Slika241.jpg (13303 bytes)

Slika242.jpg (12836 bytes)

Vo o~ekuvawe na
frlaweto na krstot

Slika243.jpg (9512 bytes)

Kumot na ovogodi{nata proslava na Vodici -
Goran Srbinovski - Panta
(vtoriot od levo) go predava poklonot


Na Vodici na Kameniot most vo Skopje

MLADIOT VERNIK ZORAN NICI] NAJBRZ DO KRSTOT

Na Bogojavlenie glaven nastan e frlaweto na krstot vo vodata. Vo Ohrid se frla vo vodite na Ohridskoto Ezero, vo Skopje, Veles i drugite naseleni mesta pokraj vardarieto vo Vardar, po drugite reki i ezera vo Makeodnija i nasekade vo svetot kade `iveat Makedoncite. Krstot go frla sve{tenik otkako }e ja ispee molitvata, a po krstot skokaat mladi mom~iwa. Taka i ovaa godina. I ovoj pat go sledevme nastanot na Kameniot most vo Skopje od kade krstot vo vodite na Vardar be{e frlen od poglavarot na MPC, negovoto bla`enstvo g.g. Mihail. Po nego zaplivaa vkupno 81 mom~e, a uspea da go fati Zoran Nici} od Veles koj ja dobi nagradata kolor televizot obezbedena od kumot na proslavata Goran Srbinovski-Panta.