PRED PAKTOT

Branko Crvenkovski, lider na SDSM

Za Georgievski:

"Da ne mu leta mnogu umot i da ne vleguva vo raboti za koi eden den cenata }e ja pla}ame site nie.

Za novata koalicija:

"S# u{te ne sum siguren vo Georgievski i vo DPMNE. Pretpostavuvam deka stanuva zbor za obid za kupuvawe vreme ili za 'udirawe ~etki' na opozicijata i na javnosta".

Za Xaferi:

"^ovekot najavi vojna, nie najavuvame menuvawe na vlasta".

Za izleguvaweto od "ulogata" za konstruktivna opozicija:

"Ne ni ostanuva ni{to drugo koga Xaferi izjavuva deka gi kontrolira teroristite i sebe se pretstavuva kako gospodar na mirot ili na vojnata vo Makedonija, a Georgievski fingira voeni operacii".

Za vojnata:

"Celata krizna situacija po~na mnogu pred po~etokot na teroristi~kite napadi. Nie znaevme deka eden od uslovite za koaliciskiot dogovor me|u VMRO-DPMNE i DPA vo 1998 godina be{e promenata na Ustavot, samo ne znaevme kako }e bide izvedeno toa".

Qub~o Georgievski, premier

Za Crvenkovski:

"Dosega vo mojot `ivot ne sum prifatil nitu eden ultimatum, me|utoa ovojpat ultimatumot od Crvenkovski }e go prifatam. [tom tolku sakate da u~estvuvate vo Vladata na Georgievski i tolku insistirate, vo narednite nekolku denovi Vi vetuvam deka }e ve povikam na razgovor za va{ata ideja za {iroka koalicija, za da vidam dali kone~no edna{ imate ~esni nameri vo Republika Makedonija ili toa e samo nov obid za celosna destrukcija na koja kako politi~ki lider rabotite vo poslednata polovina godina".

Za dogovorot so DPA:

"Ona {to edinstveno e dogovoreno so DPA e samo edno - visokoto obrazovanie na Albancite vo Republika Makedonija i toa e ve}e napraveno.

Za onie koi veruvaat vo tezite na Crvenkovski:

"Site onie koi veruvaat vo tezite na Crvenkovski gi uveruvam deka policijata i Armijata na Republika Makedonija napravija besprekorno uspe{na voeno-policiska operacija i deka Republika Makedonija posle toa nema nitu edna poseriozna me|unarodna sankcija. Naprotiv, imame pofalbi i argumenti so koi mo`eme da odime ponatamu i samo edna blaga opomena, eden vid kazna, a toa e da sedneme i da gi intenzivirame razgovorite so albanskite politi~ki partii i ni{to pove}e od toa".

DPA za liderot na PDP

Demokratskata partija na Albancite go obvini pretsedatelot na PDP, Imer Imeri, deka vo minatoto bil sorabotnik na porane{nata jugoslovenska tajna slu`ba za bezbednost. DPA se povikuva na originalni dokumenti koi pretstavuvale pristapnica na Imeri so koja se soglasuva da bide sorabotnik na UDBA. Dokumentot e zaveden pod broj 3760, pod imeto "legalna vrska". DPA vo soop{tenieto tvrdi deka Imeri primil 50.000 germanski marki za da gi izdade interesite na Albancite vo Makedonija.

Menduh Ta~i, DPA

"Idejata za {iroka vladina koalicija smetam deka e samo edna obi~na igra na Crvenkovski. Makedonija nema partiski problemi. Od druga strana drug problem e toa {to DPA ima stav deka nema da ima sorabotka so PDP s# dodeka nea ja vodat li~nosti-sorabotnici na UDBA".

"Nema nitu edna albanska institucija, po~nuvajki od albanskata akademija na naukite pa do albanskata mladina, koja ne e vklu~ena vo teroristi~kite aktivnosti".

PDP za liderite na DPA

"Menduh Ta~i, napa|aj}i ja institucijata pretsedatel na PDP, saka da gi sokrie stavovite na negovata partija za razdor na Albancite, saka da go prikrie negovoto minato i saka da ostane vo iskrvavenata negova vlada so albanska krv. Toj misli deka napa|aj}i gi drugite }e go stavi pod senka negovoto antialbansko dejstvuvawe. Narodot dobro znae koj e doti~niot {vercer, koj be{e prodol`ena raka na Fr~kovski, koj ja {pionira{e aferata so oru`je, koj nanese razdor vo PDP, koj go uapsi Rufi Osmani, koj saka{e da go zatvori tetovskiot univerzitet, koj gi terorizira{e albanskite glasa~i za slavomakedonskite interesi, koj prifati potpi{uvawe na spogodbata za podelba na albanskite teritorii vo korist na Belgrad i na kraj, narodot znae koj re~e deka "nie }e gi rasturime teroristite, agentite na Milo{evi}", po izbuvnuvaweto na vostanieto vo Tanu{evci. Za `al, negoviot teror nad Albancite dostigna i do negovoto rodno mesto Krivenik. Tokmu zatoa, kutriot Ta~i treba da znae deka zaedno so Xaferi nema ni nacionalen, ni politi~ki moral ponatamu da zboruva za interesite na Albancite. Nie, gospoda mafiozi na DPA, imame to~ni podatoci, deka vie na sredbite so stranskite diplomati i so makedonskite lideri, vklu~uvaj}i go i Crvenkovski, ste insistirale po sekoja cena da se pobedi Osloboditelna narodna armija, navodno deka taa ne vojuva za albanskite interesi. Ne zaboravajte, gospoda mafiozi na DPA, deka nie site tie va{i antialbanski razgovori gi imame na lenta i naskoro }e gi objavuvame.