NA[ITE VO SVETOT: Kako se organizirani na{ite sonarodnici vo Amerika i Kanada
MAKEDONSKATA CRKVA - STO@ER ZA MAKEDONCITE KADE I DA SE
Podgotvil: Zoran JOVANOSKI

Slika101.jpg (7615 bytes)

Prota Du{ko Spirkoski, parohiski sve{tenik vo MPC "Sveti Kiril i Metodij" vo Sider Grov

Slika102.jpg (10301 bytes)

Makedonecot Slavko Maxarov od Wu Xerzi


  • Vo ramkite na Crkvata se organizirani i rabotat kulturno-umetni~ki dru{tva, mladinski organizacii, `enski sekcii, literaturni dru{tva, nedelni u~ili{ta i drugi aktivnosti
  • Crkvata "Sveti Naum Ohridski" od gradot Hamilton, Kanada, e osvetena pred 28 godini i ottoga{ pa do denes se gri`ela i se gri`i za sekoe makedonsko ~edo koe `ivee vo Hamilton i vo okolnite gradovi
  • Makedonskata pravoslavna crkovna op{tina "Sveta Nedela" vo Ejxeks, Ontario, e formirana 1993 godina so kupuvawe na grade`no zemji{te vo pogolema povr{ina i na dobro mesto vo Ajah. Makedoncite na ovoj prostor planiraat da izgradat pogolema crkva - "Sveta Nedela"

Fakt e deka Makedoncite vo dijasporata nikoga{ ne ja zaboravaat svojata nacionalna pripadnost, nikoga{ ne gi zaboravaat svoite makedonski koreni, no isto taka nikoga{ ne se otu|uvaat od svojata Sveta Makedonska Pravoslavna Crkva. Naprotiv, Makedonskata Pravoslavna Crkva e sto`erot okolu koj se zbiraat i se organiziraat Makedoncite kade i da se vo svetot. Vo ramkite na Crkvata se organizirani i rabotat kulturno-umetni~ki dru{tva, mladinski organizacii, `enski sekcii, literaturni dru{tva, nedelni u~ili{ta i drugi aktivnosti. Taka e vo sekoja Makedonska pravoslavna crkva vo svetot, a taka e i vo crkvite na Amerikansko-kanadskata eparhija na Makedonskata Pravoslavna Crkva.

 

SEKCII I GRUPI VO CRKOVNITE OP[TINI

Makedonskata pravoslavna crkva "Sveti Kiril i Metodij" od Sider Grov postoi ve}e dvaeset i pet godini i taa e sto`er na makedonskoto pravoslavno postoewe vo dr`avata Wu Xerzi, SAD. Pred sedum godini be{e zagubena starata crkva vo po`ar, no minatata godina Makedoncite ja zavr{ija izgradbata na novata crkva koja e izdignata kako makedonska ubavica vo stilot na makedonskoto srednovekovie. Za izgradbata na crkvata i renoviraweto na salata pomogna sekoj pravoslaven Makedonec i sekoja pravoslavna familija. Parohiski sve{tenik e prota Du{ko Spirkoski, a vo ramkite na MPC "Sveti Kiril i Metodij", me|u drugoto, raboti i @enskata sekcija, Crkovniot hor i Igraornata grupa "Goce Del~ev". Gospodinot Slavko Maxarov, eden od najmladite i najuspe{ni na{i biznismeni vo Wu Xerzi, iako formalno ne e ~len na nitu edna zaednica (asocijacija), toj e eden od najgolemite donatori, pomagaj}i gi finansiski makedonskite asocijacii, osobeno crkovnite op{tini vo ~ii ramki se odvivaat site aktivnosti na na{ite iselenici. No, ne e samo toj. Po negovite stapki trgnaa u{te mnogu makedonski donatori.

Crkovniot `ivot, pak, pri Makedonskata pravoslavna crkva "Sveti Petar i Pavle" od Kraun Point, Indijana, SAD, se odviva spored odnapred predvideni planovi i rasporedi koi gi zacrtuva Generalnoto sobranie na crkvata vo sorabotka so site sekcii koi rabotat pod patronot na ovaa Makedonska pravoslavna crkva. Vo 1963 godina, na ovie prostori, od samo nekolku semejstva se rodila idejata da se oformi makedonska crkva i kako takva da go sobira sekoj Makedonec pod svojot pokriv. So imeto na Boga i pomo{ta na Svetite Petar i Pavle uspeale vo svetata zamisla da osnovaat Crkva Bo`ja i so blagoslov na Makedonskata Pravoslavna Crkva da se zdobijat so redoven crkoven `ivot. Denes ovaa crkva broi pove}e od 400 makedonski semejstva koi redovno i so golem entuzijazam ja gledaat i ja ~uvaat svojata crkva. Parohiski sve{tenik vo ovaa Makedonska crkva e protoerej Tome Stamatov.

Makedonskata pravoslavna crkva "Uspenie na Presveta Bogorodica" vo Kolumbos, Ohajo, postoi ve}e ~etirieset godini, odnosno pred 40 godini e izvr{ena prvata Sveta bogoslu`ba, a pred trieset i tri godini e osvetena velelepnata crkva "Uspenie na Presveta Bogorodica". Za napredokot i uspesite na ovaa crkva vo izminatiot ~etiriesetgodi{en period sekako golem pridones imaat i sekciite kako {to se @enskata sekcija, Folklornata grupa, Fudbalskata ekipa, Mladinskata organizacija, Crkovniot hor i drugi. Parohiski sve{tenik za ovaa Makedonska crkva e protoerej stavrofor Du{ko Georgievski.

 

^UVAWE NA SVETOTO MAKEDONSKO BITIE

Crkvata "Sveti Naum Ohridski" od gradot Hamilton, Kanada, e osvetena pred 28 godini i ottoga{ pa do denes se gri`ela i se gri`i za sekoe makedonsko ~edo koe `ivee vo Hamilton i vo okolnite gradovi. Vo tekot na svoeto 27 godi{no postoewe {iroko gi otvori svoite drevni vrati za sekoja ~esna pravoslavna du{a. Se razbira, imalo momenti koga crkvata so svoite finansiski mo`nosti ne mo`ela kako takva da opstane, no blagodarenie na na{iot blago~estiv narod sekoga{ bila finansiski potpomognata, a denes toj problem ve}e ne postoi. Raduva podatokot deka denes vo Upravata pri ovaa crkva se prete`no mladi lu|e koi so svoite zalagawa mnogukratno gi zgolemija site aktivnosti pri ovaa crkva. Ve}e tradicionalno ovaa Makedonska crkva, po povod Denot na Kanada, u~estvuva na Etni~kiot festival vo Gejc parkot kade na dostoinstven na~in ja prezentira Makedonskata Pravoslavna Crkva i svojata dr`ava Republika Makedonija. Me|u drugoto, Makedonskata pravoslavna crkva "Sveti Naum Ohridski" go dr`i i radio-~asot "Makedonska gajda" {to se emituva sekoja nedela od MAK Master Univerzitet vo Hamilton.

@ivotot na Makedonskata pravoslavna crkva "Sveti Nikola" vo Vindzor sekoja godina se odviva spored dobro razraboten tradicionalen godi{en plan. Vo sekoja godi{na sezona se odr`uvaat igranki po povod na{ite najgolemi praznici, letno vreme se pravi piknik po povod Ilinden, a vo ramkite na mo`nostite se izveduvaat i duhovni obi~ai za da se do`ivee silno duhovnata radost i smislata na na{eto izvorno sveto makedonsko pravoslavstvo. Ovaa crkva postoi ve}e dvaeset i sedum godini i ako porano na{ite lu|e doa|aa na slu`bite po potreba ili zaradi izvr{uvawe na nekoja verska potreba, denes tie {iroko gi imaat otvoreno svoite srca kon duhovnoto i pravat s# na{ite pravoslavni vrednosti da gi preto~at vo sekojdnevieto na nivniot `ivot.

Makedonskata pravoslavna crkva "Sveti Ilija" od Sinsinati, Ohajo, e edna od najmladite crkvi vo Amerikansko-Kanadskata Makedonska Pravoslavna Eparhija. So samoto sozrevawe na uslovite, najnapred se izgradila crkovna sala koja vo po~etokot bila mesto za izvr{uvawe crkovni obredi i slu`bi, no istovremeno i baza za obezbeduvawe na osnovnite ekonomski potrebi za gradewe na crkvata. Po obezbeduvaweto na potrebnite sredstva zapo~nala izgradbata na crkvata koja e osvetena vo 1996 godina od strana na poglavarot na MPC, Negovoto Bla`enstvo Arhiepiskopot Ohridski i Makedonski g.g. Mihail. Vo crkvata se odr`uvaat nedelni ~asovi po religija i makedonski jazik, se organiziraat sve~enosti koi gi sobiraat lu|eto so cel da se dru`at i da go za~uvaat svetoto makedonsko bitie.

Pred tri godini vo gradot Kembrix e izgraden hramot "Ra|awe na Presveta Bogorodica" . Iako so mal broj ~lenovi vo parohijata, ovaa crkovna zaednica uspe{no gi nadminuva site problemi i predizvici za {to najgolema zasluga im pripa|a na ~lenovite na koi taa im e vtor dom. Vo Kembrix i okolinata `iveat nad dvesta makedonski semejstva od Lerinsko, Vodensko i Kostursko. Minatata godina e formirana igraorna grupa za zbli`uvawe na Makedon~iwata, a crkovniot `ivot se odviva so bogoslu`bi sekoja nedela i sekoj praznik.

Makedonskata pravoslavna crkovna op{tina "Sveta Nedela" vo Ejxeks, Ontario, e formirana 1993 godina so kupuvawe na grade`no zemji{te vo pogolema povr{ina i na dobro mesto vo Ajah. Na Veligden minatata godina crkvata "Sveta Nedela" celosno za`ivea so doa|awe na svojot prv parohiski sve{tenik. Makedoncite na ovoj prostor planiraat da izgradat pogolema crkva "Sveta Nedela" za da mo`e sekoj pravoslaven vernik da najde mir i spokojstvo vo svojata du{a, da ja spodeli radosta so svoite bliski, rodnini, prijateli i svojot narod.