FILMSKI OSVRT: Za ostvaruvaweto na Piter i Bob Fareli "Ne{to vo vrska so Meri"
ROMANTI^NA KOMEDIJA SO KONTAMINIRAN HUMOR
Pi{uva: Grizelda PETROVSKA

Slika22.jpg (8051 bytes)

Ulogi:

Ted: Ben Stiler

Meri: Kameron Diaz

Hili: Mat Dilon

Dom: Kris Eliot

Re`ija: Piter i Bob Fareli

Scenario: Dekter, [traus i Farel

Vremetraewe: 117 minuti


  • Od edna strana "Ne{to vo vrska so Meri" na~nuva temi od okru`uvaweto na vozrasnite, a od druga strana pak postojat sekvenci vo filmot koi baraat od publikata da bidat prifateni so detska naivnost
  • Nesomneno, ona {to ja spasi ovaa kolku romanti~na tolku i nepristojna komedija od propast, e faktot {to "Ne{to vo vrska so Meri" sepak sodr`i nekolku komi~ni sceni od koi edna ili dve se duri eksplozivno i nezapirlivo sme{ni vo vistinskata smisla na zborot, re~isi {tetni po zdravjeto

Vo vremeto koga na filmskata scena s# u{te ne postoeja imiwata na re`iserite Bob i Piter Fareli, sintagmata "gnasen humor" be{e oksimoron. Piter Fareli vo 1994 godina za prv pat gi v~udonevidi i nasmea qubitelite na filmskata umetnost preku komedijata "Glupaviot i poglupaviot" so Xim Keri i Xef Daniels vo "nose~kite" ulogi. Denovive imavme mo`nost da vidime u{te edno re`isersko ostvaruvawe na bra}ata Fareli, filmot "Ne{to vo vrska so Meri", komedija napravena po ve}e isprobaniot recept: ne zamoruvaj}i se premnogu okolu pra{awata na dobriot vkus.

Centralna li~nost vo prikaznata e likot na Ted (Ben Stiler) koj{to zgora na seta svoja srame`livost, ima predispozicii sekoja slu~ka vo `ivotot da ja iskomplicira do neo~ekuvani razmeri. Ted potajno e opsednat so svojata golema neostvarena qubov od u~ili{nite denovi, ubavata Meri (Kameron Diaz) so koja edvaj razmenil dva reda muabet i ne ja videl ve}e 13 godini, bidej}i taa so nejzinite se otselila vo drug kraj. Namesto da si ja najde dijagnozata, toj re{ava da ja pronajde Meri. Za taa cel Ted go iznajmuva privatniot detektiv Hili (Mat Dilon), koj iako mo`ebi e lo{ detektiv i neranimajko po hobi, sepak uspeva da & vleze vo tragata na Meri. Otkako }e sogleda deka Meri e seu{te nesekojdnevna ubavica, Hili }e proba da ja zadr`i Meri za sebe, a Ted da go oddale~i {to pove}e, serviraj}i mu prikazna deka navodno, Meri posle tolku godini e krajno neatraktivna so preku 100 kilogrami na sebe i polna ku}a vonbra~ni deca.

Scenarioto mnogu ne se gri`i okolu svojata nepredvidlivost, pa taka otkako Ted }e ja prifati izmislenata prikazna za debelata Meri, na gleda~ite ve}e im e jasno deka e samo pra{awe na vreme koga Ted }e otkrie deka bil izmamen od detektivot Hili.

 

KOLA@ OD SCENI

Potrebno e bratot na Meri da bide mentalno retardiran za taa da bide slaba kon bespomo{ni tipovi. Scenaristite smetaat deka bespomo{nite likovi izgledaat sme{no na film. Taka onie likovi koi ne se imuni na magnetizmot na ubavicata, duri i so sila se pravat bespomo{ni, samo da go pridobijat nejzinoto srce. Potreben e u{te nekoj otka~en lik pokraj Meri (interesno re{enie e likot na Magda koja li~i na vudu magesnica), no {tom ve}e Meri ima maloumen brat, potrebno e Magda da nema nikakvo krvno srodstvo so Meri, bidej}i toa bi bilo premnogu. Likot na Meri e idealiziran do maksimum, taa e vistinski magnet, no za pogre{ni tipovi.

 

KONTRADIKTORNOST

Imame galerija od mladi nesre}no vqubeni i iskompleksirani likovi ~ie sekojdnevie se odviva preku nedoli~ni {egi, ili so drugi zborovi, filmot gi ispolnuva site uslovi da bide u{te edna od mnogute eftini tinejxerski komedii koi ostanaa anonimni za po{irokata javnost. Sepak "Ne{to vo vrska so Meri" e ne{to pove}e od toa. Filmot e kola` od sceni od koi nekoi se ekstra komi~ni, nekoi se ekstra vulgarni, nekoi sceni se neutralni, iako i nivniot obid da ja zasmeat publikata e o~igleden. Scenata vo koja Ted }e ima pogre{no zamenet identitet na seriski ubiec, iako e potencijalno dobar {tos, sepak kaj publikata nema da go postigne posakuvaniot efekt i }e pomine mlako.

Od edna strana "Ne{to vo vrska so Meri" na~nuva temi od okru`uvaweto na vozrasnite, a od druga strana pak postojat sekvenci vo filmot koi baraat od publikata da bidat prifateni so detska naivnost. Gledaj}i go ovoj film, mo`ebi se zapra{avte na kakvi li sudni maki bile filmskite komediii od samiot po~etok na sedmata umetnost pa do denes, bidej}i uspeale da ni prezentiraat humor koj }e bide prifaten od site generacii (poznatata fraza "od 7 do 77 godini") i koj nema da navredi nitu del od publikata.

So filmovite na Fareli, humorot od golemoto platno ja do`ivea sudbinata da bide bespo{tedno kontaminiran so vulgarnosti. "Ne{to vo vrska so Meri" kolku zabavuva tolku i navreduva.

Postoi scena vo koja eden od glavnite likovi, zatvoraj}i go patentot od pantalonite, slu~ajno }e zaka~i del od svojata anatomija. Seto toa }e bide prika`ano vo gro-plan. Publikata ja do`ivea ovaa scena niz {ok i niz smeewe.

Nesomneno, ona {to ja spasi ovaa kolku romanti~na tolku i nepristojna komedija od propast, e faktot {to "Ne{to vo vrska so Meri" sepak sodr`i nekolku komi~ni sceni od koi edna ili dve se duri eksplozivno i nezapirlivo sme{ni vo vistinskata smisla na zborot, re~isi {tetni po zdravjeto. Po s# izgleda bra}ata Fareli, koi osven vo uloga na re`iseri se pojavuvaat i kako koscenaristi na ovoj film, mu dadoa svoe obele`je na kinematografskiot humor od krajot na dvaesetiot vek.

Akterskata ekipa od "Ne{to vo vrska so Meri" mo`ebi podobro }e se snajde{e vo nekoj drug film, no edno e sigurno - so vakvo scenario filmot na Piter i Bob Fareli ima{e neverojaten potencijal da bide mnogu polo{ od ona {to go vidovme.