@itie
SVETI MA^ENIK TRIFUN
Od knigata "Makedonski narodni praznici i obi~ai" na Marko Kitevski

Slika17.jpg (19202 bytes)


Svetiot ma~enik Trifun e roden vo Kampsada vo Frigija blizu do gradot Apameja. Vo detstvoto ~uval guski, no u{te toga{ se istaknal so iscelitelska sposobnost. Le~el bolni od razni bolesti i od lu|eto gi brkal lo{ite demoni. Za negovite ~uda se ras~ulo nadaleku poradi {to bil viknat vo Rim kaj carot Gordijan za da ja izle~i negovata }erka Gordijana koja {to stradala od du{evna bolest, i koja {to ne mo`el da ja izle~i nieden lekar. Trifun za kuso vreme ja izle~il i se steknal so u{te pogolema slava.

So ma~eni~ka smrt umrel za vreme na carot Decie. Bil povikan od oblasniot rimski carski namesnik po ime Akvilin i mu bilo predlo`eno da se otka`e od Isusa i na rimskite bogovi da im prinese `rtvi. Trifun go odbil toa poradi {to bil mnogu ma~en. Bil obesen na drvo i tepan so pra~ka, potoa bil vrzan za opa{kata od kowot i vle~en niz poleto, a koga i so toa ne go zapla{ile, go osudile da mu bide prese~ena glavata so me~. No pred da bide izvr{en toj ~in, dodeka vojnicite go vodele nadvor od gradot, Trifun se molel na Boga da mu ja zeme du{ata i koga do{le na mestoto na egzekucijata, toj ja predal du{ata na Boga. Toa se slu~ilo na 14/1 fevruari 248 godina (spored drugi vo 250 godina), na 21 godi{na vozrast.

Spored misleweto na na{iot narod toj e za{titnik na lozjata i gradinite od razni {teti i nesre}i. Poradi toa lu|eto go slavat i vo negova ~est na ovoj den se zapo~nuva so kroeweto na lozjata.

Nautro vo crkvite sve{tenicite peat molitva i svetat voda. Lu|eto zemaat od svetata voda i gi prskaat lozjata za da bidat za{titeni od sekakvi nesre}i. Po ova se zakrojuvaat nekolku lozanki, a potoa lu|eto go praznuvaat praznikot Sveti Trfun.