e od makedonsko poteklo, od makedonskiot mentalitet. So {to drugo }e go zapre{ Makedonecot koga }e naumi ne{to, ako ne so "stap"?!

Na{i se, isto taka, zborovite "stand" (stanuva), "rain" (vrne), "see" (gleda - od "seir", "gleda seir". Pogolemi seirxii od Makedoncite amin!) i taka natamu do beskraj.

Za Grcite jasno e deka ni zele s#, pa i jazikot, ama eden primer kolku za adet, so lingvisti~ko obrazlo`enie. Zborot "logos" kaj niv zna~i "govor, glas". Od "glas", so metateza na zvu~nata soglaska "g" i sonantot "l", Grcite si napravile "logos". Ona vtoro "o", mesto "a" neka ne ve buni. Grcite si izvr{ile reduvawe na na{ata samoglaska "a" vo na{ata samoglaska "o". Od kade gr~ki samoglaski, nema gr~ki samoglaski. A za prvoto "o" neka mu ja mislat Grcite. Pa nema nie s# da im ka`uvame. "Oni na nas"!!!

A i Germancite neka ne se zanesuvaat mnogu so "morgen", za{to toa nivno "morgen" e od na{ite "mugri". E, sega, to~no e toa deka nikoj ne veli "dobri mugri" namesto "dobro utro", ama zarem za takvi efemerni i marginalni raboti sega }e rasipuvame rabota?! Vo lingvisti~kite triagolnici postojat dve tezi za pra{aweto "Koga Germancite ni go ukrale ovoj zbor?". Prvata e deka zborot "mugri" na Germancite im go odnel Aleksandar Makedonski koga se {etal po svetot osvojuvaj}i razni zemji, a vtorata deka zborot ni go ukrale hitlerovite fa{isti koga bile izbrkani od na{ata dr`ava. Ovaa misterija }e bide odgatnata vo tretiot milenium.

Povtorno za Angli~anite. Tie go upotrebuvaat zborot "dupe" (dju:p) so zna~ewe "budala", odnosno "~ovek {to lesno mo`e da go izla`ete". I ovoj zbor e na{, makedonski. Pa zarem ne velime i nie za takov ~ovek deka e "dupe"?!