VERATA NA[A RISJANSKA

Sawa Antoni~evi}, ~len na detskiot hor "Razvigor~e"

ANGELITE LETAAT

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

  • "Nie na ovoj festival mnogu vidovme i mnogu nau~ivme. Nie navistina bevme angeli na ovaa dolga pateka i nau~ivme {to e qubov i prijatelstvo, se vrativme so nezaboravni uspesi za nas, za tatkovinata i nejzinoto skapoceno ime. Nie se vrativme da mu se zablagodarime na Boga za ovoj golem glas", izjavi po vra}aweto od Amerika malata Sawa Antoni~evi}

Sawa Antoni~evi} u~i vo {esto oddelenie vo u~ili{teto "Dimo Haxi Dimov" vo skopskata naselba Vlae. Sredbata so nea ja ostvarivme vo u~ili{niot dvor. Taa e edna od najdobrite u~eni~ki vo oddelenieto. Poteknuva od nabo`no semejstvo vo koe zaedno so dvete pogolemi brat~iwa `ivee skromno. Sawa e muzi~ki nadarena, od Boga blagoslovena, i pee vo detskiot hor "Razvigor~e".

Neodamna, na golemata duhovna akademija vo ~est na Veligdenskiot post, so poseben uspeh nastapija vo hramot na "Svetite Apostoli Petar i Pavle" vo naselbata "\or~e Petrov". Tie, so svoite zlatni glasovi, bea me|u najdobrite. So niv nastapija i drugi horovi, me|u koi i poznatiot "Ko~o Racin".

Ovaa godina ~lenovite na horot "Razvigor~e", koj e mo{ne poznat vo gradot, zaminaa na edna mo{ne zna~ajna turneja, odnosno bea pokaneti na poznatiot detski svetski festival vo SAD. Na ovoj festival u~estvuvaa okolu 30 detski horovi od celiot svet. Festivalot se odr`a od 10 do 24 april 2001 godina.

Horot be{e izvonreden i eden od najdobrite. U~eni~kata Sawa Antoni~evi} e me|u najdobrite ~lenovi na horot i u~estvoto na ovoj svetski detski festival }e bide nagrada za nejzinoto detstvo. Za vreme na Festivalot, Sawa so preostanatite deca-u~esnici na ovoj spektakl bea smesteni vo gradot Sent Luis od kade {to nau~ija mnogu i se zapoznaa so uslovite na `ivot vo ovoj dale~en svet.

Zaedno so horot, Sawa go poseti i Rim, prekrasna metropola kade {to tie vidoa mnogu crkvi i go posetija istoriskiot Koloseum.

Sawa za ova patuvawe veli: "Nie na ovoj festival mnogu vidovme i mnogu nau~ivme. Nie navistina bevme angeli na ovaa dolga pateka i nau~ivme {to e qubov i prijatelstvo, se vrativme so nezaboravni uspesi za nas, za tatkovinata i za nejzinoto skapoceno ime. Nie se vrativme da mu se zablagodarime na Boga za ovoj golem glas".


Kamen-temelnik za edna nova Gospodova crkva

Orhideja na noviot milenium

Na 15 ovoj mesec vo skopskata naselba Orizari se osvetija temelite na novata crkva, Gospodoviot biser vo noviot milenium. Crkvata }e se podigne na edno vidno sveto mesto i }e odigra golema uloga za ovoj |or~epetrovski kraj.

Kamen-temelnikot go osveti Negovoto Bla`enstvo, Poglavarot na MPC, g. g. Stefan so mnogubrojno sve{tenstvo. Pred masata nadojdeni gosti i vernici, po osvetuvaweto se odr`a edna golema verska sve~enost, koja izobiluva{e so edno {arenilo upateno kon patronot, Sveti Atanasij Veliki, polno so radost, bo`ja blagodet, so mnogu pesni i bogata trpeza na qubovta. Praznuvaweto prodol`i do docna ve~erta, a veselbata be{e nezaboravna, na op{ta radost na site gosti i me{tani od seloto Orizari - \. Petrov. Trofejot na vakviot ~in go ponese stare{inata na \or~epetrovskata parohija, protojerej stavrofor, otec g. Haralampie Angelkovski so bratstvoto.

Za Mileniumskiot krst

Proslavuvaj}i go golemiot hristijanski jubilej - 2000 godini od doa|aweto na zemjata vo telo na Isus Hristos - site hristijani od Republika Makedonija, nezavisno kade `iveat, se povikuvaat da dadat svoj pridones - donacija za izgradba na Mileniumskiot krst, koj otpo~na da se gradi na 18.4. 2001 godina na planinata Vodno - Skopje.

Ne zaboravajte, preku krstot dojde radosta vo celiot svet.

Mileniumskiot krst so svojata visina od 76 metri i so svojata osvetlenost }e vleze vo Ginisovata kniga na rekordi. Site donatori }e bidat zapi{ani na Mileniumskiot krst.

Donatorstvata se uplatuvaat na:

Denarska `iro-smetka: 40100-678-51724

Devizna `iro-smetka: 40100-620-21-257300-2357/92

Dano~en broj : 4030001406770

Deponent na: "Makedonska banka"- Skopje

Cel na doznaka: Izgradba na Mileniumski krst na Vodno.

So po~it,

Makedonska pravoslavna crkva

Skopska eparhija

Fondacija Mileniumski

krst - Vodno

Pretsedatel na

Upravniot odbor,

Blagoja Doj~inovski