@alna vest

PO^INA KRSTO DIMITROV EN^EV

Slika11.jpg (14605 bytes)Na 16 januari 1999 godina vo Sidnej, Avstralija, po~ina eden od osnova~ite na vesnikot "Narodna volja", Krsto Dimitrov En~ev. Toj e roden na 15 juni 1913 godina vo seloto Lehovo, Sandansko, Makedonija. U{te mnogu mlad gi prifatil anarhisti~kite idei i vo tekot na celiot svoj `ivot & se oddava na borbata za eden miren i ~ove~en svet, na borbata za slobodna i nezavisna Makedonija. Proteran od rodnata grutka od strana na zlobno~ove~kiot komunizam, Krsto En~ev nao|a pribe`i{te vo dale~nata Avstralija, kade go pominuva svojot `ivot.

Dlaboko poklonenie pred svetliot spomen za nego!


NI OSTAVI DOSTOEN PRIMER OD KOJ TREBA DA SE UGLEDUVAME

  • Za Krsto En~ev ima mnogu da se pi{uva. Vo edna kratka statija nie ne mo`eme da ka`eme s# za nego
  • Vo tekot na celiot svoj `ivot Krsto En~ov & se oddava na borbata za eden miren i ~ove~en svet, na borbata za slobodna i nezavisna Makedonija

Na 16 januari 1999 godina po~ina na{iot nezamenliv prijatel i u~itel Krsto Dimitrov En~ev. Toj zamina od ovoj nesre}en i u`asen svet i n# ostavi sami da go prodol`ime negovoto golemo delo i borba za eden popraveden i ~ove~en svet, bez eksploatacija, politi~ki lagi i u`asni vojni me|u narodite na Balkanskiot poluostrov i vo celiot svet.

Krsto Dimitrov En~ov e roden na 15 juni 1913 godina vo selo Lehovo, Sandansko, vo Pirinska Makedonija. Toj `ivee{e bezmalku 86 godini i ostavi zad sebe neuni{tlivi spomeni i tragi od koi mladoto pokolenie ima mnogu da u~i i da gi primenuva vo svojot `ivot, za{to tie se navistina dobar i dostoen primer na koj site nie treba da se ugledame.

Za Krsto En~ev ima mnogu da se pi{uva. Vo edna kratka statija nie ne mo`eme da ka`eme s# za nego i tokmu zatoa im prepora~uvame na na{ite ~itateli da ja pro~itaat negovata kniga "Avtobiografija - spomeni" koja }e izleze od pe~at vo tekot na mesecov. Vo taa negova kniga, ~itatelite }e imaat mo`nost celosno da se zapoznaat so negovata politi~ka, socijalna i revolucionerna dejnost. Jas li~no imam mnogu ubavi i nezaboravni spomeni za nego. No, za `al, sega ne sum vo sostojba da gi napi{am site. Mo`ebi vo idnina }e napi{am ne{to pove}e za nego vo moite spomeni. No i vo ovoj moment sum dol`en, barem moralno, da napi{am nekolku reda za negovata neumorna i predana samo`rtvuvanost {to toj ja dade za redovnoto izleguvawe na vesnikot "Narodna volja".

Krsto Dimitrov En~ev e eden od aktivnite osnova~i na vesnikot "Narodna volja". Koga jas otidov vo Avstralija vo oktomvri 1980 godina vo gradot Sidnej, gi postavivme osnovite na vesnikot "Narodna volja" zaedno so Krsto En~ev, Angele Vretoski, Georgi ^o~kov, Mitre Mojsovski, Gemixijata i drugi Makedonci. Brat mi Blagoj Hristov, koj vo toa vreme `ivee{e vo London, predlo`i imeto na vesnikot da bide "Narodna volja".

Krsto En~ev be{e eden od glavnite koi finansiski go poddr`aa vesnikot. A poslednive godini bez negovata pomo{ be{e nevozmo`no redovnoto izleguvawe na vesnikot, taka {to negovite zaslugi vo toj pogled se ogromni. Nie ednostavno ne mo`eme da go zaboravime toa i mu blagodarime od s# srce.

Krsto En~ev do krajot na svojot `ivot ostana dosleden na anarhisti~kite idei i na delo poka`a deka e dostoen za niv. Zagubata na Krsto e ogromna za nas, negovite sledbenici, i }e ja ~uvstvuvame u{te mnogu dolgo vreme. No da so`aluvame li poradi toa {to toj si zamina od ovoj svet? Site nie }e zamineme eden den. Za toa ne treba da si pravime nikakvi iluzii. No, En~ev ni dade eden dobar i dostoen primer {to treba da se sledi. I nie, negovite sledbenici, vetuvame deka }e go sledime do krajot na svojot `ivot.

Sega da gi navedneme smireno glavite pred negoviot dale~en grob i da mu ka`eme ve~no zbogum. Nad negoviot grob neka niknat sve`i cve}a i neka go miluvaat vo vek i vekov za na{ata blagodarnost.

(Tekstot e prezemen, so prevod na makedonski jazik, od vesnikot "Narodna volja") Aleksandar HRISTOV


REDOVI OD "AVTOBIOGRAFIJA - SPOMENI"

Na 15 juni 1913 godina - roden Krsto Dimitrov En~ev vo selo Lehovo.

Vo 1938 godina - student vo Institutot za u~iteli vo gradot Dupnica.

Na 15 septemvri 1940 godina - prva godina u~itel vo selo Gole{ovo, Sandansko.

Vo 1941 godina - reonski direktor na progimnazijata vo selo Petrovo.

Vo 1943 godina - vo koncentracioniot logor vo Enikoj, Grcija.

Na 11 mart 1945 godina - v zatvor po Nacionalnata anarhisti~ka konferencija.

Vo 1948 godina - otpu{ten od mestoto direktor na progimnazijata vo selo Petrovo.

Na 16 dekemvri 1948 godina - uspeva da izbega od policiskata blokada vo selo Janovo.

Na 1 juni 1949 godina ja preminuva bugarsko-gr~kata granica.

Na 1 mart 1950 godina zaminuva za Avstralija so brodot "General Barlou".