Ostavka na Petar Go{ev

ZA NOV PRETSEDATEL NA LDP PREDLO@EN RISTO PENOV

Na pove}e~asovniot sostanok na Centralniot odbor na LDP, {to se odr`a 17. 01. liderot na partijata Petar Go{ev ja iska`a svojata namera poradi lo{ite izborni rezultati da se povle~e od funkcijata. Pretsedatelot na liberalnite demokrati najavi deka ostavkata oficijalno }e ja podese na partiskiot kongres za koj e utvrden terminot {esti mart. Istovremeno, Go{ev se zalo`i negov naslednik da bide Risto Penov, potpresedatel na LDP i gradona~alnik na Skopje.

Na maratonskata sednica `estoko se debatira{e po izve{tajot za parlamentarnite izbori i be{e pobaran odgovor za pri~inite za izbornata katastrofa. Od pogolemiot del od prisutnite izve{tajot be{e ocenet kako telegrafski, bez temelna analiza na propustite vo kampawata i za dejstvuvaweto na partijata.

Vedna{ po zavr{uvaweto na sednicata Go{ev za novinarite izjavi: "U{te pred izborite odlu~iv ako izborniot rezultat ne e spored moite o~ekuvawa, vo odnos na ona {to jas mislam deka treba da bide rezultat na LDP, vo toj slu~aj vo naredniot period nema da bidam na ~elnoto mesto, i }e predlo`am drug pretsedatel na partijata". Vo odnos na negoviot predlog vo idnina LDP da ja vodi aktuelniot skopski gradona~alnik Risto Penov, Go{ev re~e: "Imam pravo da predlo`am kandidat za lider. Izvr{niot odbor se soglasi so mojot predlog, a ubeden sum deka toa }e go prifatat i Centralniot odbor i Kongresot. No, toa }e go stavime vo ramkite na edna demokratska procedura, sekoj ima pravo da predlo`i kandidat".

Za pri~inite za neuspehot na izborite prviot ~ovek na LDP veli: "Ne napravivme podobar rezultat, zatoa {to nie sepak pred ovie izbori bevme treta partija po kapacitet, i vo uslovi na mnozinski model, dokolku se saka da se opstoi be{e nu`no da se napravi koalicija so nekoj poseriozen politi~ki subjekt. Imavme pregovori za zaedni~ki nastap so VMRO-DPMNE, no toa ne go napravivme. Na Centralniot odbor toga{ go obrazlo`ivme vakviot poteg, a odlukata da ne prifatime takvi uslovi kakvi {to toga{ ni se nudea ednoglasno ja usvoi ovoj CO".

Spored ocenkata na ~elnikot na liberalnite demokrati na godi{noto sobranie zaka`ano za {esti mart neophodno e da dojde do zna~ajni kadrovski osve`uvawa vo samiot partiski vrv. Tokmu zatoa zav~era Go{ev predlo`i kompletniot sostav na Centralniot odbor da si podnese ostavka. Ottamu, na martovskiot kongres se o~ekuva da bide izbrano kompletno novo rakovodstvo na LDP. Onaka kako {to stojat rabotite na potpretsedatelskite funkcii najverojatno }e zastanat mladi lu|e.

Vo raspravata po izborniot izve{taj generalna ocenka be{e deka osnovnite pri~ini za fijaskoto na LDP se samostojniot nastap, vodeweto na kampawata, izborniot model i silnata konkurencija od alternativcite na Vasil Tupurkovski. Pritoa be{e zabele`ano deka najgolemata gre{ka e napravena so nekoaliciraweto so VMRO-DPMNE. Nekoi od diskutantite go obvinija Go{ev deka vo izbornite nastapi bil premnogu blag so SDSM, no vakvite navodi toj gi otfrli.

Inaku, vo odnos na predlogot Penov da bide idniot lider nekoi od diskutantite se zalo`ija za ovaa funkcija da ima pove}e predlozi koi }e proizlezlat od op{tinskite organizacii, so toa {to vo kone~niot izbor da ima najmalku dvajca kandidati.


SVETSKI MAKEDONSKI MLADINSKI KONGRES

NACIONALNA PROGRAMA ZA MLADITE

Od 13 do 20 fevruari 1999 godina vo Makedonija }e prestojuva delegacija na Svetskiot makedonski mladinski kongres predvodena od generalniot sekretar, g-din Goce Durtanoski i pretsedatelot na Makedonskiot mladinski kongres za Evropa, g-din Goran Pr`evski.

Vo ramkite na posetata na Makedonija delegacijata }e nastojuva da ostvari sredbi so pretsedatelot, premierot i pretsedatelot na Parlamentot, kako i so ministrite za iseleni{tvo i sport i mladi, kako i so podmladocite na politi~kite partii vo Makedonija.

Na 16 fevruari 1999 godina vo Malata sala na Sovetot na Grad Skopje so po~etok vo 18.00 ~asot SMMK }e organizira trkalezna masa na koja }e se prezentiraat celite i zada~ite na Svetskiot makedonski mladinski kongres i }e se promovira Nacionalna programa za mladi, koja{to }e mu bide predadena na Ministerot za sport i mladi. SMMK upatuva javna pokana za u~estvo na trkaleznata masa do podmladocite na site politi~ki partii vo Makedonija, Mladinskiot sovet na Makedonija, Sojuzot na studentite, Sredno{kolskiot sojuz na Makedonija i site mladinski, studentski i u~eni~ki organizacii.

Istovremeno, SMMK }e odr`i izborni sobranija na Studentskoto dru{tvo na Makedoncite od Bugarija "Pirin" i Studentskoto dru{tvo na Makedoncite od Albanija.

Site zainteresirani za trkaleznata masa svoeto u~estvo mo`at da go prijavat pismeno na faks ++ 389 (0)91 363 809 ili e-mail smk@soros.org.mk ili po po{ta na adresa SMMK, Sofiska 11, 91000 Skopje so to~niot broj na u~esnicite i nivno ime i prezime, najdocna zaklu~no so 15 fevruari 1999 godina.