CRKVA

SKANDAL: Obvinuvawa na Zdru`enieto na gra|ani za obnova na hramot "Ro`destvo na Presveta Bogorodica Troera~ica" vo Skopje

HRAMOT "OLESNET" ZA OSUM MILIONI MARKI

Pi{uva: Anita DIMOVA

  • Zdru`enieto na gra|ani za obnova na hramot "Ro`destvo na Presveta Bogorodica Troera~ica" vo Skopje podnese krivi~na prijava protiv sve{tenikot Metodija Lazarevski, stare{ina na istiot hram, za zloupotreba na slu`benata dol`nost i izvr{en grabe` vo iznos od osum milioni i {estotini iljadi germanski marki, sobrani od sredstvata na donatorite za obnova na hramot
  • Nikola Aleksoski se me{a vo crkovnite raboti i obvinuva bez argumenti, a vsu{nost toj so svoite lu|e vo ime na Crkvata otvori `iro-smetka i sobira{e pari od ku}a na ku}a, tvrdi sve{tenikot Lazarevski

Izgradbata na hramot "Presveta Bogorodica" vo Skopje vrz temelite na istoimenata crkva ne e zapo~nata, i pokraj toa {to site tehni~ki uslovi se ispolneti. Dozvolata na lokacijata za izgradba e dobiena so blagoslov na aktuelniot gradona~alnik, napraven e planot za izgradba na crkvata, sobrani se dovolno pari za po~etok od donacii na vernicite, koi spored tamo{niot sve{tenik iznesuvaat okolu 530.000 germanski marki.

Odlo`uvaweto na izgradbata na ovoj svet hram od razli~ni pri~ini se provlekuva u{te od vremeto na poglavarot Mihail, a taa praktika prodol`uva i sega, iako od dosega{nata posetenost na postoe~kiot objekt mo`e da se zaklu~i deka toj na Skopjani im e pove}e od neophoden.

Sega{nata improvizacija na "Presveta Bogorodica"

Vaka treba da izgleda noviot hram

Za odlo`uvaweto postojat i subjektivni pri~ini inicirani od nesoglasuvawata me|u Crkovniot odbor za izgradba na crkvata, ~ij pretsedatel e sve{tenikot Metodija Lazarevski i Zdru`enieto na gra|ani za obnova na hramot na ~elo so negoviot pretsedatel, Nikola Aleksoski.

Zdru`enieto na gra|ani za obnova na hramot "Ro`destvo na Presveta Bogorodica Troera~ica" vo Skopje podnese krivi~na prijava protiv sve{tenikot Metodija Lazarevski, stare{ina na istiot hram, za krivi~no delo zloupotreba na slu`benata dol`nost i izvr{en grabe` vo iznos od osum milioni i {estotini iljadi germanski marki, sobrani od sredstvata na donatorite za obnova na hramot, a vo soglasnost so ^len 149 od Zakonot za krivi~na postapka.

PRETSEDATELOT...

... na spomenatoto zdru`enie, Nikola Aleksoski, go obvinuva sve{tenikot Lazarevski deka vo nekolku navrati ja ograbil kasata na Crkvata so koja rakovodi. Toj veli deka vo septemvri 1997 godina, bila formirana Komisija za broewe pari vo sopstvenost na hramot, so cel da go utvrdi iznosot sobran od gra|anite. Komisijata izbroila 12.000 marki od koi, spored Aleksoski, Lazarevski prisvoil za sebe osum iljadi marki, a za crkvata "Presveta Bogorodica" ostavil samo ~etiri iljadi marki.

Mese~niot prihod na crkvata vo obi~nite denovi iznesuva dva do tri milioni denari, a vo golemite praznici kako {to se Bo`ik, Vodici, Veligden, Spasovden, Duhovden, Petrovden, Ilinden, Golema i Mala Bogorodica, mnogu pove}e. Presveta Bogorodica na tie praznici e najmnogu posetena, koga pokraj toa {to palat sve}i, lu|eto podaruvaat pari za nejzinata izgradba. Poradi nemawe to~na evidencija za tie golemi praznici, se odlu~ivme da ja najdeme sredinata i za sekoj mesec da presmetame po dva miliona denari prihod. [to zna~i, presmetano vo marki, mese~niot prihod na crkvata iznesuva okolu 64.000 germanski marki, godi{niot prihod okolu 760.000 marki, a za deset godini okolu sedum milioni i {estotini iljadi marki, veli Aleksoski.

Spored nego, site ovie pari gi prisvoil sve{tenikot Lazarevski, iako toj vo ovaa crkva vlegol kako sve{tenik vo 1997 godina. Toj dodava deka Lazarevski gi prigrabil i parite {to gi primil od svojot prethodnik.

Na postavuvaweto na kamen-temelnikot na crkvata od donacii na firmi i gra|ani, bea sobrani devedeset iljadi marki koi sve{tenikot Metodija Lazarevski si gi prisvoi za sebe. Toj duri be{e ostro opomenat od Vladikata Kiril zo{to ne gi evidentira po ime i prezime daritelite i iznosot {to tie go davaat, istaknuva Aleksoski.

Vkupniot iznos za koj se obvinuva aktuelniot sve{tenik vo "Presveta Bogorodica" Lazarevski e vo iznos od osum milioni i {estotini iljadi germanski marki. Obvinuvawata odat dotamu {to na sve{tenikot mu se pripi{uvaat i drugi kriminalni dejstva vo smisla deka otu|uval stari i drevni ikoni od crkvite, za{titeni so zakon, i deka istite gi prodaval vo stranstvo.

Vo crkvata rabotat lu|e na dobrovolna osnova, volonterski, i istite mu pomagaat na sve{tenikot vo negovoto bogatewe, obvinuva Aleksoski.

OBVINUVAWATA...

... na negova smetka, sve{tenikot Metodija Lazarevski gi ocenuva kako neargumentirani i gi otfrla vo celost. Toj veli deka iznosot koj vo krivi~nata prijava go spomenuva Aleksoski e ogromen i toj ne mo`e da se sobere vo soborniot hram "Sveti Kliment" kade bogoslu`at deset sve{tenici, a ne vo improviziranata crkva "Presveta Bogorodica".

Za vreme na moeto rabotewe vo crkvata, na smetkata vo Stopanska banka se sobrani okolu 530.000 germanski marki, koi se staveni vo sef. Inaku, sekojdnevniot prihod e mnogu pomal od spomenatiot i toj mese~no se stava vo sefot. Parite gi sobiraat `enite koi volonterski rabotat vo crkvata, a potoa so smetkopotvrda mi gi predavaat. Celta ni e da sobereme {to e mo`no pove}e pari. Zatoa, se zapi{uva sekoj podaren denar, a ne da krademe crkovni pari. Onie lu|e {to doniraat pari za izgradba na crkvata se zapi{uvaat so ime i prezime, istaknuva sve{tenikot Metodija Lazarevski.

Toj veli deka dobil pokana od javniot obvinitel da gi opravda prihodite koi gi sobira crkvata za obnova na svetiot hram, me|utoa deka toj najprvin gi podnel site dokumenti i argumenti kaj aktuelniot arhiepiskop, g.g. Stefan, a potoa so negoviot potpis }e gi odnese kaj javniot obvinitel. Sepak, spored Lazarevski, nerazumno e pokraj postoe~kata crkva, MPC, dr`avata da dozvoluva formirawe Zdru`enie na gra|ani za obnova na hram. Toa e vo nadle`nost na Crkvata, bidej}i stanuva zbor za institucija koja e zadol`ena da go pravi toa.

Nikola Aleksoski se me{a vo crkovnite raboti i obvinuva bez argumenti, a vsu{nost toj so svoite lu|e vo ime na Crkvata otvori `iro-smetka i sobira{e pari od ku}a na ku}a. Nie toa nikoga{ ne sme go pravele, bidej}i vernikot {to miluva da daruva pari, doa|a vo hramot i go pravi toa. Toj se obiduva{e da vleze i vo Crkovniot odbor, no ne uspea vo toa. So intervencija na Crkvata smetkata mu be{e blokirana, a sobranite pari odzemeni i nameneti za vistinskata cel. Zatoa sega napa|a na site strani i kleveti vo mediumite. Paralelno zdru`enie za obnova na crkvata ne odi vo polza nitu na crkvata, nitu pak na vernicite. Mo`e samo da na{teti i da pridonese za gubewe na doverbata od vernicite vo na{ite sveti zalo`bi, veli Lazarevski.

Po site obvinuvawa na negova smetka, toj e podgotven da go tu`i Aleksoski za la`na kleveta i za naru{uvawe na negoviot avtoritet. Me|utoa, kako {to veli, ovoj pat argumentirano.

Obvinuvawata, prepukuvawata i navredite na dvete strani odat do nedogled. No, vo sekoj slu~aj, najgolemite gubitnici od niv se vernicite, koi poradi svojata verba vo Boga, i pokraj svojata siroma{tija, odvojuvaat po nekoj denar kako donacii za izgradba na sveti hramovi. Docneweto na izgradbata na svetiot hram vrz temelite na postoe~kiot, nema nikakvo opravduvawe. Makedonskite vernici najdoa sili i hrabrost da go izgradat ovoj hram vo 1835 godina, koga na ovie prostori caruva{e islamot, preto~en vo liceto na silnata Osmanliska imperija, a sega, na po~etokot na 21 vek, vo nezavisna i samostojna Makedonija, koga ulogata na Crkvata vo dr`avata e mnogu golema, se kalkulira so po~etokot na nejzinata izgradba. Ova odolgovlekuvawe vodi kon gubewe na doverbata vo sve{tenstvoto na MPC, no i kon najrazli~ni {pekulacii vo javnosta. Nekoi od niv govorat deka sega{niot poglavar na MPC, g.g. Stefan, dobil vetuvawe od Trifun Kostovski, deka toj kompletno }e go finansira obnovuvaweto na ovoj hram. Dokolku e navistina taka, toga{ treba {to poskoro da se trgne so ovaa inicijativa, a ne da se prodol`uva so sobirawe donacii od vernicite, bidej}i so toa se sozdava somne` vo dobrite nameri i ~esnosta na lu|eto koi rabotat vo crkvata.


G. Kiril potvrduva

Vo vrska so spomenuvaweto na Mitropolitot polo{ko-kumanovski, g. Kiril, od eden od na{ite sogovornici vo kontekst deka za vreme na postavuvaweto na temelite na "Presveta Bogorodica", g. Kiril ostro reagiral poradi toa {to ne bile zapi{uvani vernicite-donatori za izgradba na crkvata, a so cel do kraj da ja so~uvame objektivnosta vo informiraweto, pobaravme mislewe i od Negovoto Visokopreosve{tenstvo, g. Kiril.

Gospodin Kiril ni ja potvrdi ovaa informacija i izjavi deka reagiral zatoa {to, barem vo negovata Eparhija, e vospostavena praktikata dvajca lu|e da gi zapi{uvaat donatorite, pa duri i da gi snimaat so kamera so cel da ne se ostavi prostor za kakov bilo somne` kaj vernicite za pronevera na podarenite pari. Iako toga{ ne bil mitropolit na ovaa Eparhija, reagiral zatoa {to bil postaven vo toa svojstvo od strana na toga{niot poglavar na MPC, g.g. Mihail.