Deklaracija na OMO "Ilinden" do Narodnoto sobranie na Republika Bugarija
VO BUGARIJA @IVEAT DVA MILIONA MAKEDONCI


  • Priznale Vie ili ne, nie sme tuka, `iveeme vo granicite na Republika Bugarija, gra|ani sme na ovaa dr`ava i ne mo`ete, a i ne smeete, da n# negirate kako makedonsko malcinstvo - se veli vo Deklaracijata
  • Nie Makedoncite }e se borime za na{ite malcinski prava so site raspolo`ivi sredstva i so pomo{ na me|unarodnite organizacii za za{tita na ~ovekovite prava

Pretsedatelstvoto na makedonskata asocijacija OMO "Ilinden" od Pirinska Makedonija na 26 januari godinava isprati Deklaracija do Narodnoto sobranie na Republika Bugarija. So ovaa Deklaracija se bara od bugarskiot Parlament da go priznae postoeweto na makdonskoto malcinstvo vo Republika Bugarija.

Gospodine pretsedatele, gospoda narodni pratenici! Nie ~lenovite na OMO "Ilinden - Pirin" so golem interes ja sledime zapo~natata diskusija me|u politi~kite sili za postignuvawe konsenzus pri ratifikacijata na Ramkovnata Konvencija za za{tita na nacionalnite malcinstva, se naveduva vo Deklaracijata. Od diskusiite {to dosega bea vodeni se gleda deka nemate namera da go priznaete postoeweto na nacionalni malcinstva vo Republika Bugarija. So ovoj nedemokratski akt, Vie u{te edna{ }e & doka`ete na demokratska Evropa deka Vam demokratijata Vi e tu|a, odnosno deka demokratijata Vam voop{to ne Vi e svojstvena.

Vo Deklaracijata ponatamu se naveduva: Gospoda, nie sme pretstavnici na bezmalku 2 miliona Makedonci koi `iveat vo Republika Bugarija, koi imaat makedonsko nacionalno ~uvstvo i spored evropskite standardi pretstavuvaat makedonsko malcinstvo vo Republika Bugarija. Priznale Vie ili ne, nie sme tuka, `iveeme vo granicite na Republika Bugarija, gra|ani sme na ovaa dr`ava i ne mo`ete, a i ne smeete, da n# negirate kako makedonsko malcinstvo. Nie sme lojalni gra|ani na Republika Bugarija. Od nejziniot prosperitet zavisi na{ata idnina i idninata na na{ite deca i tokmu poradi toa se nadevame deka }e donesete re{enie za ratifikacija na Ramkovnata Konvencijata bez interpretira~ka Deklaracija. So toa }e doka`ete deka navistina ste re{eni da gi po~ituvate pravata na malcinstvata na delo, a ne samo so zborovi.

Ako Vie gospoda, se dodava vo ovaa Deklaracija, ja ratifikuvate Konvencijata so interpretira~ka Deklaracija vo koja nema da bide spomnato makedonskoto malcinstvo vo Republika Bugarija, treba da znaete deka se zalagate za iden etni~ki konflikt na Balkanot. Nie Makedoncite }e se borime za na{ite malcinski prava so site raspolo`ivi sredstva i so pomo{ na me|unarodnite organizacii za za{tita na ~ovekovite prava.

Kopii od Deklaracijata na OMO "Ilinden" se isprateni i do Sovetot na Evropa, OBSE i do Ambasadata na Republika Makedonija vo Republika Bugarija.