MAKEDONCITE NA BALKANOT

ALBANIJA: Starata arhitektura - sinonim za Kor~a

ORTODOKSNIOT DUH NA GRADOT

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Kor~a e edna od pogolemite naselbi vo Albanija koja denes izgleda po malku opustena i prazna. Me|utoa, starite objekti so svojata gradba i golemina se dokaz deka vo ovoj grad nekoga{ se `iveelo vo blagosostojba
  • Golem broj ikoni koi poteknuvaat od 14 do 17 vek, imavme mo`nost da vidime vo kor~anskiot muzej, a islamski predmeti nema, bidej}i islamot vo Albanija navleguva po sedumnaesettiot vek

Na ~etiriesetina kilometri od Pogradec, Albanija, se nao|a gradot Kor~a. Do Kor~a vodi pat koj so golemi svioci se iska~uva po planinskite padini za da se spu{ti potoa niz Kor~anskoto Pole, koe e vtoro po golemina vo Albanija, no kako {to velat doma}inite - najplodno. Nego go natopuvaat vodite od rekata ^erava {to se vleva vo Ohridskoto Ezero kaj kampot Qubani{ta {to e eden od negovite najgolemi zagaduva~i. Ovde nekoga{ postoelo Mali}koto Ezero koe bilo isu{eno i pretvoreno vo plodno zemji{te.

Stara ku}a vo centarot na Kor~a

Opusto{enost

Kor~a e edna od pogolemite naselbi vo Albanija koja denes izgleda po malku opustena i prazna. Me|utoa, starite objekti so svojata gradba i golemina se dokaz deka vo ovoj grad nekoga{ se `iveelo vo blagosostojba.

Vo ramkite na posetata na Kor~a {to ja ostvarija novinarite kako del od studiskoto patuvawe koe go organizira{e Edinicata za sproveduvawe na Proektot za za{tita na Ohridskoto Ezero, be{e ostvarena kusa pro{etka niz centarot na gradot i poseta na Muzejot.

Vo centarot na gradot se izdiga crkvata "Voskresenie Hristovo" koja s# u{te se nao|a vo izgradba i plenuva so svojata golemina i ubavina.

Crkvata "Voskresenie Hristovo"

Ikonata "Sveta Marija Hadigitrija" od 12-13 vek

Niz kor~anskite ulici zabele`liva e starata arhitektura i ku}i za koi na{ite doma}ini ni rekoa deka se stari dveste do trista godini i s# pove}e mu odolevaat na zabot na vremeto.

Muzejot vo Kor~a sodr`i impozantna brojka na ikoni, a pove}eto od niv vo postojanata postavka se od anonimni avtori, stari do sedum veka. Mnogu od ikonite imaat poteklo od 14 do 17 vek i pove}eto od niv se restavrirani. Kako {to istakna kustosot, osven postojano izlo`enite, ovoj Muzej ima u{te 58.000 ikoni. Golem broj ikoni koi poteknuvaat od toj period, imavme mo`nost da vidime vo kor~anskiot muzej, a islamski predmeti nema, bidej}i islamot vo Albanija navleguva po sedumnaesettiot vek.

Zgradata na Arhiepiskopijata vo Kor~a

Impozantna brojka od ikoni Muzejot poseduva od slikarot Onufri koj rabotel vo 15 vek, a istiot avtor izrabotil i nekolku od ikonite vo manastirot "Sveti Naum" vo Ohrid.