HRVATSKA: Makedonski denovi na kulturata vo Split

DENONO]NO DA SI JA BRANIME NA[ATA BIBLISKA TATKOVINA

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Svoe izlagawe na ova predavawe odr`a i akademik Bla`e Ristovski, koj vo svojot govor, vo vrska so aktuelnite nastani vo Makedonija, istakna: "Toa e otvorena vooru`ena agresija vrz Makedonija {to doa|a od Kosovo i Albanija, koja seriozno go zagrozuva mirot i sigurnosta na regionot vo celina"

Na ~etvrti maj, po povod 98-godi{ninata od smrtta na velikanot Goce Del~ev, vo Split vo prisustvo na visoki dr`avni i crkovni pretstavnici, bea odbele`ani Makedonskite denovi na kulturata. Po povod denovite na makedonskata kultura, Mitropolitot evropski g. Gorazd vo katoli~kata crkva "Sveti Dujma" odr`a slu`ba na milosrdieto, parastos i slu`ba vo spomen na Goce Del~ev i site `rtvi na Ilindenskoto vostanie.

Mitropolitot g. Gorazd i akademik Bla`e Ristovski so doma}inite

Vo svojot govor, g. Gorazd istakna: "Eve i vo ovoj mig od ve~nosta, vo ovoj den na cvetnata prolet, vo vremeto na najte{koto, najdolgo i najcrno tursko ropstvo pove}e od 500 godini na Makedoncite, vo denono}na borba za sloboda i ~ovekovi pravdini, na ~etvrti maj 1903 godina zagina makedonskiot vojvoda Goce Del~ev za slobodata na makedonskiot narod i pravoslavnata crkva. Taa sveta borba protiv agarjanite i islamot be{e nemilosrdna, re{itelna, bez alternativi ili spogodbi za sloboda na svojata rodna Makedonija i svojata pradedovska vera, sveto pravoslavna". Toj u{te edna{ go podvle~e zna~eweto na site makedonski dejci koi vo tekot na mnogu vekovi se borea za samobitnosta i dr`avnosta na ovaa zemja. Vo toj kontekst, g. Gorazd re~e: "I sega, na po~etokot na tretiot milenium treba da bideme budni, trezveni i na {trek, denono}no da si ja branime na{ata sakana, mila bibliska tatkovina Makedonija i svojata apostolska Makedonska pravoslavna crkva. Sveto e imeto i prezimeto i tie ve~no se ~uvaat - isto e i za tatkovinata i za Svetata crkva".

Po povod makedonskite denovi na kulturata, vo Split be{e odr`ano i predavawe vo Hrvatskata akademija na naukite i umetnostite kade {to vo imeto na HAZU, prisutnite gi pozdravi akademik Ivo Petrovi}.

Svoe izlagawe na ova predavawe odr`a i akademik Bla`e Ristovski, koj vo svojot govor, vo vrska so aktuelnite nastani vo Makedonija, istakna: "Toa e otvorena vooru`ena agresija na Makedonija {to doa|a od Kosovo i Albanija, koja seriozno go zagrozuva mirot i sigurnosta na regionot vo celina".

Tokmu poradi aktuelnata bezbednosno-politi~ka situacija vo Makedonija ne be{e potpi{ana predvidenata Povelba za zbratimuvawe na Split i Bitola.