VERATA NA[A RISJANSKA
BOGOJAVLENIE - VODICI
Pi{uva: Dragan ZAFIROV

Slika17.jpg (8791 bytes)


Koga vo Jordan se kr{teva{e, Gospodi, se povtori poklonuvaweto na Sveta Troica: glasot na Oca svedo~e{e za Tebe i Te nare~e Svoj sakan Sin; Duhot, vo vid na gulab, ja potvrdi vistinata na Toa svedo{tvo. Se javi, Hriste Bo`e, i go prosveti svetot, slava Ti.


Praznikot Vodici ili Bogojavlenie narodot go praznuva kako eden od najgolemite hristijanski praznici, za{to na toj den spored veruvaweto Isus Hristos e krsten od Sveti Jovan Krstitel vo rekata Jordan. So ovoj praznik ne samo {to zavr{uvaat dvanaesette t.n. Nekrsteni denovi, tuku i ciklusot zimski praznuvawa vo koi spa|aat u{te i sve~enostite povrzani so Badnik, Bo`ik, Nova godina (Vasilica) i drugi.

Na Bogojavlenie, na polno}, se veruva deka se javuva Bog, se otvora neboto, i toga{ lu|eto Mu se obra}aat na Gospoda so cel da im se ispolnat nivnite `elbi. Toj mig i vodite prestanuvaat da te~at i stanuvaat mnogu lekoviti. Ako vo toj mig ne se nalee voda koja le~i sekakvi bolesti, toa mo`e da se napravi otkako vodata }e se osveti, pokrsti.

I ovaa godina praznikot Bogojavlenie - Vodici se proslavi i se odbele`a sve~eno kako vo zemjata, taka i vo stranstvo kade {to `iveat na{i Makedonci. Centralnata sve~enost se odr`a vo Skopje, vo crkvata "Sv. Velikoma~enik Dimitrija". So bogoslu`bata ~inona~alstvuva{e poglavarot na MPC, Negovoto bla`enstvo g.g. Mihail, a mu pomagaa episkopot veli~ki g. Agatangel i pove}e sve{tenoslu`iteli. Vo hramot se izvr{i i golemiot Bogojavlenski vodosvet. Prisustvuvaa iljadnici vernici. Kum na proslavata be{e Goran Srbinovski - Panta koj za najsre}niot pliva~ obezbedi nagrada - kolor televizor.

Od Kameniot most vo Skopje Negovoto bla`enstvo g.g. Mihail vo vodite na Vardar to~no vo 11,30 ~asot go frli svetiot krst. Vo studenite vodi na rekata zaplivaa vkupno 81 prijaven vernik so cel da go fatat svetiot krst. Ovaa godina vo toa uspea Zoran Nici} od Veles.

Za izvonrednata hrabrost Zoran Nici} be{e nagraden od Crkvata i kolor televizor od kumot Srbinovski. Vo Skopje kaj seloto Dolno Nerezi i Vlae na rekata Vardar vo organizacija na crkvata "Sveti Petar i Pavle" be{e odr`an ovoj verski ritual - frlawe na svetiot krst. Krstot vo vodite be{e frlen od vladikata evropski g. Gorazd.

Taka be{e vo site crkvi vo zemjata i dijasporata.

Vo vtornikot vo poznatiot skopski manastir "Sveti Jovan Krstitel" se odr`aa golemi verski sve~enosti.