POLITIKA

Makedonija bez opozicija

DA @IVEE KOMUNIZMOT!

Pi{uva: Qup~o PAN^EVSKI

Pod pritisok na me|unarodnata zaednica, Makedonija dobi novaVlada. Georgievski, koj za vreme na dosega{noto vladeewe duri po {esti pat ja ima{e taa ~est da gi promovira imiwata na novite "ministri po dogovor", veti deka site zaedni~ki }e se obidat da ja zadovolat sopstvenata i me|unarodnata javnost. Kako {to naglasi Premierot, mnogu `ali {to od li~no iskustvo znae deka koga se dava ekspoze za formirawe Vlada mnogu poop{irno se govori za ekonomijata, politikata...

Vo slu~ajov stanuva zbor za sostav na Vlada koja ima za zada~a da ostane seriozno zapametena vo istoriskoto pamtewe na gra|anite kako edna golema zrelost na site politi~ki partii koi }e gi nadminat partiskite interesi, }e se obedinat vo momentot koga Makedonija e pred opasnost, ni pojasni Georgievski, iako i toj samiot se soglasi deka ovaa Vlada e ne{to posebno!

Kako i ne bi bila koga za prv pat od voveduvaweto na pluralizmot Makedonija "de fakto" ostana bez opozicija. Sega i komunizmot bi mo`el "voda da ni nosi"! Pritoa e marginalizirana ulogata na Parlamentot koj sega e pretvoren vo glasa~ka ma{inerija koja }e mora da gi poddr`uva site odluki na Vladata, a problemati~no e i funkcioniraweto na sobraniskite komisii koi }e moraat ednoglasno da gi prifa}aat vladinite predlozi osobeno onie koi "}e moraat da pominat"!

Za `al, gra|anite na Makedonija }e imaat edinstvena mo`nost da go probaat receptot na me|unarodniot faktor i da go po~uvstvuvaat vkusot na evropskata diplomatija.